CIUK - PARTNER PROJEKT

 

Centar Izvrsnosti u Kemiji

 

 

 


Na nekoliko natječaja se nisu potpisali ugovori, te će se u skorom razdoblju ponoviti natječaji na:

Komplet 1

Grupa II.    Sustav za zatvoreno vodeno hlađenje
Grupa VI.    ICCD kamera

 

Komplet 4

Grupa X.          Nabava opreme: Glove box

Grupa XII.        Izvori struje i napona

 

Komplet 5

Grupa II.         Izolacijski transformator
Grupa III.:     Preklopnik 
Grupa IV.     Pretpojačalo
Grupa V.     Diferencijalno pojačalo
Grupa IX.     Optička sonda s visokim naponom
Grupa XII.     Fazno osjetljivi detektori (4 komada) 
Grupa XX.     Sigurnosno neprekidno napajanje za mjerni sustav

 

Komplet 6

Grupa I.      Sitni vakuumski elementi
Grupa III.    Ventili većeg protoka i pripadni manometri,
Grupa VIII.    Usrednjivač signala
Grupa IX.       HV-VF plasma generator
Grupa X.        Plinovi za Glove Box s ventilima i cijevima
Grupa XI.       Ostala sitna oprema (za samoizgradnju sustava za ispumpavanje: SiO2 cijevi, vakuum elementi, adapteri, ventili i plamenici, plinovi za zavarivanje H2, O2, Ar, Ar+H2)
Grupa XV.     Materijal i izrada nosača tlačne ćelije
Grupa XVI.    Tlačne ćelije.

Autor: Mihael Srđan Grbić
Popis obavijesti