Diseminacija

15. European Diatom Meeting

Dr. sc. Maja Mucko predstavila je rezultate projekta na međunarodnoj konferenciji 15. European Diatom Meeting, održanoj u Ohridu, Sjeverna Makedonija od 7.-9. svibnja 2024. godine. Rezultati projekta obuhvaćali su raznolikost dijatomeja tijekom istraživanja u srpnju 2022. godine, a prezentirani su posterskim priopćenjem. Postersko priopćenje dostupno je u repozitoriju projekta – Mucko-15EDM.

Voditeljica projekta dr.sc. Ivana Rešetnik i suradnica na projektu dr.sc. Martina Temunović sudjelovale su od 20. do 23. rujna 2023. godine na međunarodnom kongresu „XVII OPTIMA Meeting“ održanog u Erice, Italija.
Dr.sc. Ivana Rešetnik održala je pozvano predavanje pod naslovom „Multiple Balkan glacial refugia - an overview of genetic imprints“, a dr.sc. Martina Temunović je predstavila postersko priopćenje „Environmental niche differences between different ploidy levels in the Dianthus ciliatus s. l. (Caryophyllaceae)“.

Projekt Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka – AmphiAdriPlant voditeljice dr.sc. Ivane Rešetnik u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom –„SRCE“ održava radionicu pod naslovom „Korištenje UNIX sustava u bioinformatičkoj obradi genetičkih podataka“. 

Radionica predstavlja transfer znanja koje je stečeno tijekom trajanja projekta, a odnosi se na obradu NGS genetičkih podataka istraživanih biljnih skupina. Glavni predavač je dr.sc. Maja Mucko, poslijedoktorantica Botaničkog zavoda dok tehničku podršku pruža Sveučilišni računski centar ˝SRCE˝. Radionica se održava u računalnim prostorijama Fakulteta za šumarstvo i drvnu tehnologiju od 1. do 3. ožujka 2023. 

HBoD predavanje „Dianthus sylvestris na Balkanu - veliki filogeografski i taksonomski izazov“
9. veljače 2023. dr.sc. Ana Terlević održala je predavanje u sklopu Hrvatskog botaničkog društva (HBoD) pod nazivom „Dianthus sylvestris na Balkanu - veliki filogeografski i taksonomski izazov“. 

Predavanje je pregled Aninog rada tijekom doktorata na projektu AmphiAdriPlant, a održalo se u predavaonici BO6 na Marulićevom trgu 20 PMFa Sveučilišta u Zagrebu pred brojnim zainteresiranim članovima i publikom.

HBoD predavanje „Filogeografija biljaka na Balkanskom poluotoku“
26. siječnja 2023. voditeljica projekta dr.sc. Ivana Rešetnik održala je predavanje u sklopu Hrvatskog botaničkog društva (HBoD) pod nazivom "Filogeografija biljaka na Balkanskom poluotoku". 

Dr.sc. Ivana Rešetnik predstavila je pregled dosadašnjih istraživanja filogeografije različitih biljnih svojti na Balkanu, a kao okvir je koristila i objavljeni pregledni članak:

Španiel, S., Rešetnik, I. Plant phylogeography of the Balkan Peninsula: spatiotemporal patterns and processes. Plant Syst Evol 308, 38 (2022). https://doi.org/10.1007/s00606-022-01831-1 

Predavanje se održalo u predavaonici BO6 na Marulićevom trgu 20 PMFa Sveučilišta u Zagrebu pred brojnim zainteresiranim članovima i publikom.

Diseminacija projekta na dva međunarnodna kongresa te jednom domaćem simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem

Članovi projektnog tima prezentirali su rezultate istraživanja triju biljnih skupina obuhvaćenih projektom na dva inozemna botanička kongresa te jednom domaćem simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem. 


14. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona održan je od 26. do 29. lipnja 2022. godine u Kladovu, Srbija. Simpozij su organizirali Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu i Zavod za zaštitu prirode Srbije u Beogradu. Projektni tim je na simpoziju prezentirao ukupno dva usmena i jedno postersko priopćenje.


8. Balkanski botanički kongres održan je od 4. do 8. srpnja 2022. godine u Ateni. Kongres su organizirali Zavod za biologiju Nacionalnog i Kapodistrijskog sveučilišta u Ateni i Helenističko botaničko društvo. Na kongresu je projektni tim prezentirao četiri usmena te jedno postersko priopćenje. Doktorandica Ana Terlević je na kongresu osvojila i prigodnu nagradu za najbolje usmeno izlaganje. Čestitamo!


7. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem održan od 12. do 14. rujna 2022. godine je u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Simpozij u organizaciji Hrvatskog botaničkog društva obuhvatilo je izlaganja znanstvenih istraživanja ukupno 209 autora iz 13 europskih zemalja. Na simpoziju je projektni tim prezentirao ukupno tri usmena i jedno postersko priopćenje, a sami projekt je bio pokrovitelj sekcije simpozija pod nazivom „Evolucija, taksonomija i filogenija“ te je nakon usmenih izlaganja održan i okrugli stol na temu filogeografije biljaka na prostoru Balkanskog poluotoka.

Usmena priopćenja doktorandice Ane Terlević 

Na 14. Simpozijumu o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona u Kladovu doktorandica Ana Terlević je usmenom prezentacijom pod naslovom „Morphological and ecological variability of the Dianthus sylvestris complex (Caryophyllaceae) on the Balkan Peninsula“ prikazala rezultate morfoloških i ekoloških istraživanja na vrsti Dianthus sylvestris koje provodi u sklopu doktorata. Također, jedna od koordinatorica Synthesys programa Bernadette Dome sa Mađarskog prirodoslovnog muzeja u Budimpešti (Hungarian Natural History Museum) posterom je prezentirala rezultate SYNTHESYS+ Virtual Access programa digitalizacije povijesnih muzejskih zbirki čija je realizacija započela u drugoj polovici 2020. godine i provedena do kraja 2021. godine.
Jedan od ukupno 30 projekata koji su u tom ciklusu bili odabrani i prihvaćeni za financiranje i provedbu je projekt digitalizacije povijesnih herbarskih zbirki roda Dianthus iz ukupno 7 Prirodoslovnih muzeja, a taj je projekt pisala doktorandica Ana Terlević u suradnji sa kolegama iz Italije, Njemačke i Švicarske koji istražuju vrste iz tog roda. Dio digitaliziranih zbirki iz tih 7 institucija već je javno dostupan u bazama podataka kao što je Virtual Herbarium JACQ konzorcija.

Na 8. Balkanskom Botaničkom Kongresu u Ateni doktorandica Ana Terlević je usmenom prezentacijom pod naslovom „Complex pattern of morphological and genome size variation in Dianthus sylvestris Wulfen s.l. (Caryophyllaceae))“ uz morfološke i ekološke rezultate istraživanja na vrsti Dianthus sylvestris prikazala i rezultate varijacija u veličini genoma. Doktorandica je dobila nagradu za najbolje usmeno priopćenje.

Na 7. Hrvatskom botaničkom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem doktorandica Ana Terlević usmeno je prezentirala sveobuhvatni pristup istraživanju taksonomije podvrsta Dianthus sylvestris Wulfen s.l. pod naslovom: „The challenge of subspecies delimitation in Dianthus sylvestris Wulfetn s.l. on the Balkan Penninsula: Integrative approach to taxonomy“.

Usmena i posterska priopćenja voditeljice dr.sc. Ivane rešetnik

Voditeljica projekta dr.sc. Ivana Rešetnik je na oba kongresa posterskim priopćenjem prikazala varijabilnost relativne veličine genoma u kompleksu vrsta Festuca varia (Cytotype diversity and genome size variation in Festuca varia complex (Poaceae) in south-eastern Europe), dok je u Ateni također usmeno prezentirala filogeografiju vrste Aurinia saxatilis (Phylogeographic patterns in Aurinia saxatilis (Brassicaceae) revealed with genomic RADseq data).

POSTER (pdf)

Na 7. Hrvatskom botaničkom simpoziju u Zagrebu, voditeljica projekta dr.sc. Ivana Rešetnik prezentirala je pregledni članak prihvaćen za objavu u časopisu Plant Systematics and Evolution pod naslovom: „Plant phylogeography of the Balkan Peninsula: an overview. Nakon predavanja dr.sc. Ivana Rešetnik, dr.sc. Sando Bogdanović i dr.sc. Nevena Kuzmanović su moderirali okrugli stol.

Usmena priopćenja i postersko priopćenje poslijedoktorandice dr.sc. Maje Mucko

Poslijedoktorandica dr.sc. Maja Mucko je u Ateni usmenim priopćenjem pod naslovom „Festuca varia complex under the scope: multigene phylogeny of fine-leaved Loliinae with focus on F. bosniaca“ prikazala rezultate projekta koji se odnose na filogeniju i filogeografiju kompleksa vrsta na prostorima Balkana, Apenina i Alpi.

