Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Računarstvo i praktikum

Šifra: 148044
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan
Izvođači: Frane Lunić - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Tomislav Ševa - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobiti studente da na višim godinama budu spremni na samostalno provođenje numeričkih proračuna na osobnom računalu uključujući razvoj jednostavnih programa. Za tu svrhu u sklopu ovog kolegija studenti se upoznavaju s uobičajenom računalnom radnom okolinom (linux, latex, html), kao i s osnovnim elementima programskih jezika C i python. Pri tome je bitno da razviju samostalnost u učenju i traženju informacija (posebno na internetu) potrebnih za rješavanje zadataka tako da se na višim godinama studija i u nastavku karijere mogu lako prilagoditi specifičnim uvjetima istraživanja. Također, kako je programiranje zahtjevna disciplina a razlike u predznanju studenata ogromne, cilj je omogućiti velik broj sati prakse u računalnoj učionici studentima kojima je to potrebno (npr. onima koji se prvi put susreću s programiranjem) te individualnu podršku u sklopu demonstratura.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Ulaz i izlaz, osnovni operatori i petlje. Tipovi podataka, operatori. Kontrola toka programa, funkcije. Specifičnosti rada s brojevima na računalu. Polja, strukture. Pokazivači (pointeri). Nizovi znakova/stringovi. Tekstualne datoteke. Binarne datoteke. Alokacija memorije. Sortiranje polja. Usporedba jezika c i python: ulaz/izlaz, operatori, grananje/petlje, funkcije. Usporedba jezika c i python: polja, stringovi, datoteke. Usporedba jezika c i python: sortiranje, funkcionalno programiranje. Primjeri upotrebe.

NAČIN UČENJA:
Pohađanje predavanja, praktikuma i demonstratura nije obavezno.
Komunikacija vezana uz kolegij (obavijesti, slanje riješenih zadaća, i drugo) se izvodi pomoću sustava Merlin.
Iako pohađanje praktikuma nije obavezno, dolazak u određenom terminu je jedini način da se prikupe bodovi. Popis termina za svakog studenta će biti dan na Merlinu. U slučaju opravdanog izostanka organizirat će se zamjenski termin.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, demonstrature, samostalni zadaci.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće, samostalni zadaci, kolokviji.

UVJETI ZA POTPIS:
Ostvariti prolaz na oba kolokvija. Prolaz na kolokviju je ostvaren ako je riješen jedan cijeli zadatak ili ako je prikupljeno pola bodova s cijelog kolokvija. Studenti za koje se ustanovi da su prepisivali na kolokviju ne mogu dobiti potpis na ISVU-u.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Uvjet za ocjenu dovoljan: zbroj bodova kolokvija, samostalnih zadataka i bonus zadataka veći od 40% maksimalnog broja bodova na kolokvijima+samostanim zadacima.
Ukupna ocjena formira se, u pravilu, na temelju bodova praktikuma (60%) i bodova pismenog dijela koji se sastoji od 2 kolokvija (20%+20%).
Bodovi praktikuma stječu se za vrijeme praktikuma: usmenom provjerom znanja prethodno riješenih domaćih zadaća kao i putem testova na računalu. Pri tome neki bodovi mogu biti bonus tipa u smislu da se ne broje u maksimalan broj bodova.
Pismeni dio ispita se sastoji od 2 kolokvija. Za svaki od ta 2 kolokvija, postoje 4 moguća termina za polaganje:
1) pred-termin (krajem listopada) - prije nego što se gradivo obradilo na predavanjima
2) redoviti termin (prvi kolokvij: sredinom prosinca, drugi: krajem siječnja) - nakon što je gradivo obrađeno
3) prvi dodatni termin (drugi tjedan ispitnih rokova) - nakon završetka nastave
4) drugi dodatni termin (četvrti tjedan ispitnih rokova).
Dopušteno je više puta izaći na pojedini kolokvij i u tom slučaju se kao konačni uzima broj bodova zadnjeg izlaska pri kojem je ostvaren prolaz.
Kolokviji se rješavaju na papiru. Vrijeme rješavanja je 45 minuta za svaki od kolokvija.
Studenti koji ostvare više od 70% bodova na kolokvijima u pred-terminu (tu se misli na prosjek oba kolokvija) mogu dobiti završnu ocjenu samo na temelju kolokvija i time se osloboditi pisanja zadaća.
Završna ocjena se određuje prema sljedećim pragovima: (bodovi, ocjena): 40% 2; 55% 3; 70% 4; 85% 5.
Literatura:
  1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, 2. izdanje, Prentice
    Hall, Inc., 1988 ili novije.
  2. Byron Gottfried, Schaum's Outline of Programming with C, 2. izdanje, McGraw-Hill, 1996
  3. Oxford University Computing IT (OUITS) tutorial na web stranici: http://www-teaching.physics.ox.ac.uk/computing/ProgrammingResources/programming.html
  4. David Griffiths, Dawn Griffiths, Head First C, 1. izdanje, O'Reilly Media Inc., 2012
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija: