Uporaba računala u nastavi

Uporaba računala u nastavi

Doc. dr. sc. Dalibor Paar
Fizički odsjek, PMF, Zagreb

Kontakt:e-mail

Termin konzultacija:
dogovor na e-mail

Praktikum

asistent Petar Fumić

 

Literatura za Python dostupna u Knjižnici Fizičkog odsjeka


Broj posjeta:
8822

Obavijesti

Poštovani studenti,

molim da se registrirate u sustav Merlin preko linka lijevo, odnosno ovog linka

Lozinka za registraciju je:  runa

Uvodno predavanje će biti  12.3.2020. u 11 sati u F106. 

Daljnje obavijesti, seminari i zadaci biti će dostupni putem Merlina.

U slučaju da imate problema s registracijom, dojavite na e-mail u stupcu lijevo.

 

Autor: webmaster FO

Autori: Teodor Lozinski i Tomislav Višnić

Zadatak je pomoću jednostavnih naredbi na micro:bit računalu crtati jednostavne geometrijske likove te prikazati kretanje kornjače tako da ona ostavlja tragove kada prođe određeni dio puta.

Dokumentacija za izvedbu projekta

Autor: Dalibor Paar
Popis obavijesti

Projekt micro:bit

Od akad. god. 2016./2017. u okviru kolegija Uporaba računala u nastavi na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (nastavnički smjerovi Fizika i informatika, Fizika) uveden je micro:bit kao nastavni alat 21. stoljeća.

Uređaje je donirala udruga IRIM - Institut za razvoj i inovativnost mladih.

Micro:bit omogućuje

 • Istraživanje, učenje, projektiranje.
 • U središtu je učenik – nastavnik je samo moderator koji kroz projektne zadatke djeluje motivacijski
 • Uređaj je sam po sebi takav da potiče samostalno istraživanje. Uloga nastavnika je poticanje kreativnosti, inventivnosti i znatiželje.
 • Ključna komponenta je izvrsna educiranost nastavnika, kako u području tehničke implementacije tako i u metodološkom pristupu kroz projektnu nastavu.

Micro:bit kao alat za implementaciju projektne nastave

 • A) PROJEKTNI PRISTUP
 • B) ISTRAŽIVANJE I UČENJE KROZ POKUŠAJE I POGREŠKE
 • C) SURADNJA IZMEĐU UČENIKA
 • D) POTICANJE KREATIVNOSTI I INVENTIVNOSTI
 • E) POZITIVNO KOMPETITIVNO OKRUŽENJE

Motivacija je jedan od ključnih elemenata suvremene nastave. Koristeći micro:bit mogući su:

 • Različiti pristupi rješavanju projekta: originalnost, inventivnost, kreativnost, neobična rješenja (hardverska i programska)
 • Kompetitivnost: čije rješenje je učinkovitije, preciznije, robustnije, šire primjenjivije, neobičnije, originalnije, otkačenije, više cool …
 • Širi kontekst: mogućnost primjene danog rješenja u nizu drugih važnih problematika; humane svrhe; tehnički napredak; zaštita prirode; napredak u obrazovanju.

Motiviran učenik

 • Samostalno uči, istražuje, eksperimentira da bi riješio dani problem
 • Vremenska skala pojedinih projekata može varirati od nekoliko dana do nekoliko godina
 • Kroz dobro definiran projekt učenik može kroz dulje razdoblje stjecati širok spektar teorijskih i praktičnih znanja.

Implementacija u nastavu

 • Micro:bit u izvedbi demonstracijskih pokusa iz fizike.
 • Prirodoslovno-matematički praktikum – neograničen spektar tema iz prirodoslovlja i matematike.
 • Tehnički odgoj kao radionica za stvaranje moćnog micro:bita: elektronički sklopovi, mehanički sklopovi, senzori, elektromotori, mjerni instrumenti …
 • Primjeri ili ideje visokomotivirajućih projekata baziranih na micro:bitu (jedinica vremena: školsko polugodište).

Uporaba računala u nastavi, akad. god. 2018./2019.

U okviru kolegija orijentirani smo na sljedeće opće ishode učenja:

•   Povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima
•   Pripremiti učenike za cjeloživotno učenje u području informacijsko komunikacijskih tehnologija
•   Kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
•   Osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i suvremene nastave informatike
•    Primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika.


Obavijesti

Rektorova nagrada za micro:bit projekt

Studenti zagrebačkog PMF-a Karlo Lisica i Filip Šarc dobitnici su Rektorove nagrade za akad.god. 2017./2018., kao jedan od 6 nagrađenih radova u području „Interdisciplinarna područja znanosti“. Nagradu su dobili za rad Micro:bit:GEO u kome su detaljno prikazali istoimenu radionicu terenske nastave koju su održali u Samoboru. Radionica je obuhvatila teme iz geologije, fizike, informatike i matematike, praktično primijenjene na neke od aktualnih znanstvenih tema današnjice – magnetizam Zemlje, proučavanje gravitacijskog polja te hidrologiju.

Mentori rada su Nenad Tomašić (GO) i Dalibor Paar (FO).  Micro:bit uređaje i opremu donirala je udruga IRIM. Logistiku terenske radionice pružili su udruga SURLA, POU Samobor i Samoborski muzej.

Autor: webmaster FO