Citiranje web izvora

Upute za citiranje Web izvora

Za razliku od drugih literaturnih izvora prilikom citiranja Web izvora potrebno je imati na umu sljedeće moguće nedostatke:
• mogući visok stupanj nepouzdanosti informacija
• nestalnost izvora  (dobro je arhivirati citirani izvor)
• često je nemoguće utvrditi autorstvo, datum objave i sl.
 

Općenito, Web izvor se citira na sljedeći način:

Autor, Inicijal(i)., (Godina objave), Naslov dokumenta ili stranice. [medij], <raspoloživo na: URL sadržaja>, [datum pristupa sadržaju].
 

Primjeri citiranja:

Fiolhais, C., (1998), User of Computers in Physics Education. [Internet], <raspoloživo na: http://nautilus.fis.uc.pt/softc/.../art2.html>, [12.04.2012.].

 

Specijalni slučajevi:

- Službene web stranice (organizacije, udruženja …):

University of Maryland Physics Education Research Group, (2012). [Internet], <raspoloživo na: http://www.physics.umd.edu/perg/>, [25.03.2012.].
 

- Osobna web stranica autora:

Russel, D.A. (2007) Daniel A. Russel, Ph.D. – Home Page, <raspoloživo na: http://www.acs.psu.edu/drussell/>, [12.05.2012.].
 

- Nepoznat autor web stranice:

Anonymous, (2002),  Šišmiši. [Internet], <raspoloživo na: http://www.speleologija.hr/znanost/sismisi/index.html>, [18.04.2012.].