Novosti

Godišnja nagrada PMF-a za istaknuti znanstveni rad

 

 

Na svečanoj sjednici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, 6. lipnja 2023., članu našeg projektnog tima dr. sc. Franu Rebrini dodijeljena je Godišnja nagrada za istaknuti znanstveni rad zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda. Iskrene čestitke i puno uspjeha u daljnjem radu!Takosnomija pauka i terenske metode istraživanja

Naša doktorandica, Lea sudjelovala je na tečaju o terenskim metodama i taksonomiji pauka organiziranom od strane CETAF-DEST-a (Distributed European School of Taxonomy) na Kreti. Tečaj su vodili dr. Maria Chatzaki, dr. Jeremy Miller, dr. Andres Rivera i dr. Iasmi Stathi. S ostalim sudionicima je učila o tehnikama prikupljanja uzoraka pauka na terenu, taksonomiji na razini porodica i vrsta te je imala priliku upoznati mnoge znanstvenike koji se bave istraživanjem pauka.

Znanstveno usavršavanje

Doktorandica Lea Ružanović posjetila je Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau u Njemačkoj. Determinirala je pauke prikupljene lovnim posudama na rijeci Krčić tijekom 2021. godine s vanjskim suradnikom na projektu prof. dr. Martinom Entlingom. Također je održala predavanje na kojem je predstavila projekt DinDRY doktorandima Sveučilišta na kojem je gostovala.

Terenska istraživanja – prikupljanje uzoraka tla i abiotički čimbenici


U srpnju 2022., tijekom suhe faze, prikupili smo uzorke tla iz suhih riječnih korita te okolnih riparijskih i krških staništa na rijekama Krčić, Čikola, Guduča i Miljašić Jaruga. Uzorci će biti korišteni u analizi koncentracije teških metala, kako bismo ispitali na koji način ljudska aktivnost utječe na krhke ekosustave povremenih tekućica. 

Tijekom srpnja 2022. godine, sakupili smo uređaje za mjerenje i bilježenje podataka sa četiri povremene tekućice uključene u istraživanje. Uređaji su temperaturu i vlagu zraka, temperaturu i vlažnost tla, svaka dva sata kroz cijelu godinu, od srpnja 2021. godine do srpnja 2022. godine.

ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

Naša doktorandica, Lea Ružanović, posjetila je Sveučilište Koblenz-Landau u Njemačkoj gdje je pohađala tečaj determinacije pauka u organizaciji profesora Martina Entlinga. Također je i determinirala pauke sakupljene tijekom prve godine provođenja projekta DinDRY.

TERENSKA ISTRAŽIVANJA – UZORKOVANJE MAKROZOBENTOSA

Unatoč vrlo hladnom i vjetrovitom vremenu, početkom ožujke 2022. godine uspješno smo uzorkovali makrozoobentos druge lotičke faze četiriju krških povremenih tekućica. Na svakoj postaji, izmjereni su i fizikalno-kemijski čimbenici vode. U kategoriji „čari terena“ reći ćemo samo da je najniža izmjerena temperatura vode iznosila je 5,9°C!!! NI nekoliko pari rukavica nije nam pomoglo😊

Većina lokacija istraživanih povremenih tekućica dinarskog krša presušila je tijekom ljeta (Slika 1). Krajem srpnja u suho riječno korito rijeke Krčić postavili smo prozorske zamke (Slika 2), pomoću kojih ćemo nastojati dobiti nove spoznaje o načinima i dinamici disperzije vodenih i kopnenih svojiti makrobeskralješnjaka u krškim ekosustavima povremenih tekućica.
Sada slijedi izolacija sakupljenog materijala...

Slika 1. Promjena u hidrološkim karakteristikama rijeke tijekom proljeća i ljeta 2021. godine.

Slika 2. Postavljanje i uzorkovanje prozorkih zamki postavljenih u suho korito rijeke Krčić tijekom srpnja 2021. godine.

Prvi terenski izlazak odrađen - prikupljanje uzoraka akvatičke i terestričke faune 

Sredinom travnja vremenska prognoza nam je konačno išla u prilog, te je provedeno prvo uzorkovanje faune povremenih tekućica dinarskog krša. Tijekom uzorkovanja makrozoobentosa, izmjereni su i fizikalno-kemijski čimbenici vode, dok su uzorci vode uzeti i za analizu u laboratoriju. Postavljene su lovne posude za uzorkovanje kopnenih beskralješnjaka.