VODIME – Vode Imotske krajine

Voditelji projekta:

doc. dr. sc. Ivo Andrić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Za PMF: prof. dr. sc. Nenad Buzjak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek

TRAJANJE PROJEKTA:

1. 6. 2020. do 1. 6. 2023.

Izvori financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.)
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Sažetak projekta:

Međusobna isprepletenost i dinamičke veze između energije, vode i hrane prilikom upravljanja tim resursima objedinjuje metoda ''EWF veza'' (engl. energy-water-food nexus) koja omogućuje promatranje učinaka koje odluka u pojedinom sektoru proizvodi u drugim sektorima te koordinirani pristup koji u obzir uzima povratne informacije, kompromise i sinergije među sektorima zbog čega je važan alat u prilagodbi klimatskim promjenama. Korištenjem metode ''EWF veze'' tijekom provedbe istraživanja na obuhvaćenom području će se uspostaviti ravnoteža u upravljanju ranjivim sektorima, a multidisciplinarni, integralni pristup će omogućiti cjelovite i učinkovite mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Kako bi se izradile mjere prilagodbe prijavitelj će s projektnim partnerima provesti primijenjeno istraživanje čija je okosnica kontinuirano praćenje kvalitete i količine vode, klimatskih parametara te modeliranje hidrogeološkog sustava šireg obuhvata Imotskog polja. Na temelju prikupljenih podataka i modela analizirat će se utjecaj klimatskih promjena na vodne resurse, ocijenit će se razina štetnih utjecaja klimatskih promjena na sektor poljoprivrede te njegova ranjivost, ispitati će se iskoristivost hidroenergetskih potencijala, kao i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije. Prikupljeni podaci služit će i za analizu utjecaja klimatskih promjena na turizam, koji je perspektivan sektor gospodarstva područja.

Svi prikupljeni podaci bit će objedinjeni u prethodno uspostavljenoj bazi podataka koja će na različitim sigurnosnim razinama biti dostupna akademskoj zajednici i drugim dionicima. Osim toga, stvarni podaci o stanju jezera iz uspostavljene baze podataka prikazivat će se na 3 informacijska panela postavljena u gradu Imotskom te pokraj Modrog i Crvenog jezera i na taj način biti dostupni široj javnosti.

Više...