Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upisi u više godine studija u ak....

Upisi u više godine studija u ak. god. 2019./2020. započet će u ponedjeljak, 16. rujna i trajati do ponedjeljka, 14. listopada 2019. Naknadni upis mora odobriti Povjerenstvo za doktorski studij biologije na temelju obrazložene zamolbe. Prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu, članak 60., studentu koji ne upiše sljedeću akademsku godinu prestaje status studenta.

Za reguliranje statusa je potrebno:

  1. indeks
  2. DR.SC.04 - za ak. god. 18./19. (popunjava se u bazi OBAD, dostaviti 2 original potpisana obrasca + elektronički na e-mail pdsbiol@biol.pmf.hr)
  3. DR.SC.05 - za ak. god. 18./19. (obrazac na web stranici, dostaviti 2 original potpisana obrasca + elektronički na e-mail pdsbiol@biol.pmf.hr)
  4. Prijavni list (privitak) - (obostrano printan i popunjen)
  5. Upisni list (privitak)
  6. Obrazac Biol.-09. (privitak)
  7. regulirana školarina prethodne akademske godine 2018./2019.
  8. uplaćena školarina ili prva rata školarine za ak. god. 2019./2020.

Prijavni list i upisni list studenti mogu podići i u Uredu PDS-a.

Uvjeti za upis u II. godinu: odslušani kolegiji s prve godine studija (potvrđeno potpisom nositelja kolegija) i položen Seminar I.

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni ispiti iz prve godine, odslušani kolegiji s druge godine studija (potvrđeno potpisom nositelja kolegija), održan Seminar II, te prihvaćena tema doktorske disertacije na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti kojima istječe pravo na dovršetak studija trebaju podnijeti zamolbu za produljenje roka stjecanja doktorata znanosti supotpisanu od mentora.

Prilikom upisa III. godine doktorandi donose i popis aktivnosti s prilozima (odgovarajuće potvrde o aktivnom sudjelovanju na znanstvenim skupovima ili fotokopije sažetaka iz kojih je vidljivo autorstvo, oblik prezentacije te podaci o skupu; potvrde o sudjelovanju na radionicama ili na znanstvenom usavršavanju iz kojih je vidljiv broj ECTS bodova ukoliko je definiran, ili broj radnih sati radionice; primjerak tiskane znanstvene ili stručne publikacije ili službenu potvrdu o prihvaćanju rada za tisak; potvrdu o broju sati održane nastave potpisanu od nositelja kolegija).

Autor: Zvjezdana Nađ Dujmović
Popis obavijesti