Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju - ISLAND

                    

 

Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić
Šifra projekta: IP-2020-02-9524 
Trajanje projekta: 1/2/21 - 31/1/25
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Sredstva: 1.247.500,00 HRK

Valovi vezani uz otok (engl: Island-trapped waves ITWs) su tip valova vezanih uz obalu (engl: coastal-trapped waves CTWs), dobro poznat i značajan oceanografski fenomen koji utječe na vertikalne pomake piknokline, i time na  miješanje vodenog stupca, transport hranjivih tvari te na dinamiku primarne produkcije. Pretpostavljamo da je ITW glavni pokretač primarne produkcije u vrijeme stratifikacije u oligotrofnim vodama Lastovskog arhipelaga. Da bismo testirali ovu hipotezu, predlažemo interdisciplinarno istraživanje u kojemu će se koristiti razne metode i senzori sa ciljem povezivanja ITW s resupenzijom hranjivih soli i primarnom produkcijom. Dodana vrijednost predloženom projektu, te dodatna podrška za testiranje hipoteza je analiza bentičke zajednice koju će se napraviti pomoću ronioca i ROV-a. Dinamiku primarne produkcije povezat ćemo sa vremenski i prostorno gustim setom podataka dobivenih biogeokemijskim senzorima pričvršćenih uz podmorske litice Lastova (klorofil a, turbiditet, fotosinteska aktivna radijacija i hranjive soli) i usidrenog sustava Wirewalker – instrumenta koji profilira od dna do površine te mjeri brojna hidrografska i bio-optička svojstava mora. Odredit će se sastav zajednice i abundancija primarnih i sekundarnih producenata s više metoda (svjetlosna i elektronska mikroskopija, protočna citometrija, sekvencioniranje slijedeće generacije). Kroz predloženo sveobuhvatno istraživanje očekujemo povezati fizikalno-kemijske procese u eufotičkom sloju vodenog stupca sa primarnom produkcijom, kao i odrediti fizikalno-kemijske procese koji prethode događajima masovnog izumiranja u bentosu.