Seminar se održava četvrtkom od 15 do 17 sati u predavaonici 121 Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26. Obavijest o održavanju seminara šalje se članovima math liste i članovima seminara. Ako želite putem e-pošte primati obavijest o rasporedu seminara, molim da mi se javite na adresu goran.igaly@math.hr

Članovi seminara

Voditelji: dr. Dragutin Svrtan, dr. Tomislav Došlić

Tajnik: dr. Goran Igaly

Članovi: dr. Suzana Antunović (Sveučilište u Splitu), dr. Snježana Braić (Sveučilište u Splitu), dr. Tomislav Došlić, dr. Mathieu Dutour Sikirić, dr. Svjetlan Feretić (Sveučilište u Rijeci), dr. Goran Igaly, dr. Antoaneta Klobučar (Sveučilište u Osijeku), dr. Snježana Majstorović (Sveučilište u Osijeku), dr. Ivica Martinjak, dr. Anamari Nakić, dr. Mandi Orlić Bachler, Luka Podrug, dr. Sarah Michele Rajtmajer (Penn State Univ.), dr. Jelena Sedlar (Sveučilište u Splitu), dr. Milena Sošić (Sveučilište u Rijeci), dr. Dragutin Svrtan, dr. Igor Urbiha, dr. Darko Veljan, dr. Tanja Vojković (Sveučilište u Splitu), dr. Damir Vukičević (Sveučilište u Splitu), dr. Ivana Zubac (Sveučilište u Mostaru)

Predavanja u akademskoj godini 2021./2022.

 • 30.11.2022. Ivana Katić : Nekoliko načina prebrajanja permutacija bez fiksne točke s barem jednim 2-ciklusom.
 • 09.11.2022. Mateo Tomašević, "Neke primjene funkcija izvodnica ".

Predavanja u akademskoj godini 2021./2022.

 • 26.09.2022. Jelena Sedlar: Locally irregular 3-edge colorings of almost all cacti
 • 15.09.2022. Stipe Marić: Na koliko dijelova n pravaca može dijeliti ravninu?
 • 18.07.2022. Luka Podrug: Tropical Eigenvalues and Eigenvectors
 • 30.06.2022. Jelena Sedlar: 'Locally irregular 4-edge colorings of cacti
 • 21.04.2022. Luka Podrug: Nemoguća popločenja
 • 10.03.2022. Mate Puljiz, Stjepan Šebek i Josip Žubrinić: Varijanta Renyijevog problema parkiranja
 • 27.01.2022. Dragutin Svrtan: Uvod u intrinsične formule za hiperboličke Atiyahove determinante (n=4,5?)
 • 20.01.2022. Dragutin Svrtan: Novi rezultati o bulovskim produktnim polinomima, Schurova pozitivnost i problem Chernovih pletizama u topologiji i K-teoriji
 • 20.12.2021. Jelena Sedlar: Slutnja o lokalnoj iregularnosti Sažetak
 • 16.11.2021. Evgeny Smirnov, (HSE University, Independent University of Moscow): Schubert polynomials for the classical groups
 • 04.11.2021. Dragutin Svrtan: Super Catalanovi brojevi i diskretna harmonijska analiza
 • 28.10.2021. Jovan Mikić (Tehnološki fakultet u Banjoj Luci): Factors of alternating convolution of Gessel's integers

Predavanja u akademskoj godini 2020./2021.

 • 30.09.2021. Borna Vukorepa: Lagrangeova formula inverzije
 • 30.09.2021. Luka Cigler: Bacanje novčića
 • 24.06.2021. Darko Veljan: Trigonometrija tetraedra
 • 17.06.2021. Luka Podrug: Slučajne šetnje na cijelim brojevima i poopćenje Eulerove raspodjele - 2.dio
 • 27.05.2021. Luka Podrug: Slučajne šetnje na cijelim brojevima i poopćenje Eulerove raspodjele
 • 15.04.2021. Dragutin Svrtan: Verifikacija poopćenih Atiyah Sutcliffeovih slutnji za četiri točke u trodimenzionalnom euklidskom prostoru na primjerima i općenito
 • 25.03.2021. Matea Zubović: Stohastički pristup Eulerovim brojevima
 • 28.01.2021. Davor Devald: Eulerova sumacijska formula
 • 07.01.2021. Stjepan Šebek (FER) i Josip Žubrinić (FER): Kombinatorno planiranje naselja
 • 22.12.2020. Tomislav Došlić: Zgodni parovi ciklusa u fulerenskim grafovima
 • 22.12.2020. Darko Veljan: Profinjenja Eulerovih nejednakosti u ravnini i prostoru

Predavanja u akademskoj godini 2019./2020.

