Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana, SEALeveL

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 31.01.2020. do 30.01.2024.
Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Sanja Faivre
Sredstva:  997.760,00 HRK
Broj projekta: HRZZ-IP-2019-04-9445

Sažetak:

Cilj predloženog projekta je istraživanje relativne promjene morske razine i klimatskih promjena duž istočne jadranske obale pomoću dva glavna markera algnih vijenaca i siga s fretaskim obraštajem. Algni vijenci koje gradi alga Lithophyllum byssoides pokazali su se dobrim indikatorom nekadašnje morske razine kod mikroplimnih obala, jer alge mogu živjeti samo u zoni plime i oseke te stoga predstavljaju najvišu biogenu konstrukciju u Mediteranu. Sige s freatskim obraštajem vrlo su rijetka pojava u špiljama obalnih područja gdje je razina podzemne vode određena morskom razinom. Formiranje freatskog obraštaja u uskoj zoni fluktuacije podzemne vode uzrokovane plimom i osekom te mogućnost preciznog određivanja njegove starosti čini ga izvrsnim indikatorom morske razine. Osim toga, špiljsko okružje u kojem nastaje štiti ga od erozije koja osigurava njegovo dugotrajno očuvanje. Oba markera, algni vijenci i sige s fretaskim obraštajem omogućuju određivanje indeksnih točaka promjene korištenih za konstruiranje krivulja relativne morske razine. Tako dobivene indeksne točke promjene povezati će se potom s fazama brzih klimatskih promjena na temelju analiza stabilnih izotopa dobivenih iz algnih vijenaca. Krivulje relativne promjene morske razine kvantificirati će se pomoću modela integriranog Gaussovog procesa s poznatom greškom varijabli (EIV-IGP). Krivulje relativne morske razine iz različitih dijelova Jadrana zajedno s podacima stabilnih izotopa iz alga predstavljati će osnovu za razumijevanje uzroka promjena: klimatske promjene, izostatički pomaci i tektonika. Istraživanje i razumijevanje kako i zašto se morska razina mijenjala u prošlosti omogućit će bolje procjene budućih promjena i procjene ranjivosti obalnih područja što može pomoći boljoj organizaciji i pripremi lokalne zajednice.