Na 7. Hrvatskom botaničkom simpoziju u Zagrebu, poslijedoktorandica dr.sc. Maja Mucko održala je predavanje pod naslovom „RAD-seq in plant phylogeography: case study of Festuca varia complex (Poaceae) on the Balkan Peninsula“ kojim je obuhvatila srž RAD-Seq metode i njenog korištenja u biljnoj filogeografiji te naposlijetku pokazala rezultate prve knjižnice Festuca varia kompleksa.

Također, na istom simpoziju, poslijedoktorandica je predstavila rezultate morfometrije F. varia kompleksa posterskim priopćenjem pod naslovom „Morphometry of Festuca bosniaca Kumm. et Sendtn. (Poaceae) and related species“. 

POSTER (pdf)

Usmena i posterska pripćenja suradnika na projektu
Na 14. Simpozijumu o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona u Kladovu suradnik Ivica Ljubičić je usmenom prezentacijom pod naslovom „Maxent modelling for predicting the potential distribution of an amphi-Adriatic plant Festuca bosniaca Kumm. et Sendtn. (Poaceae)“ prezentirao rezultate modeliranja potencijalne rasprostranjenosti amfi-jadranske vrste Festuca bosniaca u sadašnjosti i u vremenu zadnjeg glacijacijskog maksimuma, te utjecaj klimatskih varijabli na povoljnost staništa ove vrste.
Dodatno, na 8. Balkanskom Botaničkom Kongresu u Ateni dr.sc. Ivica Ljubičić u koautorstvu sa dr.sc. Martinom Temunović, dr.sc. Sandom Boganovićem i voditeljicom projekta dr.sc. Ivanom Rešetnik je predstavio postersko priopćenje pod naslovom „Impact of climate factors on habitat suitability of an amphi-Adriatic plant Festuca bosniaca Kumm. et Sendtn.“ prezentirao rezultate utjecaj klimatskih varijabli na povoljnost staništa vrste F. bosniaca.

POSTER (pdf)

Na 8. Balkanskom botaničkom kongresu u Ateni, suradnica dr.sc. Martina Temunović svojom se usmenom prezentacijom nadovezala na prezentaciju doktorandice Terlević nadopunjujući cijelu priču o raznolikosti vrste D. sylvestris rezultatima analiza genomske raznolikosti sakupljenih populacija (Unravelling patterns of genomic variation of Dianthus sylvestris Wulfen s.l. in the Balkan Peninsula).

Na 7. Hrvatskom botaničkom simpoziju u Zagrebu, suradnik dr.sc. Sandro Bogdanović predstavio je diplomanta mag. Petra Tokića koji je usmenim izlaganjem iznio morfološku varijabilnost unutad Dianthus ciliatus kompleksa, na uzorcima sakupljenima tijekom terenskih istraživanja AmphiAdriPlant projekta. Usmeno priopćenje imalo je naslov: „Morphological variability of the Dianthus ciliatus complex (Caryophyllaceae) in the Adriatic region“.

Doktorandica Ana Terlević u PhD Caféu
Na posljednjem izdanju PhD Caféa pred ljetnu pauzu, održanom u srijedu 15. lipnja 2022. u Booksi, doktorandica Ana Terlević predstavila je istraživanje koje provodi u sklopu svog doktorata. Svoj rad pod naslovom „Filogeografija i taksonomija šumskog klinčića (Dianthus sylvestris Wulfen) na Balkanskom poluotoku“ prezentirala je pred publikom doktoranata sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Instituta Ruđer Bošković i Instituta za antropologiju.

Objava članka u časopisu Plants
Članak naslova „Genome Size Variation in Dianthus sylvestris Wulfen sensu lato (Caryophyllaceae)“ objavljen je 31. svibnja 2022. godine u časopisu Plants. Članak čini dio cjeline doktorske disertacije Ane Terlević i dostupan je na poveznici: https://www.mdpi.com/2223-7747/11/11/1481.

