Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamjene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba

Voditelji projekta:

Izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek)
Prof. dr. sc. Heinz Fassmann, Austrijska akademija znanosti

Trajanje projekta:

1.1.2014. do 31.12.2015.

IZVOR FINANCIRANJA:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Bilateralni hrvatsko – austrijski projekt.

Sažetak projekta:

Projekt Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamijene brownfield zemljišta na urbani razvoj; Komparativna analiza Beča i Zagreba imao je za cilj popunit prazninu u komparativnim istraživanjima strategija prenamjene brownfield lokacija s posebnim naglaskom na industrijske brownfield lokacije. Industrija je jedan od sektora koja je posljednjih 20-ak godina doživjela nagle i velike promjene u post-socijalističkim gradovima kakav je Zagreb. Promjene uključuju privatizaciju, pad broja zaposlenih, smanjenje važnosti industrije, relokaciju, strukturne promjene te prenamjenu zemljišta. Godine 1989. u industriji Zagreba radilo je 125 642 ljudi. 2011. godine taj broj je smanjen na 47 000. Zatvaranjem pogona “oslobađa” se zemljište koje dolazi na “otvoreno tržište”. Promjene industrije u Beču ipak su znatno manje te se prvenstveno baziraju na procesima deindustrijalizacije. Pa ipak broj radnika smanjen je s 185 447 (1991.) na 140 921 (2010). No događaju se značajne strukturne promjene te promjena prema kreativnim industrijama i ekonomiji znanja. Vrijedno industrijsko zemljište dobiva nove stambene, ekonomske i kulturne funkcije (npr. Kabelwerk, Gasometer, Sjeverna željeznička stanica).

Ciljevi projekta bili su:

  1. Izraditi baze ili registra brownfield lokacija u Beču i Zagrebu.
  2. Odrediti trenutno stanje lokacija, procijeniti trenutno stanje prenamjena.
  3. Procijeniti održivost planiranih i provedenih prenamjena.  
  4. Procijeniti socio-prostorni utjecaj odabranih primjera prenamjena u Beču i Zagrebu. 
  5. Usporediti koncepata i strategija prenamjene brownfield lokacija. 

Projekt se temeljio na akademskom diskursu temeljenom na pregledu opsežne građe. Prilikom izrade registra provedeno je kartiranje i analiza postojećih karata, planova, zračnih i satelitskih snimki. Metodom Autopsije provedena je procjena zemljišta. Za potrebe analize socio-prostornog utjecaja koristile su se socio-demografske i socio-ekonomske analize. Kako bi se dobio što bolji uvid u provedene primjere prenamjene izvršena je SWOT analiza odabranih lokacija.