Projektne aktivnosti

 

RUJAN 2021.

 • Održani su prvi sastanci s timovima i dogovoren je tijek projektnih aktivnosti i načini suradnje timova. 

 

 

 

 

 • Upućeni su pozivi za sudjelovanje u projektnim aktivnostima učiteljima Prirode i društva, Prirode i Biologije te nastavnicama srednjih škola.

 • Sakupljena su odobrenja ravnatelja kao podrška sudjelovanju učitelja i nastavnika njihove škole u projektnim aktivnostima, kao i suglasnosti roditelja i učenika za sudjelovanje u istraživanju.

 • Javilo se  233 zainteresiranih učitelja i nastavnika iz 11 županija Hrvatske, sa preko 7 000 učenika u vertikali osnovnoškolskog i gimnazijskog obrazovanja.

 

 • Nakon analize kurikuluma uz koncepte A i B, izrađen je vremenik tema uz pripremu edukacijskih materijala za korištenje učiteljima i nastavnicima te njihovim učenicima s okvirnim datumima postavljanja i mogućnosti početka njihova korištenja tijekom školske godine 2021./2022. za eksperimentalnu provedbu prema kojem su izrađivani materijali za učenje i poučavanje i objavljivani na platformi BUBO za korištenje učiteljima/nastavnicima i njihovim učenicima.
Mjesec 
Okvirni datum početka 
Razred 
Koncept A  - energetski učinci prehrane živih bića
Koncept B - prilagodbe živih bića kao posljedice evolucije
Simulacija terenskog istraživanja 
listopad 
4.10. - 10.10.
1OŠ 
Energija pokreće
  
  
ožujak 
28.3. – 3.4.
1OŠ 
  
 Prilagodbe biljaka i životinja tijekom godišnjih doba
 
  
ožujak 
7.3. - 13.3.
1OŠ 
  
  
Promjene u prirodi u proljeće
listopad
25.10. - 31.10.
2OŠ 
Prijenos i pretvorba energije
  
  
ožujak 
14.3. – 20.3.
2OŠ 
  
Prilagodbe biljaka i životinja promjenama okolišnih uvjeta
  
travanj 
28.3. - 3.4.
2OŠ 
  
  
Prirodna baština
studeni
22.11. - 28.11.  
3OŠ 
Pretvorba energije u svijetu oko mene
  
  
listopad 
18.10. - 24.10.
3OŠ 
  
Potrebe i prilagodbe živih bića
  
travanj
4.4. - 10.4.
3OŠ 
  
  
Biljke i životinje zavičaja
studeni 
1.11. - 7.11.
4OŠ 
Energija za rast i razvoj
  
  
travanj 
25.4. - 1.5.
4OŠ 
  
Povezanost životnih uvjeta i živih bića
  
svibanj 
2.5. - 8.5.
4OŠ 
  
  
Život u okolišu
prosinac 
6.12. - 10.12.
5OŠ 
Hrana kao izvor energije
  
  
svibanj 
2.5. - 6.5.
5OŠ 
  
Prilagodbe živih bića na život u vodi
  
ožujak 
28.3. – 1.4.
5OŠ 
  
  
Svojstva vode
prosinac 
13.12. – 17.12.
6OŠ 
Hranidbeni lanci
  
  
veljača/
ožujak 
28.2. – 4.3.
6OŠ 
  
Utjecaj ciklusa u prirodi na živa bića
  
svibanj 
16.5. – 20.5.
6OŠ 
  
  
Zaštita prirode
studeni 
8.11. – 12.11.
7OŠ 
Prehrana i zdravlje
  
  
veljača/ ožujak 
28.2. – 6.3.
7OŠ 
  
Prijenos tvari kroz tijelo živih bića
  
travanj/ svibanj 
25.4. – 1.5.
7OŠ 
 
 
Načini kretanja
svibanj 
9. 5. – 13. 5.
8OŠ 
Međuodnosi živih bića
  
  
studeni
22.11. - 26.11.
8OŠ 
  
Usporedba spolnog i nespolnog razmnožavanja  
  
travanj 
25.4. - 29.4.
8OŠ 
  
  
Povijesni razvoj živog svijeta
travanj 
25.4. - 1.5.
1G 
Protjecanje energije u ekosustavu
  
