Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Važni datumi za prijavu i predaju...

Rok studentima za prijavu seminara  do 15. lipnja 2018. godine.
Rok studentima za završnu predaju seminara 
u tiskanom i elektroničkom obliku nastavnicima  do 13. srpnja 2018. godine.

Rok nastavnicima za upis ocjene  seminarskog rada  nakon što su upisane ocjene iz svih predmeta preddiplomskog  studija (u indeks i u ISVU).

                                                       

Krajnji rok za predaju u studentsku referadu internog formulara, elektroničke verzije (CD, DVD), indeksa   i  Izjave o pohrani i objavi ocjenskog radado kraja ispitnog roka tekuće  akad. godine (21. rujna 2018.)

 

  • nakon položenih svih ispita na preddiplomskom studiju mentor upisuje ocjenu iz Seminarskog rada u indeks i u Izvješće o završnom seminaru
  • student treba provjeriti na studomatu jesu li upisane sve ocjene
  • studenti koji plaćaju participaciju moraju podmiriti sve obveze za tekuću godinu prije završetka studija
  • nakon toga student u Ured za studente donosi: indeks, izvješće o završnom seminaru, izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada, CD sa seminarom i IKS-icu radi poništavanja
  • Ured za studente obavlja ovjeru godine, završetak studija i izdaje potvrde o završetku studija i prijepis ocjena
  • četiri do pet  dana nakon predaje svih materijala student preuzima svoje dokumente (indeks, svjedodžbu, domovnicu,  rodni list, potvrde o završenom preddiplomskom studiju i prijepis ocjena) u Uredu za studente
  • s gore navedenim dokumentima student se može prijaviti na diplomski studij

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti