Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Popunjeni izborni kolegiji - ljetni...

Kvote za sljedeće izborne kolegije su popunjene:

HISTOLOGIJA I HISTOKEMIJA (40671) - ne održava se ove akad. godine

UVOD U ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU (40668) - ne održava se ove akad. godine

PRIMIJENJENA ANIMALNA FIZIOLOGIJA (171763) - ne održava se ove akad. godine

TRANSPLANTACIJSKA IMUNOLOGIJA (45057)

UVOD U FORENZIČKU BIOLOGIJU (83781)

METODE ISTRAŽIVANJA NUKLEINSKIH KISELINA (40893)

NOMENKLATURA I DETERMINACIJA BILJAKA (45072)

RAČUNARSKI PRAKTIKUM (40897)

GEOKEMIJSKI PROCESI U SEDIMENTNIM STIJENAMA (53499) - ne održava se ove akad. godine

OSNOVE PATOFIZIOLOGIJE (74650)

MIKOLOGIJA (72222)

 

 

 

 

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti