Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Matematička analiza 1

Šifra: 148041
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Pažanin
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Radulović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s osnovnim matematičkim pojmovima, savladavanje tehnika diferencijalnog računa i razumijevanje pripadne teorijske osnove.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Skup, funkcija, bijekcija i inverzna funkcija (2 tjedna)
2. Prirodni brojevi i aksiom matematičke indukcije. (0.5 tjedna)
3. Realni brojevi, supremum. (1 tjedan)
4. Elementarne funkcije. (1.5 tjedan)
5. Niz i limes niza. (1 tjedan)
6. Limes funkcije u točki, neprekidna funkcija na segmentu. (1 tjedan)
7. Derivacija. Pravila deriviranja. Derivacije elementarnih funkcija. (3 tjedna)
8. Taylorov teorem. (1 tjedan)
9. Ekstremi. Ispitivanje tijeka funkcije. (3 tjedna)

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Kolokviji, domaće zadaće, usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Student je obavezan redovito pohađati nastavu i rješavati domaće zadaće.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Znanje se provjerava i vrednuje kontinuirano tijekom nastave putem kolokvija i zadaća, a konačna ocjena utvrđuje se na završnom usmenom ispitu.
Literatura:
 1. B.Guljaš, Matematička analiza I & II, skripta,
 2. http://web.math.pmf.unizg.hr/~guljas/skripte/MATANALuR.pdf
 3. S. Kurepa, Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb
 4. B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Igor Pažanin:

  Utorkom 10-12 (uz najavu mailom)

  Lokacija: 219
 • doc. dr. sc. Marko Radulović:

  Četvrtak 10-12h (ili po dogovoru uz najavu e-mailom)

  Lokacija: 207