Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pozivaju se studenti poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Biologije, koji to još nisu učinili, da reguliraju status akademske 2017. /2018. godine,

Uredovno vrijeme: Od srijede do petka: 10:00-13:00h

PONEDJELJAK I UTORAK URED NE PRIMA STRANKE

Prema Članku 8, točka (11) Pravilnika koji se odnosi na reguliranje statusa na doktorskom studiju

Student je dužan svake akademske godine regulirati svoj status bilo da se radi o ponovnom upisu iste ili upisu u višu godinu.

  • Student koji ne upiše sljedeću godinu studija u skladu sa studijskim programom, ili ne regulira svoj status na Fakultetu na način i u skladu s posebnim odlukama, gubi status studenta.

ZA REGULIRANJE STATUSA JE POTREBNO:

  1. indeks,
  2. ispunjeni obrasci
  1. DR. SC. 04 (za ak. god. 16./17.) baza OBAD (2 original potpisana obrasca + elektronički na e-mail pdsbiol@biol.pmf.hr)
  2. DR. SC. 05 (za ak. god. 16./17.) Web-izvješća (2 original potpisana obrasca + elektronički na e-mail pdsbiol@biol.pmf.hr)
  3. Prijavni list (u Uredu PDS-a)
  4. Upisni list (u Uredu PDS-a)
  1. regulirana školarina prethodne akademske godine

Uvjeti za upis u 2. godinu: odslušani kolegiji s prve godine studija (potvrđeno potpisom nositelja kolegija) i položen Seminar I.

Uvjeti za upis u 3. godinu: položeni ispiti iz prve godine, odslušani kolegiji s druge godine studija (potvrđeno potpisom nositelja kolegija), održan Seminar II te prihvaćena tema doktorske disertacije na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Ukoliko su studenti tijekom studija imali znanstvenih aktivnosti kojima ostvaruju ECTS bodove, tada prilikom reguliranja statusa donose i popis aktivnosti s prilozima (odgovarajuće potvrde o aktivnom sudjelovanju na znanstvenim skupovima ili fotokopije sažetaka iz kojih je vidljivo autorstvo, oblik prezentacije te podaci o skupu; potvrde o sudjelovanju na radionicama ili na znanstvenom usavršavanju iz kojih je vidljiv broj ECTS bodova ukoliko je definiran, ili broj radnih sati radionice; primjerak tiskane znanstvene ili stručne publikacije ili službenu potvrdu o prihvaćanju rada za tisak; potvrdu o broju sati održane nastave potpisanu od nositelja kolegija).

Molimo Vas da redovito pratite web stranicu Doktorskog studija Biologije

Prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić,
voditeljica doktorskog studija Biologije

Marija Bićanić

Ured za poslijediplomski doktorski studij Biologije

Rooseveltov trg 6, Zagreb
Tel: + 385 (1) 48 777 14
Fax: + 385 (1) 48 26 260
pdsbiol@zg.biol.pmf.hr

 

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti