Učenje biologije u epidemiološki prilagođenom istraživačkom okruženju

BUBO

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

 

 

(IP-CORONA-2020-12-3798)

 

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ines Radanović
Nositelj projekta: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Suvremena nastava biologije temelji se na zapažanjima učenika u prirodnom okruženju, učenju otkrivanjem i istraživačkom učenju tijekom suradničkog učenja i grupnog rada učenika. U epidemiološki prilagođenom okruženju za učenje i poučavanje, učitelji i učenici ograničeni su u provedbi grupnog rada i praktičnim aktivnostima, koji se smatraju temeljima suvremene nastave biologije. Kako bi se i tijekom pandemije ostvarili ishodi definirani kurikulumom potrebno je prilagoditi poučavanje i učenje biologije online i hibridnom obliku učenja.

U projektu će se razviti visoko interaktivni model usmjeren na učenika (ASIO model - Aktivnosti Simuliranog Istraživačkog Otkrivanja u biologiji; akronim od lat. Asio otus – mala ušara) za učenje i poučavanje biologije u epidemiološki prilagođenom okruženju temeljen na suvremenim nastavnim strategijama. Platforma za učenje biologije (BUBO - Baza Učenja Biologije uz Online podršku; akronim od lat. Bubo bubo – sova ušara) sadržavat će edukativne materijale dizajnirane prema ASIO modelu, čime će se osigurati podrška kontinuiranom profesionalnom razvoju iskusnih nastavnika biologije, ali i uvođenju početnika u poučavanje biologije.

Materijali za učenje bit će namijenjeni učenicima osnovne i srednje škole različite uspješnosti, uključujući prilagodbe za nadarene učenike i učenike s teškoćama u razvoju, kako bi se omogućilo bolje uključivanje svih učenika u nastavu. Provest će se istraživanje o učincima poučavanja i učenja tijekom pandemije u dva odabrana biološka koncepta - koncept A (Energetski učinci prehrane živih bića) i koncept B (Prilagodbe živih bića kao posljedice evolucije) te uz poučavanje primjenom simulacija terenskih istraživanja, temeljeno na usporedbi ostvarenja ishoda učenja kod učenika, prije i nakon uvođenja ASIO modela u epidemiološki prilagođenu nastavu.

Usporedba će se temeljiti na analizi razine ostvarenosti definiranih odgojno-obrazovnih ishoda  odabranih bioloških koncepata među učenicima različite dobi i kategorija uspješnosti, kako je propisano nacionalnim kurikulumom. Za studente biologije nastavničkog usmjerenja bit će pripremljeni online materijali kao podrška učenju biologije i pripremi za rad u školi. Predviđamo da će primjena visoko interaktivnog ASIO modela usredotočenog na učenika poboljšati učinkovitost poučavanja i učenja, što će rezultirati boljim uspjehom učenika. Ako potvrdimo svoja očekivanja, ASIO model bi predložili kao dobar alat za poučavanje bioloških koncepata u epidemiološki prilagođenom okruženju, ali i oblicima online i kontaktne nastave kada učenici nemaju mogućnost provoditi istraživanja i aktivnosti opažanja i otkrivanja.

Također bi predložili platformu BUBO kao kvalitetan izvor aktivnosti učenja, uključujući prilagodbe za nadarene učenike i nekoliko kategorija učenika s teškoćama u razvoju.