Neka od provedenih terenskih istraživanja na području Banovine te Dalmacije, ljeto 2018., u sklopu Projekta prilikom kojih su prikupljani herpetofauna, danji leptiri te vodeni kornjaši.