  
studeni/ prosinac 
29.11. - 5.12.
1G 
  
Prilagodbe biljnih i životinjskih organizama na specifične uvjete okoliša
  
svibanj 
2.5. - 8.5.
1G 
  
  
Usporedba brojnosti vrsta na primjeru nekog ekosustava
studeni 
22.11. - 28.11.
2G 
Usložnjavanje probavnog sustava i energetske potrebe različitih organizama
  
  
svibanj 
9.5. – 15.5.
2G 
  
Prijelaz beskralježnjaka iz vode na kopno
  
svibanj
23.5. - 29.5.
2G 
  
  
Sistematizacija organizama na primjeru nekog ekosustava
ožujak 
7.3. - 13.3.
3G 
Regulacija i održavanje homeostaze
  
  
ožujak
14.3. - 20.3.
3G 
 
Usporedna prilagodbi srodnih organizama tijekom prošlosti i danas
  
siječanj 
24.1. - 30.1.
3G 
  
  
Ekstremna staništa
siječanj 
17.1. - 23.1.  
4G 
Prehrana prilagođena uvjetima u kojima žive pojedine ljudske populacije na Zemlji
 
 
ožujak 
21.3. - 27.3.
4G 
  
Povijesna veza između prehrane i podneblja u kojem žive određene populacije
  
listopad 
25.10. - 31.10.
4G 
  
  
Dokazi evolucije na teritoriju Hrvatske

 

 • Učiteljima/nastavnicima su dostavljeni pripremljeni BUBO Godišnji izvedbeni planovi za uključivanje projektnih aktivnosti u Školske kurikulume s ishodima za pripremu tema/tematskih cjelina u okviru Koncepta A - Energetski učinci prehrane živih bića, Koncepta B - Prilagodbe živih bića kao posljedice evolucije te Simulacija terenskog istraživanja u vertikali osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja – primjer za 7. razred OŠ.

 •  Na BUBO platformi su otvorene virtualne učionice od 1. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole tee-kolegij Podrška učiteljima i nastavnicima, Visokoškolski nastavnici, Studenti.

 • Osnovan je e-kolegij Podrška učiteljima i nastavnicima kroz koji je ostvarena komunikacija za provedbu pojedine projekte aktivnosti. 

 • Učitelji i nastavnici su dobili upute o provedbi istraživanja uz mogućnost kontinuirane online podrške tijekom provedbe.

 • U e-kolegij Podrška učiteljima i nastavnicima postavljene su prve upute u pisanom i video obliku za korištenje materijala i provedbu testiranja učenika. Uz postavljane materijale prema vremeniku pripreme materijala za poučavanje i učenje te su upute kontinuirano dopunjavanje kako bi omogućile podršku učiteljima i nastavnicima u provedbi projektnih aktivnosti.

 • Putem LimeSurvey ili u okviru virtualnih učionica postavljeni su anketni upitnici o iskustvima poučavanja i učenja tijekom epidemioloških uvjeta:
 • Uvidom u interese suradnje učitelja i nastavnika omogućeno je korištenje materijala i u kontaktnom obliku podržavajući fleksibilnost primjene materijala, uz slanje/postavljanje riješenih pisanih provjera i radnih listića učenika mailom ili na sustav u sekciji Praćenje poučavanja i učenja.

LISTOPAD 2021.

 • U izrađene virtualne učionice upisalo se 5718 sudionika.

 • Kreirani su prvi testovi znanja sa zadacima za svaki pojam koji su sadržavali tri čestice s otvorenim pitanjima za provjeru sve tri kognitivne razine (I. reprodukcija, II. pojmovno razumijevanje i primjena znanja, III. rješavanje problema) – primjer uvodnog dijela zadatka za učenike 4. razreda SŠ.

