Komparativna analiza prostornog razvoja turizma u zaštićenim područjima Hrvatske i Slovenije

Voditelji projekta:

prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek)

izv. prof. dr. sc. Miha Koderman (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za geografijo, Koper, Slovenija)

Trajanje projekta:

1.1.2018. do 31.12.2019.

IZVORI FINANCIRANJA:

MZO - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sažetak projekta:

Razvojem turizma i rekreacije zaštićena područja postaju sve posjećenija, što rezultira brojnim pozitivnim, ali i negativnim prostornim posljedicama. Stoga danas u zaštićenim područjima sve više dolazi do prostornih konflikata između zaštitarskih i razvojnih upravljačkih pristupa. Uz mnoge druge izazove, u upravljanju turizmom u zaštićenim područjima često nedostaje podloga konkretnih istraživanja, čiji bi cilj bio identifikacija prostornih implikacija turizma na temelju definiranih i mjerljivih indikatora stanja okoliša. Prostorni razvoj turizma u zaštićenim područjima zanimljivo je analizirati u Hrvatskoj i Sloveniji, jer su te dvije države u razdoblju SFRJ dijelile isti društveno-ekonomski kontekst razvoja, a nakon osamostaljenja i različitog konteksta i dinamike razvoja u razdoblju tranzicije, danas su punopravne članice EU sa sve većim sličnostima u implementaciji koncepta održivog turizma u zaštićenim područjima.

Glavni cilj projekta je komparativna analiza prostornog razvoja turizma u zaštićenim područjima Hrvatske i Slovenije. U realizaciji postavljenog cilja postavljeno je više pojedinačnih ciljeva: 

a) upoznati se s primjerima upravljanja turizmom u zaštićenim područjima u obje države

b) izdvojiti reprezentativne studije slučaja zaštićenih područja u obje države s obzirom na kategoriju zaštite, kao i obilježja turističkog razvoja

c) usustaviti metodologiju i set indikatora za ocjenu prostornih implikacija turizma u izabranim studijama slučaja primjenjiv u obje države

d) na temelju podataka iz popisa stanovništva, kao i podataka statistike turizma te podataka o stanovima za odmor i rekreaciju i prostornim implikacijama turizma u zaštićenim područjima kreirati prostornu bazu podataka

e) analizirati prostorni razvoj turizma u studijama slučaja zaštićenih područja pomoću statističkih metoda, kvalitativnih metoda (dubinski intervjui s predstavnicima dionika turizma u zaštićenim područjima u studijama slučaja) uz odgovarajuću kartografsku vizualizaciju u GIS-u i grafičku demonstraciju podataka

f) elaborirati prijedloge i preporuke za daljnji razvoj i integralno upravljanje turizmom u zaštićenim područjima obje države.

Na sastancima projektnoga tima razmjenjivali su se rezultati istraživanja s hrvatske i slovenske strane te su se izdvojile reprezentativne studije slučaja zaštićenih područja u obje države (cilj b), usustavljivala se metodologija i set indikatora za ocjenu prostornih implikacija turizma u izabranim studijama slučaja primjenjiv u obje države (cilj c), kreirala prostorna baza podataka na temelju prikupljenih podataka (cilj d) i naposljetku definirali prijedlozi i preporuke za daljnji razvoj i integralno upravljanje turizmom u zaštićenim područjima obje države (cilj f).