CIUK - PARTNER PROJEKT

 

Centar Izvrsnosti u Kemiji

 

 

 


Obavijesti

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Komplet 2

Grupa 1. 3He

Grupa 2. LIBS komplet

Grupa 9. LHe/LN2 kriostat

 

Više na linku eojn-a:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3943609

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Komplet 5

Grupa II.         Izolacijski transformator
Grupa III.:     Preklopnik 
Grupa IV.     Pretpojačalo
Grupa V.     Diferencijalno pojačalo
Grupa IX.     Optička sonda s visokim naponom
Grupa XII.     Fazno osjetljivi detektori (4 komada) 
Grupa XX.     Sigurnosno neprekidno napajanje za mjerni sustav

 

Više na linku eojn-a:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3779558

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Komplet 6

Grupa I.      Sitni vakuumski elementi
Grupa III.    Ventili većeg protoka i pripadni manometri,
Grupa VIII.    Usrednjivač signala
Grupa IX.       HV-VF plasma generator
Grupa X.        Plinovi za Glove Box s ventilima i cijevima
Grupa XI.       Ostala sitna oprema (za samoizgradnju sustava za ispumpavanje: SiO2 cijevi, vakuum elementi, adapteri, ventili i plamenici, plinovi za zavarivanje H2, O2, Ar, Ar+H2)
Grupa XV.     Materijal i izrada nosača tlačne ćelije
Grupa XVI.    Tlačne ćelije.

 

Više na linku eojn-a:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3794238

Autor: Mihael Srđan Grbić

Pored već najavljenih ponavljanja natječaja, također ćemo uskoro ponavljati natječaj za dio opreme iz Kompleta 2 gdje nije bilo prijavljenih gospodarskih subjekata:

Grupa I. 3He
Grupa II. LIBS komplet
Grupa IX. LHe/LN2 kriostat.

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Komplet 1

Grupa II.    Sustav za zatvoreno vodeno hlađenje
Grupa VI.    ICCD kamera

 

Više na linku eojn-a:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3768088

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Komplet 4

Grupa X.          Nabava opreme: Glove box

Grupa XII.        Izvori struje i napona

 

Više na linku eojn-a:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3734868

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na nekoliko natječaja se nisu potpisali ugovori, te će se u skorom razdoblju ponoviti natječaji na:

Komplet 1

Grupa II.    Sustav za zatvoreno vodeno hlađenje
Grupa VI.    ICCD kamera

 

Komplet 4

Grupa X.          Nabava opreme: Glove box

Grupa XII.        Izvori struje i napona

 

Komplet 5

Grupa II.         Izolacijski transformator
Grupa III.:     Preklopnik 
Grupa IV.     Pretpojačalo
Grupa V.     Diferencijalno pojačalo
Grupa IX.     Optička sonda s visokim naponom
Grupa XII.     Fazno osjetljivi detektori (4 komada) 
Grupa XX.     Sigurnosno neprekidno napajanje za mjerni sustav

 

Komplet 6

Grupa I.      Sitni vakuumski elementi
Grupa III.    Ventili većeg protoka i pripadni manometri,
Grupa VIII.    Usrednjivač signala
Grupa IX.       HV-VF plasma generator
Grupa X.        Plinovi za Glove Box s ventilima i cijevima
Grupa XI.       Ostala sitna oprema (za samoizgradnju sustava za ispumpavanje: SiO2 cijevi, vakuum elementi, adapteri, ventili i plamenici, plinovi za zavarivanje H2, O2, Ar, Ar+H2)
Grupa XV.     Materijal i izrada nosača tlačne ćelije
Grupa XVI.    Tlačne ćelije.

Autor: Mihael Srđan Grbić

Kako je u proteklim natječajima bilo nekoliko grupa na koje se nije javio nijedan ponuditelj, najavljujemo ponavljanje postupaka otvorene nabave koja će se odvijati u sljedećih 5 mjeseci.

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Grupa I.       3He

Grupa II.      LIBS komplet

Grupa III.     Spremnik tekućeg dušika i spremnik tekucćeg helija nominalnog ukupnog volumena 1000 l

Grupa IV.     Dilucijski hladnjak za NMR

Grupa V.      Kriostat opremljen za optička mjerenja u FIR području

Grupa VI.     Kriostat opremljen za optička mjerenja u MIR području

Grupa VII.    Elipsometar s kriostatom

Grupa VIII.  FTIR komplet

Grupa IX.     LHe/LN2 kriostat.