Voditeljica projekta, dr.sc. Ivana Rešetnik je u suradnji sa kolegama iz Instituta za botaniku te Charles Sveučilišta u Pragu, Instituta za botaniku Sveučilišta u Innsbruck-u i Agronomskog fakulteta Sveučilišta Zagrebu objavila znanstveni članak u prestižnom časopisu Frontiers in Plant Science pod naslovom „Stability in the South, Turbulence Toward the North: Evolutionary History of Aurinia saxatilis (Brassicaceae) Revealed by Phylogenomic and Climatic Modelling Data“. Dr.sc. Ivana Rešetnik je ujedno i glavni autor rada.
Članak prezentira evolucijsku dinamiku i filogeografske obrasce vrste Aurinia saxatilis pomoću kombinacije filogenomike (RADseq metodom), filogenije (na osnovi ndhF gena) te modeliranja rasprostranjenosti vrste obzirom na zadnji glacijacijski maksimum. Analize kombiniranih metoda otkrile su rano evolucijsko odvajanje južnih i istočnih Mediteranskih populacija, dok su kopnene populacije imale kompleksniju evolucijsku dinamiku pod utjecajem klimatskih oscilacija u Pleistocenu. Naposljetku, rezultati potvrđuju postojanje višestrukih glacijalnih refugija u jugoistočnoj Europi, te karakteriziraju Balkanski poluotok kao izvor disperzije i raznolikosti biljnih vrsta.
Članku možete pristupiti ovdje.

Poslijedoktorandica dr.sc. Maja Mucko slušala je predavanja na online simpoziju pod nazivom "Fire burn and cauldron bubble" u organizaciji ForBio grupacije. Online simpozij je naknadno organiziran zbog odgode tečaja na kojeg poslijedoktorandica odlazi u listopadu, pod nazivom „Population genetics of polyploids, from theory to practice“. Simpozij se održao 23. i 24. veljače 2022. u trajanju od 15-18h. Teme na simpoziju bile su raznolike, a tiču se radionice o populacijskoj genetici i filogeniji poliploidnih organizama koja će se održati uživo u Norveškoj, u biološkoj stanici „Drøbak Marine Station“.

Doktorandica Ana Terlević prezentirala je dosadašnje rezultate istraživanja koja u sklopu svog doktorata provodi na vrsti Dianthus sylvestris Wulfen na virtualnom simpoziju posvećenom porodici Caryophyllaceae - Phylogenetics and taxonomy of Caryophyllaceae. Simpozij se održao od 8. do 10. veljače 2022., u organizaciji Botaničkog vrta i Botaničkog muzeja u Berlinu. Ana je u prezentaciji sažela glavne morfometrijske rezultate, rezultate analize veličine genoma, populacijske genetike i analize okolišnih niša.

 

13. prosinca 2021. objavljen je članak u časopisu PhytoKeys naslova „Typification of 14 names in the Dianthus virgineus group (Caryophyllaceae)“ čije su koautorice doktorandica Ana Terlević i voditeljica projekta dr.sc. Ivana Rešetnik. Dio članka gdje je ostvarena suradnja sa koautorima sa Sveučilišta u Palermu, Sveučilišta u Pisi i Sveučilišta u Cagliariju jest tipifikacija imena Dianthus sylvestris Wulfen in Jacq. i Dianthus virgineus var. tergestinus Rchb. To su imena koja se odnose na svojte iz kompleksa vrsta Dianthus sylvestris na Balkanskom poluotoku koji su tema doktorata Ane Terlević.

Manja biljka na ilustraciji izabrana je kao lektotip za ime Dianthus sylvestris Wulfen in Jacq.

 

Biljka označena s 5049β? na ilustraciji izabrana je kao lektotip za ime Dianthus virgineus var. tergestinus Rchb.


Od 24.-25. travnja 2021. doktorandi Ana Terlević i Marko Doboš sudjelovali su na 5. Simpoziju studenata doktorskih studija PMF-a u Zagrebu. Zbog epidemioloških preporuka, simpozij je održan online preko platforme Spatial Chat gdje su zainteresirani ulazili u virtualne sobe s posterima, gdje su mogli pregledavati postere i postavljati pitanja autorima. Doktorandica Ana Terlević sudjelovala je sa posterskim priopćenjem pod naslovom „Morphological variability in Dianthus sylvestris Wulfen s.l. on the Balkan Peninsula“. Doktorand Marko Doboš sudjelovao je sa posterskim priopćenjem pod naslovom „Genome size of Festuca bosniaca (Poaceae) on the Balkan Peninusla“. Knjiga sažetaka dostupna je na poveznici: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Knjiga_sazetaka_SSDS_PMF_2021.pdf

12. travnja 2021. doktorand Marko Doboš objavio je popularni članak na portalu Bioteka.hr pod naslovom „To je samo obična trava!“. U članku se na zanimljivi način prikazuje raznolikost skupine trava (Poaceae) te njihova upotreba u različite svrhe (prehrana, biogoriva, proizvodnja materijala). Ta velika biljna skupina uključuje čak oko 12 000 vrsta, a rasprostranjene su na različitim staništima diljem svijeta. Rad je dostupan u cijelosti na poveznici: http://www.bioteka.hr/modules/zivisvijet/index.php/zivi-svijet.%C4%8Clanci.89/To-je-samo-obi%C4%8Dna-trava.html

12. svibnja 2020. je na portalu Biologija.com.hr objavljen je popularno-znanstveni članak „Dianthus – boženski cvijet“ doktorandice Ane Terlević o rodu Dianthus u Hrvatskoj.