 • Dragutin Svrtan: O Zagierovoj slutnji za jednoparametarske q-onske algebre
 • Dragutin Svrtan: O Zagierovoj slutnji za multiparametarske q-onske algebre
 • Dragutin Svrtan: Inverzija Zagierovih matrica u jednoparametarskim i multiparametarskim quonskim algebrama
 • Dragutin Svrtan: Inverzija Zagierovih matrica u multiparametarskim quonskim algebrama
 • Dragutin Svrtan: lnverzija Zagierovih matrica - Novi kontraprimjeri za originalnu Zagierovu slutnju
 • Tomislav Došlić: Savršeni crteži zvijezda
 • Ana Mimica: Stanleyev poset politop
 • Davor Devald: Eulerova sumacijska formula

Predavanja u akademskoj godini 2018/19.

 • 24.09.2019. Matteo Mravić: Geometrija matroida
 • 29.08.2019. Luka Mikec: Nula--jedan zakon za logike parcijalnih uređaja
 • 09.07.2019. Matej Mihelčić: Problem ispunjivosti logičke formule (SAT)
 • 27.06.2019. Tin Zrinski: Dinamička algebarska kombinatorika
 • 30.05.2019. Aleksandra Tepeh (Maribor): On $k$-rainbow total domination in graphs
 • 30.05.2019. Tadeja Kraner Šumenjak (Maribor): On $k$-rainbow independent domination in graphs
 • 16.05.2019. Lavoslav Čaklović: Mrežni algoritam za rješavanje Laplaceove jednadžbe na grafu sažetak
 • 25.04.2019. Srećko Brlek (Département d’informatique, Université du Québec à Montréal): On some connections between discrete geometry and combinatorics on words 
 • 17.04.2019. Laszlo Nemeth (University of Sopron, Hungary): Some arithmetic triangles and tetrahedra
 • 29.03.2019. Jelena Sedlar: Dizajn otpornih mreža protoka
 • 29.03.2019. Darko Veljan: O nekim geometrijsko-kombinatornim nejednakostima
 • 07.03.2019. Dragutin Svrtan: Dokaz Đokovićevih slutnji
 • 21.02.2019. Dragutin Svrtan: Simetrične funkcije i neke slutnje - 2. dio
 • 21.02.2019. Darko Veljan: Circular rearrangement inequality (iz literature - 1 sat) 
 • 24.01.2019. Katherina von Dichter (Technical University of Munich): Asymmetry in geometric inequalities
 • 17.01.2019. Dragutin Svrtan: Simetrične funkcije i neke slutnje
 • 10.01.2019. Dragutin Svrtan: Determinante, selekcije, jedna moja $n!$-formula plus nova $\frac{n!}{2}$-formula 
 • 20.12.2018. Dragutin Svrtan: Determinante, selekcije i jedna moja n!-formula
 • 13.12.2018. Edin Liđan (Univerzitet u Bihaću): Grupe homologija u funkciji poliomino popločavanja dvodimenzionalih mnogostrukosti sažetak
 • 29.11.2018. Dragutin Svrtan: Korištenje simboličkih računanja za nalaženje najvećih malih poligon

Predavanja u akademskoj godini 2017/18.

