Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske, 
CRORURIS

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje: 1.10.2014. do 30.9.2017.
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić
Sredstva:  497.884,28 HRK
Broj projekta: UIP-2013-11-4513

Sažetak:

Cilj projekta CRORURIS je stvaranje niza alternativnih scenarija za hrvatska ruralna područja 2030. godine s ciljem poticanja informirane i na znanstvenim dokazima utemeljene javne rasprave o njihovoj budućnosti. Ruralna područja, nakon desetljeća urbanocentričnog pogleda na prostor, danas ponovo postaju važna tema u akademskom, političkom i javnom diskursu. Suočeni sa sve češćim i nepredvidljivim krizama, prirodnim rizicima i zdravstvenim problemima proizašlim iz nekontroliranog pritiska ljudskog društva na okoliš, budi se svijest o važnosti ruralnih područja za proizvodnju hrane i očuvanje ključnih prirodnih resursa, s izvorima vode na prvom mjestu. Jača svijest i o tome da su ruralna područja nositelji i niza ostalih važnih funkcija, raznovrsnih poslovnih djelatnosti, zaštite prirode, lokacija za velike infrastrukturne i energetske objekte, područja rekreacije i turizma. 

S obzirom na njihovu veličinu, broj stanovništva, funkcije i raznolikost izazova s kojima se suočavaju, pitanje budućnosti ruralnih područja jedno je od najvažnijih pitanja u Europi danas. To je vidljivo iz niza pristupa temeljenih na metodi scenarija u proučavanju budućih trendova u ruralnim područjima Europe, kako u akademskom, tako i u političkom diskursu, na nacionalnoj razini i na razini EU (npr. SCENAR 2020, EURURALIS itd.). No, iako se većina ruralnih područja u Hrvatskoj suočava s ogromnim demografskim i ekonomskim izazovima, prema našim saznanjima nisu provedena istraživanja temeljena na scenariju. Stoga su glavni ciljevi studije CRORURIS sljedeći: 1. razviti konceptualni okvir za razumijevanje nedavnih promjena u ruralnoj Hrvatskoj; 2. razviti metodološki okvir za prepoznavanje prevladavajućih trendova i ključnih nesigurnosti, geografski ih diferencirajući i projicirajući pomoću statističkog modeliranja i Delphi metode; 3. konstruirati alternativne buduće scenarije i povezati ih s kontekstom ruralne Europe. 

Rezultat projekta su četiri scenarija ruralnih područja Hrvatske 2030., s pripadajućim tipologijama: Ruralna renesansa, Zaokret, Na putu prema dolje i Rast bez razvoja. Uz znanstvene publikacije, izrađen je i internetski atlas ruralnih područja Hrvatske dostupan na: https://croruris.giscloud.com/