Znanstveni rad za studente

Za studente koji su zainteresirani sudjelovati u znanstvenom radu u sklopu diplomskog istraživanja ili seminara, naš laboratorij uvijek ima na pameti više ideja od ljudske snage (a kojiput i opreme), te spremno dočekujemo marljive mozgove.

 

O temama na kojima trenutačno radimo možete saznati u našem laboratoriju.