 • 07.06.2018. Ivana Zubac (Sveučilište u Mostaru): Partition of $\pi$-electrons among the faces of polyhedral carbon clusters sažetak
 • 23.05.2018. Ivica Martinjak: Kombinatorni dokaz eksplicitnog izraza za determinantu Vandermondeove matrice
 • 17.04.2018. Riste Škrekovski (Ljubljana): Some results on unique-maximum coloring of plane graphs sažetak
 • 12.04.2018. Petra Zigert Pletersek (Maribor): Resonance graphs and daisy cubes
 • 05.04.2018. Snježana Majstorović: Šoltesov problem sažetak
 • 22.02.2018. Petra Zemunik: Polinomski sustavi u ekonomiji sažetak
 • 21.12.2017. Damir Vukičević: Predviđanje rate cijepljenja u Ujedinjenom Kraljevstvu
 • 23.11.2017. Ivica Martinjak: Enumeracija nekih familija mrežnih puteva - bijektivni dokazi
 • 16.11.2017. Tomislav Došlić: Nizovi i kružnice
 • 09.11.2017. Jelena Sedlar: Maksimalna sparivanja i globalni prisiljavajući broj
 • 12.10.2017. Bojan Pažek: Reprezentacija simetrične grupe sažetak

Predavanja u akademskoj godini 2016/17.

Predavanja u akademskoj godini 2015/16.

 • 02.06.2016. Jelena Sedlar: Wienerova i anti-Wienerova klasa indeksa sažetak
 • 19.05.2016. Damir Vukičević: Amino-kiselinske ljestvice i hidrofobnost
 • 05.05.2016. Darko Veljan: Topologija s algoritamskog aspekta (a la Matoušek)
 • 21.04.2016. Igor Urbiha: Hiperfibonaccijevi brojevi
 • 31.03.2016. Dragutin Svrtan: Polinomska metoda za kratko dokazivanje identiteta (2. dio)
 • 24.03.2016. Dragutin Svrtan: Polinomska metoda za kratko dokazivanje identiteta
 • 10.03.2016. Ivica Martinjak: Komplementarni identiteti za neke rekurzivne nizove
 • 03.12.2015. Marina Šimac: Kombinatorika i simetrične funkcije
 • 26.11.2015. Tomislav Došlić: Blok-alokacija sekvencijalnog resursa
 • 12.11.2015. Dragutin Svrtan: Optimizacijski problemi u ravninskoj geometriji (Grahamov šesterokut i Hansenov osmerokut)
 • 05.11.2015. Dragutin Svrtan: O Grahamovom najvećem malom šesterokutu - novi dokaz

Predavanja u akademskoj godini 2014./2015.

 • 11.06.2015. Darko Veljan: Kombinatorni, geometrijski i fizikalni smisao A-G nejednakosti
 • 21.05.2015. Ivica Martinjak: "Napredni identiteti za Fibonaccijev niz"
 • 14.05.2015. Damir Vukičević: "Deskriptori za rafiniranje koncepta asortativnosti i disortativnosti u kompleksnim mrežama"
 • 07.05.2015. Dragutin Svrtan: "Enumeracija mrežnih putova - kratki pregled" - drugi dio
 • 23.04.2015. Dragutin Svrtan: "Enumeracija mrežnih putova - kratki pregled"
 • 16.04.2015. Tanja Vojković: Sigurnost u mrežama, mrežni deskriptori i detektiranje zajednica u mrežama sažetak
 • 09.04.2015. Ivana Zubac (Sveučilište u Mostaru): Strukturni i enumerativni aspekti maksimalnih sparivanja u grafovima sažetak
 • 18.12.2014. Ivana Zubac: Enumerativni rezultati za maksimalna sparivanja u pojedinim klasama grafova sažetak
 • 04.12.2014. Tomislav Došlić: Kepler-Bouwkampovi polumjeri kombinatornih nizova
 • 01.12.2014. Tanja Vojković: Kompleksne mreže, mrežni deskriptori i sigurnost u mrežama (javna obrana teme doktorata)
 • 01.12.2014. Damir Vukičević: Neke primjene statistike i potencijalni problemi
 • 27.11.2014. Ivica Martinjak: Teoremi o Aztečkim dijamantima i Arktičkom krugu
 • 20.11.2014. Snježana Majstorović (Sveučilište u Osijeku): Nedjeljivi grafovi sažetak