U listopadu 2020. godine objavljeno je kratko znanstveno priopćenje u Glasniku Hrvatskog botaničkog društva autorica Ane Terlević i Ivane Rešetnik: Inventory of the historical Dianthus sylvestris herbarium materials from Herbarium Croaticum and Herbarium Ivo and Marija Horvat.
U istom broju Glasnika Hrvatskog botaničkog društva objavljeno je i kratko znanstveno priopćenje The genus Aurinia Desv. (Brassicaceae) in ZA and ZAHO herbaria koje je voditeljica Ivana Rešetnik napisala u suradnji sa studenticama biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.


28. veljače 2020. doktorandica Ana Terlević sudjelovala je na 4. Simpoziju studenata doktorskih studija PMF-a u Zagrebu s prezentacijom postera pod naslovom „Genome size variation in Dianthus sylvestris group (Caryophyllaceae) across the Balkan Peninsula“


27. veljače 2020. članovi projektnog tima dr. sc. Marin Grgurev i doktorandi Ana Terlević i Marko Doboš održali su znanstveno-popularno predavanje „Turne në Gadishullin Ballkanik / турнеја на Балканскиот Полуостров“ za članove Hrvatskog botaničkog društva u sklopu kojega su predstavljena terenska istraživanja provedena tijekom 2019. godine.

 

6. veljače 2020. dr. sc. Marin Grgurev sudjelovao je na okruglom stolu 64. Seminara biljne zaštite na temu „Kako zaštititi kulture u zaštićenim područjima“. Njegovo izlaganje bilo je vezano uz raspravu o invazivnim stranim vrstama u zaštićenim područjima te utjecaju klimatskih promjena na bioraznolikost.

 

29. studenoga 2019. dr. sc. Ivana Rešetnik je održala je pozvano predavanje „Phylogeography of amphi-Adriatic plant groups – ongoing research“ u sklopu „Mini-symposium of the Croatian Society of Plant Biologists“ u organizaciji Hrvatskog društva za biljnu biologiju. 
Više informacija pronađite ovdje: http://www.hdbb.hr/MiniSymposiumCSPB2019.pdf

10.-11. rujna 2019. dr. sc. Ivana Rešetnik i doc. dr. sc. Martina Temunović boravile su na ETH Zürich u Švicarskoj na poziv prof. dr. sc. Alexa Widmera. Voditeljica projekta održala je pozvano predavanje „Phylogeography of amphi-Adriatic plant groups – ongoing research“ u sklopu Dianthus mini-simpozija.

 


30.-31. kolovoza 2019. dr. sc. Ivana Rešetnik i doktorandica Ana Terlević sudjelovale su na Šestom Hrvatskom botaničkom simpoziju koji je održan u Zagrebu. Voditeljica projekta održala je pozvano plenarno predavanje „Phylogeography of Amphi-Adriatic plant groups“ u sklopu kojega su predstavljena istraživanja koja se provode u sklopu AmphiAdriPlant HRZZ projekta. Više informacija pronađite ovdje: https://www.imp-du.com/sesti-hrvatski-botanicki-simpozij/plenarni-predavaci

  

  

Ana Terlević je na simpoziju sudjelovala s prezentacijom postera pod naslovom „Inventory of the historical Dianthus sylvestris herbarium material from ZA and ZAHO“. Također, Ana je bila dio tehničke ekipe Simpozija.

25. travnja 2019. članovi projektnog tima izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić, izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović i doktorandica Ana Terlević održali su znanstveno-popularno predavanje „U potrazi za karanfilima (Dianthus sylvestris agg.) po Balkanu“ za članove Hrvatskoga botaničkog društva u sklopu kojeg su predstavljena terenska istraživanja provedena tijekom 2018. godine.

24. svibnja 2018. dr. sc. Ivana Rešetnik održala je pozvano predavanje „Molekularna filogenija tribusa Alysseae“ za članove Hrvatskog društva za biljnu biologiju u sklopu kojega su predstavljena planirana istraživanja koja se provode u sklopu AmphiAdriPlant HRZZ projekta.