CIUK - PARTNER PROJEKT

 

Centar Izvrsnosti u Kemiji

 

 

 


Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je natječaj za nabavku:

Komplet 6

Grupa I.      Sitni vakuumski elementi
Grupa III.    Ventili većeg protoka i pripadni manometri,
Grupa VIII.    Usrednjivač signala
Grupa IX.       HV-VF plasma generator
Grupa X.        Plinovi za Glove Box s ventilima i cijevima
Grupa XI.       Ostala sitna oprema (za samoizgradnju sustava za ispumpavanje: SiO2 cijevi, vakuum elementi, adapteri, ventili i plamenici, plinovi za zavarivanje H2, O2, Ar, Ar+H2)
Grupa XV.     Materijal i izrada nosača tlačne ćelije
Grupa XVI.    Tlačne ćelije.

 

Više na linku eojn-a:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3794238

Autor: Mihael Srđan Grbić
Popis obavijesti