Kontakt

 

Adresa (cro)

Bijenička cesta 32

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizički odsjek

10000 Zagreb

soba: 217 (II. kat)

telefon (ured): +385-1-460-5543

Laboratorij za mikrovalna istraživanja i NMR čvrstog stanja (prostorija 010)

telefon (lab): +385-1-460-5503

 

e-mail: mgrbic[at]phy.hr

 

Address (eng)

Bijenička cesta 32

University of Zagreb, Faculty of Science

Department of Physics

10000 Zagreb

office: 217 (II. floor)

phone (office): +385-1-460-5543

 

Laboratory for solid-state NMR and high-frequency measurements (Lab. No. 010)

phone (lab): +385-1-460-5503

fax:+385-1-468-0336