UKF Projekt “Moja prva suradnja”

Onečišćivači u kopnenim vodama: prijenos u kopneni ekosustav i metabolički odgovor makroskopskih beskralješnjaka

Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Ana Previšić
Suvoditelj projekta: Prof. dr. sc. Mira Petrović

Nositelj projekta: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Partneri: Katalonski institut za istraživanje voda (ICRA)
Institut Ruđer Bošković (IRB)
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trajanje projekta: 16.10. 2017.-15.01.2019.

Sredstva (UKF): 300 000 HRK
Dodatno financiranje: 60 000 HRK

Posljednja znanstvena dostignuća prepoznaju sve veći utjecaj onečišćivača na vodna tijela Europe. Prisutnost onečišćivača kao što su farmaceutski aktivni spojevi (FAS) i endokrini disruptori (ED) u vodenom okolišu dobro je istražena, međutim informacije o njihovoj koncentraciji i učinku na vodene organizme još uvijek nedostaju. Razumijevanje učinaka FAS i ED na vodene organizme preduvjet je za temeljitu procjenu njihovog ekološkog rizika te oblikovanje politike zaštite okoliša. Sukladno tome, svrha ovog projekta je unapređenje znanja: I) o endogenom i egzogenom metaboličkom odgovoru odabranih vodenih beskralješnjaka na smjesu FAS i ED te II) o bioakumulaciji navedenih spojeva i njihovoj sudbini tijekom sprege vodenog i kopnenog hranidbenog lanca. Ciljevi projekta biti će ostvareni sinergijom terenskih istraživanja (in situ) i laboratorijskih (mesokozmos) pokusa. Posljednja dostignuća spektrometrije masa koristiti za proučavanje profila metabolita te identifikaciju i kvantifikaciju FAS i ED u tkivima organizama. Uspostavom suradnje sa svjetski poznatim znanstvenikom iz vodećeg europskog istraživačkog instituta (Katalonski institut za istraživanje voda) mobilizirat će se jedinstvena kombinacija znanja i ekspertize (ekologija, kemija okoliša i spektrometrija masa) neophodna za provođenje projektnih aktivnosti. Očekujemo da će razumijevanje metaboličkih profila vodenih kukaca izloženih FAS i ED kao i novostečena znanja o bioakumulaciji i prijenosu navedenih spojeva između ekosustava imati znatan utjecaj na područje istraživanja slatkih voda kao i izravnu primjenu u procjeni rizika na okoliš. Nadalje, projektne aktivnosti doprinijeti će razvoju Hrvatske istraživačke infrastrukture, prijenosu znanja i kompetencija te povećanju prijava hrvatskih projekta na natječaje Obzora 2020.