 

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3055049

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Grupa I.     Suhi "CryoFree" hladnjak s magnetskim poljem do 5T (3T)

Grupa II.    Sustav za zatvoreno vodeno hlađenje

Grupa III.   Širokopojasni NMR spektrometar

Grupa IV.    Monokromator s opcijama

Grupa V.     Real-time LAUE sa water chillerom

Grupa VI.    ICCD kamera

Grupa VII.   Spektralni analizator sastava (>Na)

Grupa VIII.  "Naparivač“ i "Sputtering" uređaj za izradu tankih uzoraka

Grupa IX.     IR spektrometar s mikroskopom.

 

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3052743

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku SQUID magnetometra.

 

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3025270

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

 

Grupa I.      Sitni vakuumski elementi

Grupa II.     Set kontrolnih ventila

Grupa III.    Ventili većeg protoka i pripadni manometri,

Grupa IV.     Stalaže i nosači za instrumente,

Grupa V.       Hidraulička preša,

Grupa VI.     Mikroskop,

Grupa VII.     Optički stol s aktivnim sustavom potiskivanja vibracija,

Grupa VIII.    Usrednjivač signala

Grupa IX.       HV-VF plasma generator

Grupa X.        Plinovi za Glove Box s ventilima i cijevima

Grupa XI.       Ostala sitna oprema (za samoizgradnju sustava za ispumpavanje: SiO2 cijevi, vakuum elementi, adapteri, ventili i plamenici, plinovi za zavarivanje H2, O2, Ar, Ar+H2)

Grupa XII.     Sitni metalni elementi i spojevi za kablove

Grupa XIII.    Sirovine za izradu kriostata

Grupa XIV.    Elektronički elementi i materijali za samogradnju, metalne cijevi, žice, priključnice

Grupa XV.     Materijal i izrada nosača tlačne ćelije

Grupa XVI.    Tlačne ćelije

Grupa XVII.   Rotatori.

 

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3029714

Autor: Mihael Srđan Grbić

Počeo je postupak javne nabave za analizu poslovanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Više detalja na linku: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3018507

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Grupa I.           Nanovoltmetar

Grupa II.          Multimetri

Grupa III.        Ampermetar

Grupa IV.         Elektrometar

Grupa V.          Akvizicijski sustav za mjerenje napona s kablom

Grupa VI.         LCR-metar

Grupa VII.        Osciloskopi

Grupa VIII.       Dijamantna pila, Diamond Wire Saw s 3D goniometrom za LAUE

Grupa IX.         Bonder

Grupa X.          Nabava opreme: Glove box

Grupa XI.         Napajanje za supravodljivi magnet

Grupa XII.        Izvori struje i napona

Grupa XIII.       DC naponski izvor (visokih performansi)

Grupa XIV.       Univerzalni DC izvor (s USB kontrolom)

Grupa XV.        Izvor visokog napona

Grupa XVI.       Funkcijski generator

 

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3005619

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku rendgenskog difraktometra.

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3001439

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Grupa I.         Mrežni analizator
Grupa II.         Izolacijski transformator
Grupa III.:     Preklopnik 
Grupa IV.     Pretpojačalo
Grupa V.     Diferencijalno pojačalo 
Grupa VI.     Spremnik za uzorke s tekućim dušikom (dewar 10L)
Grupa VII.     GPIB uređaji
Grupa VIII.     Peći
Grupa IX.     Optička sonda s visokim naponom
Grupa X.         Ultrazvučna kada
Grupa XI.     Vaga
Grupa XII.     Fazno osjetljivi detektori (4 komada)  
Grupa XIII.     Mala vakuum pumpa
Grupa XIV.     Vakuumska pumpa (roots) (2 komada)
Grupa XV.     Vakuumska pumpa (turbomolekularna) (2 kom)
Grupa XVI.     Detektor curenja
Grupa XVII.     Pumpna stanica
Grupa XVIII.     Rotacijska pumpa za 3He
Grupa XIX.     Cold trap
Grupa XX.     Sigurnosno neprekidno napajanje za mjerni sustav
Grupa XXI.     Keramička grijača ploča
Grupa XXII.     Mjerni softver; Program za komunikaciju sa znanstvenim mjernim uređajima baziran na grafičkom programiranju.
 

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2948677

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Grupa 1 Ukapljivača dušika,

Grupa 2 Cijevnog sustava, i

Grupa 3 Kriogeni komplet za obnovu i povećanje efikasnosti sustava za povrat helija.

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2945276

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku VSM uređaja i temperaturnog kontrolera.

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2676364

Autor: admin

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku magneta.

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2030885

Autor: Mihael Srđan Grbić

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za izradu dokumenata za nabavu.

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2027654

Autor: admin

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljeno je savjetovanje za nabavu magneta.

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/

DokumentPodaciFrm.aspx?id=1941298

Autor: admin