HFD STEAM

 

„Znanstveno (STEM/STEaM) obrazovanje od rane dobi – prema suvremenom obrazovanju za zanimanja i građane 21. stoljeća”

Program je započeo s realizacijom 2018. godine u okviru aktivnosti Hrvatskog fizikalnog društva.

2021. godine koordinaciju programa za nacionalnu razinu je preuzelo Fizikalno društvo - Split.

Program se odvija na nacionalnoj razini.

 

Ciljevi programa u 2021. godini su:

 1. Razvoj STEM/STEAM programa za vrtiće i osnovne škole.
 2. Demonstracija programa znanstvenog obrazovanja u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.
 3. Radionice znanstvenog obrazovanja za nastavnike, učitelje razredne nastave i odgajatelje.
 4. Primjena suvremenih metoda u nastavi fizike i informatike.
 5. STEM/STEAM programi u neformalnom obrazovanju i realizacija u suradnji sa zainteresiranim dionicima – prezentacijski centri, muzeji, pučka učilišta, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Prethodne aktivnosti u okviru ovog programa pokazale su da su ove suradnje vrlo učinkovite.
   

Opći ciljevi programa su:

 1. Uvođenje STEM/STEAM sadržaja s naglaskom na fiziku od 4. godine života u vrtiće i u razrednu nastavu. Informiranje i usmjeravanje djece prema zanimanjima 21. stoljeća koja su u znatnoj mjeri bazirana na STEM znanjima i vještinama. Poticanje znatiželje i kritičkog razmišljanja.
 2. Na razini Europske unije detektiran je problem nedostatka STEM edukatora, posebice na nižim razinama. Stoga je važan cilj znanstveno obrazovanje edukatora, posebice onih koji nemaju temeljno obrazovanje u STEM područjima, od odgajatelja, učitelja razredne nastave, predmetnih nastavnika do edukatora u prezentacijskih centrima, muzejima i zaštićenim područjima. 
 3. Uvođenje suvremenih fizikalnih sadržaja u predmetnu nastavu i međupredmetne sadržaje uz interdisciplinarno povezivanje sa stručnjacima iz drugih STEM područja.
 4. Jačanje STEM/STEAM sadržaja u neformalnom obrazovanju. Sukladno preporukama stručne skupine za znanstveno obrazovanje Europske komisije, znanstveno obrazovanje treba svoj djeci i treba ga uvoditi kroz sve segmente obrazovanja – formalno, neformalno i informalno.
 5. Aktivnosti u okviru programa komplementarne su drugim aktivnostima fizikalnih društava, znanstvenih instituta i fizičkih odsjeka na hrvatskim sveučilištima iz područja znanstvenog obrazovanja i popularizacije znanosti.

 

Dugoročni plan aktivnosti za razdoblje 2018.-2023.

 1. Edukativne radionice znanstvenog obrazovanja za nastavnike, učitelje razredne nastave i odgajatelje
 2. Primjena suvremenih metoda u osnvnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi i interdisciplinarno povezivanje
 3. STEM/STEAM programi u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.
 4. STEM/STEAM programi u neformalnom obrazovanju

 

Kontakt

 • Koordinator: Doc. dr. sc. Dalibor Paar
 • Kontakt

Podrška programu

Program je podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

Program se od 2021. izvodi u koordinaciji Fizikalnog društva - Split.