Kratka povijest

   1957. godine je na IRB-u počela izrada prvog NMR uređaja u Hrvatskoj, koji je dogotovljen krajem 1959. To je bio NMR niskog razlučivanja (29 MHz za 1H jezgru). Projekt izrade je vodio dr. sc. Siniša Maričić, koji je postao i voditelj prvog NMR laboratorija u Hrvatskoj. U tom laboratoriju su, od 1962. u suradnji s Institutom Jožef Štefan, vođena NMR istraživanja spojeva plemenitih plinova (XeF4), koja su u to vrijeme bila u samom vrhu svjetske znanosti (dr. sc. Siniša Maričić i dr. sc. Zorica Veksli).
   Prvi komercijalni NMR spektrometar visokog razlučivanja u Hrvatskoj, Varian A-60 (1H na 60 MHz, s elektromagnetom) instaliran je 1963. u Istraživačkom institutu INE. Na ovom uređaju prvi je radio dr. sc. Branko Černicki, a od 1964. i dr. sc. Jasenka Mühl. Kasnije je na NMR-u radila dr. sc. Vlasta Srića.
1964. godine je Zavod za organsku kemiju i biokemiju (prof. dr. sc. Krešimir Balenović), na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kupio Varian A-60A, a 1968. i Varian T-60.
   Na IRB-u je prvi komercijalni NMR (Varian A-60A) instaliran 1967. u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju (OKB). Tada je osnovan i 1H NMR servis. Voditelj tog prvog NMR servisa u Hrvatskoj bio je dr. sc. Stanko Borčić, a nakon njega mr. sc. Lidija Tomić, dok je tehničar bila gđa. Marija Brozinčević. Od 1967. godine na IRB-u se neprekinuto do današnjih dana, pored znanstvenih istraživanja, provode i servisna snimanja za vanjske korisnike.
1973. je na Institutu Sveučilišta za Fiziku proradio prvi pulsni NMR uređaj visokog razlučivanja u Hrvatskoj (dr. sc. Siniša Maričić). Magnet i stabilizator polja bili su od uređaja Bruker WH-90 (1H na 90 MHz), a elektronika za pulsnu tehniku nabavljena je u Sloveniji, s Instituta Jožef Štefan. Ovim NMR-om su istraživani relaksacijski fenomeni u tekućinama (dr. sc. Siniša Maričić i dr. sc. Stanimir Vuk-Pavlović).
   1977. je instaliran prvi pulsni Fourier transform NMR (PFT NMR) visokog razlučivanja u Hrvatskoj, Bruker WP-80 (1H na 80 MHz, elektromagnet) u Istraživačkom institutu tvornice Chromos, Zagreb. Ovaj NMR je pored 1H mogao detektirati i 11B, 13C i 31P jezgre, a prestao se koristiti 1982. kada je dr. sc. Mišo Milun, koji je vodio NMR laboratorij, prešao iz Chromosa na Institut za Fiziku Sveučilišta .
   1978. godine je na inicijativu dr. sc. Zdenka Majerskog iz OKB-a, nabavljen prvi PFT NMR na IRB-u, JEOL FX-100 (1H na 100 MHz, elektromagnet), koji je mogao detektirati 1H, 2H i 13C jezgre. Iste godine osnovan je 13C NMR servis. Voditelj je bio dr. sc. Zlatko Meić, tehničari ing. Dragutin Đurašin i kasnije gosp. Boris Sokač, te dipl. ing. Dražen Vikić-Topić, asistent (1991. servis je postao Laboratorij za molekulsku spektroskopiju). Voditelji NMR servisa bili su još potom dr. sc. Branimir Klaić te dr. sc. Dražen Vikić-Topić, a suradnici mr. Željko Marinić, dipl ing. Biserka Metelko, gosp. B. Sokač i dipl. ing. Kristina Wolsperger.
   1980. instaliran je u NMR servisu na IRB-u i PFT NMR JEOL FX-90Q uređaj.
1990. godine instaliran je prvi hrvatski NMR spektrometar sa supravodljivim magnetom , Varian Gemini 300 (1H na 300 MHz), koji još uvijek radi na IRB-u.
1999. godine Pliva je kupila dva NMR uređaja, od 300 i 500 MHz, tvtke Bruker, te osnovala NMR laboratorij u kome rade dipl ing. Biserka Metelko, dipl. ing. Predrag Tepeš, a voditelj je dr. sc. Predrag Novak.
Godine 2002. Institut Ruđer Bošković je nabavio dva nova NMR spektrometra, od 300 i 600 MHz, tvrtke Bruker, čime su se, uz postojeći stari NMR uređaj Varian Gemini 300, postigli uvjeti za osnivanje NMR centra na IRB-u.


Literatura:
D. Vikić-Topić: NMR spektroskopija, Kem. Ind. 50 (7) 413–419 (2001)