Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. 
Na temelju Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 
Rok za prijavu na natječaj je petak, 28. travnja 2017. do 16 sati.
Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/rektorova/.
Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u utorak 20. lipnja 2017. Prigodom svečane dodjele Nagrade bit će organizirana i izložba postera na kojoj će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.
Sažetci svih nagrađenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta, a cijeli nagrađeni radovi i u zasebnoj sveučilišnoj publikaciji. Dobitnicima će se nadoknaditi do 300 kuna u svrhu pripreme postera i prezentacije nagrađenih radova.

Tekst natječaja
Materijali u vezi ovogodišnjeg postupka dodjele Rektorove nagrade u skladu s Pravilnikom o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst) nalaze se u nastavku.
Studenti koji prijavljuju rad za Rektorovu nagradu trebaju u Ured za studente Biološkog odsjeka predati do petka 28. travnja 2017. godine do 16 sati sljedeće dokumente:

1. OBRAZAC - prijava za dodjelu Rektorove nagrade 2016-17.

2. IZJAVA - privitak prijavi za Rektorovu nagradu

3. Uvezana 2 primjerka rada

4. Vlastoručno potpisano obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterija izvrsnosti (isprintano direktno s mrežne stranice Sveučilišta prilikom prijave rada)

5. Rad u elektroničkom obliku (u pdf formatu) na e-adresu: referada@biol.pmf.hr

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade - procisceni tekst veljaca 2016.

Kriteriji PMF-17.

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti