SpliceFun

Alternativno prekrajanje gena BPM2 kao mehanizam uspostave funkcionalne raznolikosti porodice proteina MATH-BTB u uročnjaku Arabidopsis thaliana

 

 

  Voditeljica projekta: prof.d.sc. Nataša Bauer
ORCiD0000-0003-4124-0193 

  Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost; projekt prijavljen na natječaj Hrvatske zaklade za znanost,  „Istraživački projekti“, rok IP-2022-10

  Šifra projekta: IP-2022-10-7874
  Trajanje projekta: 15.12.2023-14.12.2027
  Sredstva: 199,084.21 EUR

Sažetak
Funkcionalna karakterizacija nekoliko članova porodice proteina MATH-BTB razotkrila je njihovu ulogu u širokom spektru važnih bioloških procesa, od regulacije stanične diobe, segregacije kromosoma u reproduktivnom razvoju i embriogenezi, do globalne kontrole metilacije DNA i regulacije transkripcije. Zanimljiva značajka porodice je ekspanzija članova u travama, kod kojih većina MATH-BTB gena ne sadrži introne. Nasuprot tome, samo šest MATH-BTB gena (BPM1-6) uročnjaka sadrži introne te neki od njih kodiraju nekoliko alternativnih varijanti transkripata te eventualno i proteina s potencijalno različitim funkcijama. Ciljevi ovog projekta su identifikacija novih varijanti alternativnog prekrajanja gena BPM2, specifičnih za različita tkiva/razvojne faze i temperature okoliša te njihova funkcionalna karakterizacija na temelju identifikacije proteinskih partnera. Nadalje, najunikatnija varijanta transkripta bit će odabrana za identifikaciju specifičnih partnerskih proteina koji će ukazati na moguće nove biološke funkcija gena BPM2 i porodice MATH-BTB, općenito.

Project summary:
Functional characterization of few members of MATH-BTB protein family revealed their roles in a wide spectrum of essential biological processes, from regulation of cell division, chromosome segregation in reproductive development and embryogenesis, to global control of DNA methylation and regulation of transcription. The interesting feature of the family is expansion of members in grasses in which most of the MATH-BTB genes contain no introns. In contrast, the six MATH-BTB genes (BPM1-6) in Arabidopsis contain introns and encode up to five splice variants per gene, resulting in proteins with potentially different functions. The goals of the project are identification of new splice variants of BPM2, specific for different tissues/developmental stages and environmental temperatures, and functional characterization of selected BPM2 protein isoforms based on their protein partners. Moreover, a unique splicing variant will be selected for identification of its specific partner proteins, which will point to possible new functions of BPM2 and the MATH-BTB family in general.