Metodološki pristupi za analizu posljedica antropogenih pritisaka na hidromorfološko stanje tekućica

Voditelji projekta:

prof. dr. sc. Liliana Zaharia (Sveučilište u Bukureštu)

prof. dr. sc. Philippe Belleudy (Sveučilište Grenoble-Alpes)

doc. dr. sc. Ivan Čanjevac (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek)

Trajanje projekta:

2016. do 2017.

IZVOR FINANCIRANJA:

Sveučilišna agencija za frankofoniju (AUF)

Sažetak projekta:

Opći cilj projekta bio je uspostaviti interdisciplinarno istraživanje kroz suradnju timova istraživača iz akademskih institucija u tri zemlje (Rumunjska, Francuska i Hrvatska) na metodama za analizu antropogenih utjecaja na hidromorfološko stanje rijeka. Glavni operativni ciljevi su bili prikupljanje i usporedba metoda i pokazatelja koji se trenutno koriste za procjenu hidromorfološkog stanja rijeka u svakoj partnerskoj zemlji te identificirati propise u ovom polju. Pored toga, cilj je bio identificirati i predložiti druge moguće komplementarne metode i/ili pokazatelje, temeljene na analizi strukture sedimenata te morfoloških obilježja, kako bi se procijenilo hidromorfološko stanje rijeka. Projekt se izvodio u nekoliko faza, tj. znanstvenih sastanaka u sve tri zemlje, koji su uključivali terenske izlaske i posjete laboratorijima.