DinDRY

Prostorno-vremenska varijabilnost kopnenih i vodenih zajednica povremenih tekućica dinarskog krša DinDRY
 

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ); Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-5385)

 

Voditeljica projekta: Doc. dr. sc. Andreja Brigić
Nositelj projekta: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trajanje projekta: 23.02.2021. – 22.02.2026.
Sredstva: 1.999.941,67 HRK

Povremene tekućice su hidrološki vrlo dinamični i složeni slatkovodni ekosustavi u kojima voda sezonski prestaje teći te oni presušuju. Nestalnost protoka, vidljiva u ciklusima presušivanja i ponovne uspostave toka, glavni je pokretač ekoloških procesa u povremenim tekućicama. Uzrokuje izmjenu akvatičkih i terestričkih faza, podržavajući mozaik lotičkih, lentičkih i kopnenih staništa. Stoga organizmi povremenih tekućica, prilagođeni na velike poremećaje, čine akvatičke, semiakvatičke i terestričke zajednice. One se izmjenjuju, koegzistiraju i nalaze u međusobnoj interakciji u prostoru i vremenu te imaju velik obrtaj vrsta. S obzirom na to, cilj ovog projekta je unaprijediti naše poznavanje povremenih tekućica putem: I) razumijevanja uzoraka bioraznolikosti u zajednicama akvatičkih i terestričkih beskralježnjaka povremenih tekućica, te II) otkrivanja uzoraka disperzije akvatičkih i terestričkih svojti u zajednicama povremenih tekućica. Ovi ciljevi će biti ostvareni istovremenim uzorkovanjem akvatičkih i terestričkih zajednica te povezivanjem ekološkog i molekularno genetičkog pristupa kako bi se ustanovili putevi rekolonizacije.