Pozvana predavanja

 • Dragutin Svrtan (MATH/CHEM/COMP 2015. IUC Dubrovnik, Dubrovnik, lipanj 2015.) Mixed Atiyah Determinants in Euclidean and hyperbolic geometry - pozvano predavanje
 • Dragutin Svrtan (Fondation HEC Seminar, Data Mining Chair and GERAD, Universite de Montreal, Canada, 21. rujna 2015.) Mixed Atiyah Determinants for graphs in the Euclidean or hyperbolic space - pozvano predavanje
 • Tomislav Došlić (7th Conference and Workshop in Mathematical Chemistry, Saveh, Iran, 4.-6. veljače 2015.) On some structural and enumerative aspects of maximal matchings
 • Tomislav Došlić (11th Meeting of the International Academy of Mathematical Chemistry, Kranjska Gora, Slovenija, 18.-21. lipnja 2015.) Counting maximal matchings in linear polymers
 • Tomislav Došlić (NanoMathChem2015, Cluj-Napoca, Rumunjska, 12.-14. studenoga 2015.) Block allocation of a sequential resource
 • Ivica Martinjak (XI gimnazija Zagreb, 15. ožujka 2015.) O nekim susretima konačnog i beskonačnog
 • Damir Vukičević (Seminar za konačnu matematiku, Rijeka, travanj 2015.) Matematička kemija i teorija kompleksnih mreža
 • Damir Vukičević (Festival znanosti 2015., Rijeka) Jesu li kockari uvijek gubitnici?
 • Damir Vukičević (Math/Chem/Comp 2015, 12.–19.6, 2015, Dubrovnik) Mathematical research of molecular descriptors, plenarno predavanje
 • Damir Vukičević (IAMC 2015, 18.-21. lipnja 2015., Kranjska Gora, Slovenija) Descriptors for refining concepts of assortatitvity and dissortativity in complex networks and their application in chemistry

Gostovanja članova seminara

 • Dragutin Svrtan (Data Mining Chair and GERAD, Universite de Montreal, Canada., po pozivu prof. P.Hansena), 1.-30. rujna 2015.)

Sudjelovanje na konferencijama

 • Ivica Martinjak (Algorithmic and Enumerative Combinatorics Summerschool, Johannes Kepler University, Hagenberg, Austria, 27-31. srpnja 2015.) Identities for the Polarized Partitions and Partitions of Rogers-Ramanujan Type
 • Darko Veljan (međunarodni znanstveni skup Hrvatski prirodoslovci 24, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 23.-24. listopada, 2015.) Matematičari u Bosni i Hercegovini
 • Milena Sošić (3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 25.-28.8.2014.) On certain representation of twisted group algebra of symmetric groups on multiparametric quon algebras
 • Darko Veljan (Hrvatski prirodoslovci 23, Odjel za prirodoslovlje i matematiku MH, Vinkovci, 10.-11. listopada 2014.) Akademik Danilo Blanuša, matematičar i profesor (Osijek,1903.-Zagreb,1987.)
 • Tomislav Došlić (8th Slovenian Conference on Graph Theory, Kranjska Gora, Slovenija, 21.-27. lipnja 2015.) Counting maximal matchings in some classes of graphs

Sudjelovanje na konferencijama bez predavanja

 • Dragutin Svrtan (Dubrovnik VIII - Geometric Topology, Geometric Group Theory & Dynamical Systems. 22.-26. lipnja 2015., IUC Dubrovnik)

Predavanja u akademskoj godini 2013./2014.

 • 19.06.2014. Damir Vukičević: Modeliranje ekonomskih fenomena kompleksnim mrežama
 • 12.06.2014. Djordje Baralić (Matematički institut SANU, Beograd): Algebarske krive i teoreme klasične geometrije sažetak
 • 05.06.2014. Ivana Zubac (Sveučilište u Mostaru): O maksimalnim sparivanjima u pojedinim klasama grafova
 • lipanj 2014. Dragutin Svrtan: Algoritmi za višestruko sumiranje
 • 22.05.2014. Dragutin Svrtan: Mješovite Atiyah-ove determinante i teorija grafova
 • 24.04.2014. Ivica Martinjak: Polarizirane particije i particije Rogers-Ramanujanovog tipa
 • 20.03.2014. Darko Veljan: Kromatski broj grafa i karakteristične klase
 • 05.12.2013. Tomislav Došlić: Prebrojavanje dominirajućih skupova u lančastim kaktusima
 • 28.11.2013. Ivica Martinjak: Kombinatorika dvoravnina i Hussainovih grafova II
 • 21.11.2013. Ivica Martinjak: Kombinatorika dvoravnina i Hussainovih grafova

Pozvana predavanja

 • Ivica Martinjak: Slutnje o atransverzalnim vektorima i 2-regularnim grafovima, Sveučilište u Splitu, Odjel za matematiku, Seminar za diskretnu matematiku (19. prosinca 2013), predavanje uz prezentaciju, 60 min
 • Dragutin Svrtan :“Some conjectures for exponential matching polynomials, invited talk, Symposium on Differential equations and Difference equations , Bayrischzell, September ,1-5,2013. Germany
 • Dragutin Svrtan :“Mixed Atiyah Determinants and Graph theory, invited talk, 2014 Adriatic Conference on Graph Theory and Complexity,April 25-27, Medils, Split
 • Dragutin Svrtan :“A proof of all three Atiyah Sutcliffe 4-point conjectures”,invited talk on 73. Seminaire Lotharingien de Combinatoire September 7 - 10, 2014, Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, Strobl, Austria
 • Jelena Sedlar, Dragan Stevanović and Alexander Vasilyev: On the Inverse Sum Indeg Index, 2014 meeting of International Academy of Mathematical Chemistry, Split, June 7-10, 2014 (invited talk).
 • Jelena Sedlar, Extremal graphs with respect to augmented eccentric connectivity index, 2014 Adriatic Conference on Graph Theory and Complexity, Medils, Split, April 25-27, 2014 (invited talk).

Predavanja na konferencijama

 • Ivica Martinjak: Polarized Partitions and Partitions with d-distant Parts, 5th Polish Combinatorial Conference, Bedlewo, Poljska (22. rujna 2014), predavanje, 25 min
 • Ivica Martinjak: Families of Identities for Integer Partitions and Partitions with Fixed Length, Elementary and Analytic Number Theory, Hildesheim, Njemačka (28. srpnja 2014), predavanje, 30 min
 • Dragutin Svrtan :“A proof of the euclidean four point Atiyah Sutcliffe conjectures”,Poster presentation , British Mathematical Colloquium,April 7-10, 2014 Queen Mary University of London,UK.
 • Dragutin Svrtan :“A proof of all three Atiyah Sutcliffe 4-point conjectures”, International Congress of Mathematicians, Seoul 2014, Short Communication, 136-137. S.Korea.
 • Jelena Sedlar, On solutions of several conjectures about remoteness and proximity in graphs, ICGT 2014, Grenoble, France, June 30-July 4, 2014.
 • Jelena Sedlar, Remoteness, proximity and few other distance invariants in graphs, Eurogiga Endterm Conference, Berlin, Germany, February 17-21, 2014.

Sudjelovanje na konferencijama bez predavanja

 • Dragutin Svrtan: “Manifolds, K-theory, and Related Topics: A Conference Celebrating Tom Goodwillie's 60th Birthday”, June 23-27, 2014, Dubrovnik, Croatia

Predavanja u akademskoj godini 2012/13.

 • 06.06.2013. Ivica Martinjak: Bijektivni dokazi Jacobijevog identiteta trostrukog produkta
 • 28.05.2013. Damir Vukičević: Distribucija parcijalnih ključeva i zaštita informacija
 • 16.05.2013. Damir Vukičević: Makroekonomski model rasta i posljedice
 • 14.05.2013. Damir Vukičević: Minimalni informacijski skup potreban za dosezanje Nashovog ekvilibrija
 • 25.04.2013. Ivica Martinjak: Kombinatorna interpretacija Rogers-Ramanujanovih identiteta
 • 18.04.2013. Ivica Martinjak: Proširenja i profinjenja Eulerovog teorema o particijama
 • 11.04.2013. Milena Sošić: Zakrenuta grupovna algebra simetrične grupe
 • 04.04.2013. Dragutin Svrtan: Klasterne algebre i kombinatorika III
 • 28.03.2013. Dragutin Svrtan: Klasterne algebre i kombinatorika II
 • 21.03.2013. Dragutin Svrtan: Klasterne algebre i kombinatorika
 • 14.03.2013. Darko Veljan: Milnorovi brojevi projektivnih hiperploha, miješani volumeni i kromatski polinomi (nastavak)
 • 07.03.2013. Darko Veljan: Milnorovi brojevi projektivnih hiperploha, miješani volumeni i kromatski polinomi
 • 28.02.2013. Darko Veljan: Milnorovi brojevi projektivnih hiperploha, miješani volumeni i kromatski polinomi
 • 21.02.2013. Darko Veljan: Log-konkavnost kromatskih polinoma i Milnorovi brojevi hiperploha
 • 29.11.2012. Dragutin Svrtan: Neke slutnje za eksponencijalne polinome sparivanja
 • 22.11.2012. Tomislav Došlić: Katastrofalni ispadi i ledenjački krajobrazi

Predavanja u akademskoj godini 2011/12.

