KONTAKT

Voditeljica knjižnice:
Branka Maravić, dipl. knjiž.

Knjižničarka:
Zdenka Kuri, dipl. knjiž.

Radno vrijeme:
ponedjeljak - četvrtak: 9.00 - 19.00 sati
petak: 9.00-16.00 sati

 

Središnja kemijska knjižnica
Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

tel: 01/4606471

      01/4606472

fax: 01/4606131 (naznačiti za SKK)

skk@chem.pmf.hr


Središnja kemijska knjižnica

Središnja kemijska knjižnica (do 2008. godine Centralna kemijska biblioteka, CKB) jedna je od najvećih kemijskih knjižnica u Hrvatskoj i ima kontinuitet dulji od 130 godina tj. od 1884. godine. Fond je objedinjen 2005. godine preseljenjem u novu zgradu.

Svojim fondom pokriva područje kemije, te djelomično fizike, matematike, biologije, kemijskog inženjerstva i tehnologije, medicine i srodnih znanosti.

 

USLUGE

NABAVA KNJIGA, ČASOPISA I OSTALE GRAĐE
 • Posredstvom knjižnice moguće je nabaviti knjige, časopise i druge izvore.

POSUDBA
 • Studentska posudba studentima PMF-a moguća je nakon upisa uz predočenje studentske iskaznice.

 • Studenti mogu posuditi najviše tri knjige.

 • Rok posudbe je mjesec dana, a produženje po dogovoru.

 • U slučaju gubitka knjige gubitak je potrebno nadoknaditi.

 • Referentna literatura (enciklopedije, rječnici...) i određeni naslovi u jednom primjerku ne posuđuju se izvan knjižnice

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA
 • Knjižnica osigurava fotokopiranje i slanje članaka iz časopisa u svom fondu i naručuje članke iz časopisa drugih knjižnica u Hrvatskoj i inozemstvu.

FOTOKOPIRANJE I SKENIRANJE ČLANAKA IZ ČASOPISA
 • Fotokopirati i skenirati se mogu članci iz časopisa u fondu knjižnice.

INFORMACIJSKE USLUGE
 • Pomoć korisnicima u pronalaženju i korištenju informacijskih izvora i usluga.

PRETRAŽIVANJE ELEKTRONIČKIH IZVORA PODATAKA
 • Sa računala u knjižnici moguć je pristup različitim katalozima i bazama podataka dostupnim akademskoj zajednici u Hrvatskoj.

BIBLIOMETRIJSKE USLUGE
 • Knjižnica izdaje potvrde o citiranosti i indeksiranosti radova za potrebe napredovanja u zvanjima, prijave na projekte, stipendije i slično za djelatnike Kemijskog odsjeka.


Povijest knjižnice

Centralnu kemijsku biblioteku (sada Središnja kemijska knjižnica) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovao je prof. Božo Težak, 1946. godine u sklopu Fizičko-kemijskog instituta.

Nastala je spajanjem knjižničnog fonda Knjižnice Fizičko-kemijskog instituta, danas Zavoda za fizikalnu kemiju i Knjižnice Hrvatskoga kemijskog društva (koje razmjenom za časopis Croatica Chemica Acta nadopunjuje njen knjižnični fond), a 1989. administrativno su joj pripojene i preostale tri zavodske knjižnice Kemijskog odsjeka: Biblioteka Zavoda za organsku kemiju i biokemiju (utemeljena 1884. god.), Biblioteka Zavoda za opću i anorgansku kemiju (1952. god.), Biblioteka Zavoda za analitičku kemiju (1963. god.) smještene na različijtim lokacijama.

Knjižnični fond, dislociran po pojedinim zavodima, u potpunosti je objedinjen u rujnu 2005., nakon dugo očekivanog preseljenja Kemijskog odsjeka, a time i Središnje kemijske knjižnice u novu zgradu na Horvatovcu.

Središnja kemijska knjižnica jedna je od većih kemijskih knjižnica u Hrvatskoj, a svojim fondom pokriva područje kemije te djelomično fizike, matematike, biologije, kemijskog inženjerstva i tehnologije, medicine i drugih srodnih znanosti. Kao visokoškolska knjižnica otvorenog tipa prvenstveno je namijenjena znanstveno-nastavnom osoblju Kemijskog odsjeka, studentima kemije svih stupnjeva, ali i ostalim djelatnicima i studentima matičnog fakulteta, srodnih fakulteta i instituta, istraživačima iz kemijske i srodnih industrija, odnosno svim potencijalnim korisnicima.

Središnja kemijska knjižnica