Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rok za zaprimanje materijala za upućivanje na sjednicu je najkasnije 14 dana prije sjednice. Molimo studente da se na vrijeme informiraju o potrebnim postupcima i dokumentaciji te da poštuju rok za predaju materijala.

 

SJEDNICE VIJEĆA BIOLOŠKOG ODSJEKA 2018./2019.

10.10.2018.

I. redovita sjednica

07.11.2018.

II. redovita sjednica

05.12.2018.

III. redovita sjednica

09.01.2019.

IV. redovita sjednica

06.02.2019.

V. redovita sjednica

06.03.2019.

VI. redovita sjednica

10.04.2019.

VII. redovita sjednica

21.04.2019.

(obilježavanje u petak, 18.04.2019.)

DAN PMF-a

08.05.2019.

VIII. redovita sjednica

12.06.2019.

IX. redovita sjednica

26.06.2019.

X. redovita sjednica

11.09.2019.

XI. redovita sjednica

Autor: Zvjezdana Nađ Dujmović
Popis obavijesti