Diseminacija

Zrinka Ljubešić održala je pozvano predavanje pod naslovom „Net primary production and plankton community response to internal-wave forcing in a stratifed oligotrophic system“ na on line projektnom sastanku CBIOMES e-meeting.

Sudjelovanje na simpoziju  InspireAdriatic2023 


Održana su četiri predavanja na simpoziju InspireAdriatic2023 https://inspireadriatic2023.irb.hr/ koja su u potpunosti ili dijelom dio projekta ISLAND

Pozvana predavanja: 
Mihanović, H. : Measurements in physical oceanography, an important aspect of interdisciplinary marine research
Ljubešić, Z.: Chasing the Holy Grail – representative marine plankton sample – myth or truth?

Usmena pripćenja: 
Mucko i sur. : Fine-scale changes in plankton community in oligotrophic stratified waters of Lastovo Island (Adriatic Sea) during ITW forcings
Jacobsen J.:  Ecosystem response to island trapped waves around the island of Lastovo in an idealized numerical model


 

 

U petak 3. ožujka 2023. izv. prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić održala je pozvano predavanje u sklopu Fakultetskog seminara Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu - s Botaničkog zavoda Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je predstavila projekt "Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju - ISLAND".

21. i 28. travnja 2022. izv. prof. Zrinka Ljubešić održala je predavanje „Primarna proizvodnja  i prijenos hranjivih tvari u oceanima - primjer Lastovsko otočje u Jadranskom moru“ za profesore kemije za Varaždinsku i Međimursku županiju, te za učenike Prve gimnazije Varaždin.

3. lipanj 2021. predstavljen je projekt u upravi PP Lastovo

 

Prezentacija (pdf)

O projektu u medijima

More: Predavanje o valovima: splitski i zagrebački znanstvenici istraživali rijetki oceanografski fenomen

Panopticum: https://panopticum.hr/dubrovnik-domacin-medunarodnog-skupa-oceanologa/

Libertas TV: https://www.youtube.com/watch?v=wNGtAVxBUlU

Radio Kotor: https://radiokotor.info/clanak/drustvo/joksimovi%C4%86-povodom-60-godina-ibm:-institut-je-nau%C4%8Cni-ambasador-kotora-u-regionu-i-svijetu/0?fbclid=IwAR14WBl7FBUzC9aCdVm4XwHJn30hSRXhYKOH_Ij_BVrfzI2iwM81O55VBC0 

Zadarski.hr: „Mjerenja ukazuju na dosad nezabilježeni porast saliniteta u Jadranskom moru nakon 2017. godine i to na površini mora i u intermedijarnom sloju!“

Morski hr: „FENOMEN LASTOVA Istraživanje valova vezanih uz otok i kako oni utječu na živi svijet u podmorju“

CroatiaWeek: Lastovo’s island-trapped waves subject of research project

More: Kako unutarnji valovi utječu na mora i oceane?