Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Prezime Ime
Biba Renata
Bućan Denis
Dumbović Mazal Vlatka
Ergović Viktorija
Glogoški  Marko
Grgurić Jasenka
Gulin Vesna
Hackenberger Kutuzović Domagoj
Hanžek Nikola
Horvatić Barbara
Hudina  Tomislav
Jagić Mateja
Josipović Goran
Kapelj Sven
Kulaš  Antonija
Logara Monika
Malenica Marta
Martinović Miloš
Nazlić Marija
Nikolić  Barbara
Odeh Dyana
Petravić Juraj
Pinterić Marija
Rebrina Fran
Rimac Anja
Skejo Josip
Škiljaica Andreja

 Upis  će se održati u petak 24. studenog 2017. god. u 14h u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  1. 3 slike ( 4 x 6 )
    •  
  2. - potvrdu uplate na 100,00 kn ( za indeks, upisni list i prijavni list )

    (Žiro račun PMF-a: IBAN: HR5823600001101522208, poziv na broj za indeks je 604050106)

  1. - potvrdu uplate školarine 
  2. Žiro račun PMF-a: IBAN: HR5823600001101522208, poziv na broj za školarinu 403500106  model 00, šifra opisa plaćanja 88)
Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti