Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijest studentima Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Biologije koji su upisali studij zaključno s ak. god. 2016./2017., o reguliranju statusa ak. god. 2018./2019.

Studenti koji su ak. god. 2016./2017. i ranije upisali doktorski studij pozivaju se na reguliranje statusa ak. god. 2018./2019.

Prema Pravilniku o doktorskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, čl. 8. t. 11., student je dužan svake akademske godine regulirati svoj status bilo da se radi o ponovnom upisu iste ili upisu u višu godinu.

Student koji ne upiše sljedeću godinu studija u skladu sa studijskim programom, ili ne regulira svoj status na Fakultetu na način i u skladu s posebnim odlukama, gubi status studenta.

Za reguliranje statusa je potrebno:

  1. indeks
  2. ispunjeni obrasci:
  1. DR.SC.04 - za ak. god. 17./18. (popunjava se u bazi OBAD, dostaviti 2 original potpisana obrasca + elektronički na e-mail pdsbiol@biol.pmf.hr)
  2. DR.SC.05 - za ak. god. 17./18. (obrazac na web stranici, dostaviti 2 original potpisana obrasca + elektronički na e-mail pdsbiol@biol.pmf.hr)
  3. Prijavni list (privitak) - (obostrano printan i popunjen)
  4. Upisni list (privitak) - (obostrano printan i popunjen)
  1. regulirana školarina prethodne akademske godine 2017./2018.
  2. uplaćena školarina ili prva rata školarine za predstojeću ak. god. 2018./2019.
  3. privola studenata (privitak) - za studente koji još nisu dostavili

Prijavni list, upisni list i privolu studenti mogu podići i u Uredu PDS-a.

Uvjeti za upis u II. godinu: odslušani kolegiji s prve godine studija (potvrđeno potpisom nositelja kolegija) i položen Seminar I.

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni ispiti iz prve godine, odslušani kolegiji s druge godine studija (potvrđeno potpisom nositelja kolegija), održan Seminar II, te prihvaćena tema doktorske disertacije na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti kojima istječe pravo na dovršetak studija trebaju podnijeti zamolbu za produljenje roka stjecanja doktorata znanosti supotpisanu od mentora.

Prilikom upisa III. godine doktorandi donose i popis aktivnosti s prilozima (odgovarajuće potvrde o aktivnom sudjelovanju na znanstvenim skupovima ili fotokopije sažetaka iz kojih je vidljivo autorstvo, oblik prezentacije te podaci o skupu; potvrde o sudjelovanju na radionicama ili na znanstvenom usavršavanju iz kojih je vidljiv broj ECTS bodova ukoliko je definiran, ili broj radnih sati radionice; primjerak tiskane znanstvene ili stručne publikacije ili službenu potvrdu o prihvaćanju rada za tisak; potvrdu o broju sati održane nastave potpisanu od nositelja kolegija).

Upis u višu ili istu godinu studija potrebno je riješiti do 30. studenog 2018. godine.

Naknadni upis, prema odluci Fakultetskog vijeća PMF-a od 27. rujna 2018. godine naplaćuje se 100,00 kn.

Molimo Vas da redovito pratite web stranicu Doktorskog studija Biologije.

Autor: Zvjezdana Nađ Dujmović
Popis obavijesti