Interaktivni učinci mikroplastike i nanosrebra na kopnene i vodene biljke i alge (MINION)

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

 

          

 

Interaktivni učinci mikroplastike i nanosrebra na kopnene i vodene biljke i alge (MINION)

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Biljana Balen

Trajanje projekta: 15.12.2023. – 14.12.2027.

Potražnja za plastikom kontinuirano raste u različitim područjima ljudskih aktivnosti, a velik dio proizvedene plastike završava u okolišu kao otpad, stvarajući tako značajan ekološki izazov. Budući da nije biorazgradiva, plastika ostaje u okolišu jako dugo pa je plastični otpad pod kontinuiranim procesom razgradnje koji dovodi do fragmentacije plastike na manje dijelove, od većih plastičnih ostataka do mikro (MP) i nano (NP) ) dimenzija čestica. Čestice plastike ostaju u kopnenom i vodenom okolišu te u atmosferi i time ugrožavaju živi svijet. Dimenzije plastike i njezina sposobnost adsorpcije toksičnih organskih i anorganskih zagađivača, kao i osnovna struktura polimera, ključne su varijable u određivanju razine toksičnosti plastike u izloženim organizmima. Posebno su zanimljive studije koje se bave interakcijama između MP i nanočestica metala, posebice nanočestica srebra (AgNP), zbog njihove široke rasprostranjenosti u tlu, vodi i zraku te njihove toksičnosti za većinu organizama. U našem projektu predlažemo inovativno istraživanje o interaktivnim učincima MP i AgNP na biljke i zelene alge, ključne komponente svakog ekosustava i prehrambenog lanca. U projektu ćemo istražiti dvije vrste mikroplastike (PS-MP i PMMA-MP) i AgNP s dvije vrste omotača (PVP- i CTAB-AgNP) na kopnenoj biljci Allium cepa, vodenoj biljci Lemna minor i zelenoj algi Chlorella vulgaris kako bi se razjasnila priroda njihove interakcije i o čemu ona ovisi. Štoviše, predloženi su inovativni pristupi lokalizaciji i detekciji MP. Saznanja o interakcijama MP i AgNP općenito su vrlo skromna, a za biljke i zelene alge do sada postoji samo jedna objavljena studija.