 • 14.06.2012. Vesna Andova, University of Ljubljana and St. Cyril and Methodius University, Skopje: Diameters of fullerene graphs
 • 31.05.2012. Damir Vukičević: Računalna analiza kompleksnih mreža i primjene
 • 24.05.2012. Dragutin Svrtan: Schurova pozitivnost za Atiyah-Sutcliffove hipoteze za gotovo kolinearne konfiguracije točaka
 • 10.05.2012. Dragutin Svrtan: Schurove funkcije i kombinatorika (RSK korespodencija i neke slutnje)
 • 26.04.2012. Dragutin Svrtan: Schurove funkcije i kombinatorika (Predavanje četvrto)
 • 19.04.2012. Dragutin Svrtan: Schurove funkcije i kombinatorika (Predavanje treće)
 • 05.04.2012. Dragutin Svrtan: Schurove funkcije i kombinatorika (Predavanje drugo)
 • 29.03.2012. Damir Vukičević: Heuristike, linearno programiranje i ekstremalne vrijednosti invarijanti u teoriji kompleksnih mreža
 • 22.03.2012. Dragutin Svrtan: Schurove funkcije i kombinatorika
 • 08.03.2012. Darko Veljan: Poopćeni faktorijeli (3)
 • 23.02.2012. Darko Veljan: Poopćeni faktorijeli (2)
 • 16.02.2012. Darko Veljan: Poopćeni faktorijeli
 • 22.12.2011. Ivica Martinjak: Taktičke dekompozicije simetričnih dizajna (2)
 • 08.12.2011. Ivica Martinjak: Taktičke dekompozicije simetričnih dizajna
 • 01.12.2011. Igor Urbiha: Sternov dijatomički niz (3)
 • 17.11.2011. Igor Urbiha: Sternov dijatomički niz (2)
 • 10.11.2011. Igor Urbiha: Sternov dijatomički niz
 • 03.11.2011. Tomislav Došlić: Prebrojavanje konjugiranih ciklusa u benzenoidnim lancima

Predavanja u akademskoj godini 2010/11.

 • 26.05.2011. Jelena Sedlar: Nezavisni skupovi u lančanim kaktusima (Independent sets in chain cacti)
 • 28.04.2011. Milena Sošić: Računanje konstanti u nekim potprostorima slobodne asocijativne kompleksne algebre - treći dio
 • 14.04.2011. Snježana Majstorović: Totalne dominacije na m-kaktus lancima i dominacije na višestrukim linearnim heksagonalnim lancima (3.dio)
 • 13.04.2011. Damir Vukičević: Dvije primjene diskretnih matematičkih modela u ekonomiji i socijalnoj evoluciji
 • 07.04.2011. Milena Sošić: Računanje konstanti u nekim potprostorima slobodne asocijativne kompleksne algebre – drugi dio
 • 25.03.2011. Sarah Rajtmajer: Community Structure and Hub Detection in Complex Networks (PART II: Hub Detection) sažetak
 • 24.03.2011. Milena Sošić: Računanje konstanti u nekim potprostorima slobodne asocijativne kompleksne algebre
 • 24.03.2011. Sarah Rajtmajer: Community Structure and Hub Detection in Complex Networks (PART I: Community Structure Detection) sažetak
 • 10.02.2011. Sarah Rajtmajer: NP-Completeness of the Modularity problem on complex networks
 • 27.01.2011. Snježana Majstorović: Dominacije na m-kaktus lancima (2. dio) sažetak
 • 20.01.2011. Snježana Majstorović: Dominacije na m-kaktus lancima sažetak
 • 16.12.2010. Milena Sošić: Formule za bazične konstante u multiparametarskim quonskim algebrama
 • 25.11.2010. Tomislav Došlić: Raspodjela π-elektrona u benzenoidnim paralelogramima
 • 21.10.2010. Damir Vukičević: Bridno aditivno modeliranje

Predavanja u akademskoj godini 2009/10.

 • 31.05.2010. Sarah Michele Rajtmajer: Structure Analysis and Hub Detection in Complex Networks sažetak
 • 27.05.2010. Jelena Sedlar: Globalni prisiljavajući broj benzenoidnog paralelograma
 • 13.05.2010. Mathieu Dutour: The homology of PSL4(Z) sažetak
 • 29.04.2010. Tomislav Došlić: Strukturalni i enumerativni aspekti maksimalnih sparivanja u nanostrukturama
 • 01.04.2010. Mathieu Dutour: Space fullerenes: computer search for new Frank-Kasper structures

Abstract: A Frank-Kasper structure is a 3-periodic tiling of the Euclidean space E^3 by tetrahedra such that the vertex figure of any vertex belongs to 4 specified patterns with, respectively, 20, 24, 26, 28 faces. Those polyhedra correspond to fullerenes with isolated hexagons. Frank-Kasper structures occur in the crystallography of metallic alloys and clathrates but also in the solution of Kelvin's conjecture.

A new computer enumeration method has been devised for obtaining Frank-Kasper structures up to 20 cells in a reduced fundamental domain. The method decomposes in two parts: one combinatorial of enumeration of possibilities. Another topological of recognition of the structure by the use of Delaney symbols and the program 3dt. We compared the 84 obtained structure with the known 27 physical structures and the known special constructions by Deza-Shtogrin, Sadoc-Mossieri, Frank-Kasper-Sullivan and Shoemaker-Shoemaker.

 • 25.03.2010. Damir Vukičević: Mreže i zajednice
 • 18.03.2010. Mathieu Dutour: Covering maxima and Delaunay polytopes in lattices

Abstract: A family of balls in Euclidean space is called a packing if for any two balls B and B' their interior do not self-intersect. It is called a covering if every point belong to at least one ball.

We focus here on packings and coverings for which the calls are of the form x + B(0,R) with x belonging to a lattice L. If L is fixed then we adjust the value of R to a value R0 to find the best packing. Alternatively we can adjust the value of R to a value R1 to find the best covering. This allow us to define the packing density pack(L) and covering density cov(L) of L.

The geometry of the function pack on the space of lattices has been elucidated by Minkovski, Voronoi and Ash. They showed that the function pack has no local minimum, that it is a Morse function and they give a characterization of the local maximum in terms of the algebraic notions of perfection and eutaxy.

The covering function cov is much more complex. It has local minimum and local maximum and it is not a Morse function. We also characterize the local maximum of the covering density in terms of the corresponding notions of perfection and eutaxy this time for Delaunay polytope.

 • 11.03.2010. Dragutin Svrtan: Kombinatorne formule za inverz polinomijalnih preslikavanja
 • 17.12.2009. Sarah Michele Rajtmajer: A Note on the Estrada Algorithm for Community Structure Detection in Complex Networks
 • 03.12.2009. Dragutin Svrtan: Dokaz Đokovićevih hipoteza za diedralne konfiguracije (2. dio)
 • 26.11.2009. Dragutin Svrtan: Dokaz Đokovićevih hipoteza za diedralne konfiguracije

Predavanja u akademskoj godini 2008/09.

(za svako od predavanja trebalo bi staviti u koju kategoriju spada: originalni rad ili rad iz literature)

 • 03.06.2009. Damir Vukičević: Koji su generalizirani Randićevi indeksi prikladne mjere grananja kemijskih molekula? sažetak
 • 23.04.2009. Tanja Vojković: O degeneraciji molekulskog identifikacijskog broja MID06 sažetak (originalan rad)
 • 02.04.2009. Jelena Sedlar: Generiranje i dokazivanje slutnji o binomnim invarijantama grafova
 • 26.03.2009. Sarah Michele Rajtmajer: Community Structure in graphs - second part
 • 19.03.2009. Dragutin Svrtan: Primjene Gröbnerovih baza na Robbinsov problem
 • 05.03.2009. Igor Urbiha: Gröbnerova baza i Buchbergerov algoritam, 'rad iz literature'
 • 26.02.2009. Mathieu Dutour: Practical polyhedral computation under symmetry
 • 19.02.2009. Jelena Sedlar: Ograničavanje binomnih graf teorijskih invarijanti brojem bridova
 • 04.12.2008. Sarah Michele Rajtmajer: Finding and Evaluating Community Structure in Networks
 • 20.11.2008. Dragutin Svrtan: Teorija Sabitova i jednadžbe volumena oktaedara II
 • 13.11.2008. Dragutin Svrtan: Teorija Sabitova i jednadžbe volumena oktaedara
 • 06.11.2008. Tomislav Došlić: Konveksnost i logaritamska konveksnost kombinatornih nizova

Predavanja u akademskoj godini 2007/08.

Prikaži / sakrij

(za svako od predavanja trebalo bi staviti u koju kategoriju spada: originalni rad ili rad iz literature)

 • 29.05.2008. Damir Vukičević: Ekstremalne vrijednosti omjera brojeva staza dane duzine u grafovima
 • 15.05.2008. Damir Vukičević: Ekstremalne vrijednosti omjera brojeva staza dane duzine u grafovima
 • 13.05.2008. Sarah Michele Rajtmajer: The Anti-Kekule Number of the 3D Rectangular Grid
 • 29.04.2008. Dragutin Svrtan: Računanje volumena konformnih simpleksa i Connellyeva hipoteza
 • 08.04.2008. Dragutin Svrtan: Diskretne ekskurzije i simetrične funkcije II
 • 01.04.2008. Dragutin Svrtan: Diskretne ekskurzije i simetrične funkcije
 • 25.03.2008. Dragutin Svrtan: Diskretne ekskurzije
 • 18.12.2007. Sarah Rajtmajer: Maximizing Zagreb Index
 • 11.12.2007. Tomislav Došlić: Graf-teoretički indikatori stabilnosti fulerena
 • 04.12.2007. Dragutin Svrtan: Stabla i operade
 • 27.11.2007. Mandi Orlić: Bicentrički poligoni
 • 20.11.2007. Dragutin Svrtan: Kombinatorika stabala
 • 13.11.2007. Dragutin Svrtan: Konvergencija rješenja matričnih jednadžbi i Langrangeova inverzija

Gosti Seminara u 2011/12

 • Vesna Andova, University of Ljubljana and St. Cyril and Methodius University, Skopje

 

Gostovanja članova Seminara u 2007/08

 • Tomislav Došlić: PMF u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 3.-5.V 2008.
  Predavanje: Seven (lattice) paths to log-convexity
 • Damir Vukičević: Comparing Zagreb indices, svibanj 2008, Ljubljana, Slovenija

Izlaganja na konferencijama u 2007/08

 • Darko Veljan, Mathematical Inequalities and Applications 2008, Trogir,8.-14.VI 2008.
  Predavanje: Non-Euclidean geometric inequalities in geometry, topology and physics.
 • Tomislav Došlić: Mathematical Inequalities and Applications 2008, Trogir, lipanj 2008.
  Predavanje: Log-convexity and how to prove it
 • Darko Veljan, Četvrti hrvatski matematički kongres, Osijek, 12.-20.VI 2008.
  Predavanje: Geometry of pentagons and volumes of fullerenes.
 • Darko Veljan, Fifth European Congress of Mathematics, Amsterdam, Nizozemska, 14.-18.VII 2008.
  Saopćenje: Geometry of pentagons and volumes of fullerenes.
 • Tomislav Došlić: 13th Scientic-Professional Colloquium of CSGG, Poreč, rujan 2008.
  Predavanje: Golden Section in paintings: is the cat there?
 • Darko Veljan: Hrvatski prirodoslovci 17, Odjel za prirodosl. i matematiku Matice hrvatske, Varaždin, 16-17..X 2008.
  Predavanje: Matematički fizičar, akademik Zlatko Janković.
 • Damir Vukičević: On the Edge Degrees of Trees, Četvrti hrvatski matematički kongres, Osijek,
 • Damir Vukičević: On the Ratios of the Numbers of Paths and Walks in Graphs, Math/Chem/Comp, Verabnia-Intra, Italy