Zadrugarstvo i regionalni razvoj: komparativna analiza Francuske i Hrvatske

 

Voditelji projekta:

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek)

Prof. dr. sc. Lydia Coudroy de Lille, UMR CNRS 5600 Environnement Ville Société, Université Jean Moulin Lyon 3 (Lyon 3)

Trajanje projekta:

1.1.2015. do 31.12.2017.

IZVOR FINANCIRANJA:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatsko-francuski bilateralni program suradnje na području znanosti i tehnologije

Sažetak projekta:

Temeljni znanstveni cilj projekta jest identificiranje i komparativna analiza uloge poljoprivrednih zadruga u povećanju dinamike regionalnog razvoja u Francuskoj i Hrvatskoj. Konkretan cilj istraživanja je analiza utjecaja poljoprivrednih zadruga u dvije pretežito ruralne regije polarizirane oko velikih metropolitanskih središta Lyona (regija Rhône-Alpes) i Zagreb (Središnja Hrvatska).  
Prema planu rada, tijekom prve godine projekta organizirana su dva zajednička terenska istraživanja. Prvo terensko istraživanje provedeno je u Hrvatskoj, od 19. do 25. travnja 2015. U istraživanju su, s francuske strane, sudjelovali prof. Lydia Coudroy de Lille, dr. Emmanuelle Boulineau, Clément Corbineau te dr. Georgette Zrinscak (prisutna u dijelu istraživanja). S hrvatske strane su sudjelovali prof.dr.sc. Dane Pejnović, doc.dr.sc. Aleksandar Lukić i dr. sc. Petra Radeljak Kaufmann. Terensko istraživanje obuhvaćalo je obilazak i provođenje polustrukturiranih intervjua šest poljoprivrednih zadruga u široj zagrebačkoj okolici (zadruge: Proizvodi sela-Zaprešić, Zagorski puran-Krapina, Plešivica- Jastrebarsko, Žumberak-Kostanjevac, Dobra ekonomija-Vukomerić, Varaždinsko povrće-Varaždin). 

Drugo terensko istraživanje provedeno je u Francuskoj od 27. lipnja do 5. srpnja 2015. Analogno hrvatskom primjeru, istraživanje je obuhvatilo obilazak i provođenje polustrukturiranih intervjua u poljoprivrednim zadrugama  u široj okolici Lyona (Coop Agricole Fromagerie De Drom-Drom, Fruitière Des Coteaux de Seille -Bourg en Bresse Cave de Lugny- Mâconais, Wine coop in Beaujolais- Beaujolais, La Musette de Valentine- Bourg-lès-Valence, Jardin'Envie- Bourg-lès-Valence). Svi intervjui su snimljeni i transkribirani. Nakon obavljenih terenskih istraživanja organiziran je zajednički sastanak na kojem je pripremljen radni plan za nastavak projekta u drugoj godini.   U drugoj godini su svi suradnici s hrvatske strane prisustvovali radnim sastancima u Lyonu i Marseilleu na kojem su detaljno razrađeni koncepti tri znanstvena rada.

Rad na projektu rezultirao je objavljivanjem dva znanstvena rada te prezentacijom dijela rezultata projekta na znanstvenom skupu u Francuskoj. Osim toga, uspostavljena je izvrsna suradnja s Hrvatskim centrom za zadružno poduzetništvo te mogućnost da po objavi znanstvenih radova diseminiramo rezultate i široj stručnoj javnosti te poljoprivrednim zadrugama.