Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Rad referade

Za potrebe studenata studentska referada i dalje komunicira sa studentima elektorničkom poštom mailom: referada@biol.pmf.hr ili telefonski 01/4877737.

U slučaju potrebe za dolaskom u prostorije fakulteta, studenti se moraju najaviti mailom, a po dolasku na fakultet (u dvorište) nazvati telefonom uz pridržavanje svih epidemioloških uputa. Radno vrijeme Studentske referade je od 12 do 14 sati.

Studentska referada radi do petka, 31. srpnja, te počinje s radom u ponedjeljak, 24. kolovoza.

Hvala na razumijevanju!

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti