Diseminacija

Voditeljica projekta dr.sc. Rosa Karlić održala je 28.02.2020. pozvano predavanje na Simpoziju studenata doktorskih studija PMF-a pod naslovom “Od bioinformatike do personalizirane medicine”. 
Voditeljica projekta dr.sc. Rosa Karlić sudjelovala je 11.02.2020. na okruglom stolu na temu „Žene u znanosti: izazovi današnjice” povodom Međunarodnog dana žena u znanosti u OŠ Ivana Cankara, Zagreb. Događanje je organizirano sa ciljem promicanja ravnopravnog sudjelovanja djevojaka i žena u znanosti i obrazovanju.