Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pozivaju se studenti poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Biologije, koji nisu regulirali status akademske 2016. /2017. godine, da to HITNO učine .

Prema Članku 8, točka (11) Pravilnika koji se odnosi na reguliranje statusa na doktorskom studiju

Student je dužan svake akademske godine regulirati svoj status bilo da se radi o ponovnom upisu iste ili upisu u višu godinu.

  • Ponovni upis se ne plaća no može se ostvariti na osnovu plaćenih redovnih školarina.
  • Student koji ne upiše sljedeću godinu studija u skladu sa studijskim programom, ili ne regulira svoj status na Fakultetu na način i u skladu s posebnim odlukama, gubi status studenta.

ZA REGULIRANJE STATUSA JE POTREBNO:

  1. indeks,
  2. ispunjeni obrasci
  1. DR. SC. 04 (za ak. god. 15./16.) baza OBAD (2 original potpisana obrasca + elektronički na e-mail pdsbiol@biol.pmf.hr)
  2. DR. SC. 05 (za ak. god. 15./16.) Web-izvješća (2 original potpisana obrasca + elektronički na e-mail pdsbiol@biol.pmf.hr)
  3. Prijavni list (u Uredu PDS-a)
  4. Upisni list (u Uredu PDS-a)
  1. regulirana školarina prethodne akademske godine (ponavljanje godine se ne plaća)

Uvjeti za upis u 2. godinu: odslušani kolegiji s prve godine studija (potvrđeno potpisom nositelja kolegija) i položen Seminar I.

Uvjeti za upis u 3. godinu: položeni ispiti iz prve godine, odslušani kolegiji s druge godine studija (potvrđeno potpisom nositelja kolegija), održan Seminar II te prihvaćena tema doktorske disertacije na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Ukoliko su studenti tijekom studija imali znanstvenih aktivnosti kojima ostvaruju ECTS bodove, tada prilikom reguliranja statusa donose i popis aktivnosti s prilozima (odgovarajuće potvrde o aktivnom sudjelovanju na znanstvenim skupovima ili fotokopije sažetaka iz kojih je vidljivo autorstvo, oblik prezentacije te podaci o skupu; potvrde o sudjelovanju na radionicama ili na znanstvenom usavršavanju iz kojih je vidljiv broj ECTS bodova ukoliko je definiran, ili broj radnih sati radionice; primjerak tiskane znanstvene ili stručne publikacije ili službenu potvrdu o prihvaćanju rada za tisak; potvrdu o broju sati održane nastave potpisanu od nositelja kolegija).

Molimo Vas da redovito pratite web stranicu Doktorskog studija Biologije

Prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić,
voditeljica doktorskog studija Biologije

Ured za poslijediplomski doktorski studij Biologije

Marija Bićanić

Rooseveltov trg 6, Zagreb
Tel: + 385 (1) 48 777 14
Fax: + 385 (1) 48 26 260
pdsbiol@zg.biol.pmf.hr

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti