TURNITIN - SOFTVER ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI RADOVA

Softver Turnitin  je namijenjen provjeri autentičnosti studentskih radova (seminarskih, završnih, diplomskih i doktorskih). Provjeru radova trenutno mogu vršiti samo nastavnici.

Prijava se vrši korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.