Interaktivni učinci mikroplastike i nanosrebra na kopnene i vodene biljke i alge (MINION)

 

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

 

        

 

 

Interaktivni učinci mikroplastike i nanosrebra na kopnene i vodene biljke i alge (MINION)

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Biljana Balen

Trajanje projekta: 15.12.2023. – 14.12.2027.

 

Novosti i aktivnostia na projektu

 

U okviru projekta MINION izrađen je prvi diplomski rad. U četvrtak 22. veljače 2024. diplomirao je Luka Kobelščak, student diplomskog studija Znanosti o okolišu,  s diplomskim radom pod naslovom „UTJECAJ MIKROPLASTIKE NA POJAVU OKSIDACIJSKOG STRESA I AKTIVNOST ANTIOKSIDACIJSKIH ENZIMA U VODENOJ LEĆI (Lemna minor)“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Biljane Balen i ko-mentorstvom dr. sc. Karle Košpić.

 

Projekt MINION započeo je 15. prosinca 2024. godine. Prvi radni sastanak projektnog tima održan je 21. prosinca na Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, a na sastanku su sudjelovali istraživači s PMF-a te suradnici s Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Na sastanku je voditeljica projekta, prof. dr. sc. Biljana Balen, predstavila sve suradnike i istraživače, podijelila radni i financijski plan te istaknula nadopune radnog plana koje su napravljene na traženje recenzenata. Također je napravljen plan aktivnosti za prvih nekoliko mjeseci i dogovorena su zaduženja svih suradnika.