 • Provedeno je predtestiranje s najmanje 50 učenika iz svakog razreda, nakon čega su ispravljene uočene pogreške te su testovi postavljeni na BUBO u virtualne učionice za provjeru učenja tijekom prošle školske godine kada su učenici učili u epidemiološkim uvjetima uz dodatne provjere za učenike s poteškoćama (označene *) te provjere za darovite učenike Znam još od prije….

 • Pripremljeni su zadaci za provjeru pretkoncepcija učenika (za svaki koncept jedno otvoreno pitanje). Online uvid u pretkoncepcije o konceptima A i B proveden je s 3896 učenika OŠ i 1822 učenika SŠ.

 • Postavljene su online ankete za određivanje tipa osobnosti na BUBO platformu i na lakše dostupne anketne sustave: Google forms prema Što obično radiš? PBPS-C v2 (Marta Maćkiewicz, Jan Cieciuch, 2011. - prilagodba za mlađe učenike prema Viktorija Kopunić i Mira Klarin 2019), Kakva si osoba? PBPS-C v2 (Marta Maćkiewicz, Jan Cieciuch, 2011. - prilagodba za nešto starije učenike prema Viktorija Kopunić i Mira Klarin 2019) te u LimeSurvey Svi smo važni, ali dobro je da se poznajemo! Upitnik IPIP (International Personality Item Pool) 50 Junior S  (Goldberg, 1999; Mlačić i Goldberg, 2007). U testiranju osobnosti, koje je pripremila mr.sc. Gabrijela Marin, sudjelovalo je 358 učenika razredne nastave, 1369 učenika Prirode i Biologije u OŠ i 417 učenika SŠ.

 • Počeli su se razvijati i postavljati na BUBO platformu materijali za poučavanje i učenje, uključujući različite oblike vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenja koji potiču metakognitivni razvoj učenika. Priprema materijala, pregled i učitavanje materijala na BUBO platformu provodi se kontinuirano do kraja školske godine prema vremeniku tema. Kontinuirano s postavljanjem materijala na BUBO na razinama OŠ i SŠ, poučavanje i učenje se prema njima odvija od listopada 2021. do lipnja 2022. – primjer dijela materijala teme u 3. razredu OŠ.

 • Održan je prvi sastanak visokoškolskih nastavnika uz projekte aktivnosti. 

 • Postavljena je provjera znanja 4. razreda gimnazije u e-kolegij BUBO Studenti, kako bi se provjerila retencija njihovog znanja.

STUDENI 2021.

 • Završena je prva provjera znanja uz projektne teme na učenicima starije generacije koji su poučavani u vrijeme epidemioloških mjera. 5526 učenika osnovnih škola i 1805 učenika srednjih škola testirano je na sadržajima naučenim tijekom prethodne školske godine dok su bili poučavani u online okruženju – primjer dijela zadatka za učenike 1. razreda SŠ vezano uz učenje 8. razreda OŠ.

 • Kontinuirano se postavljaju materijali na BUBO platformu za poučavanje i učenje u OŠ i SŠ.

PROSINAC 2021.

 • Učitelji i nastavnici su procijenili darovitost svojih učenika prema upitniku Skala za procjenu potencijalne darovitosti kod djece ili Skala za procjenu potencijalne darovitosti u prirodoslovnom području za učenike predmetne nastave i učenike srednje škole, kojima je podloga za konstrukciju skala koje mjere sposobnosti u okviru Renzulijeva modela bio Gardnerov model sposobnosti (Vrbanović i sur, 2021). Na BUBO je u virtualne učionice postavljena anketa za samoprocjenu učenika uz određivanje darovitosti  Tko sam ja? prema Gardnerovom modelu sposobnosti.

 

 • BioStudoLogije Biljne ljekarne 3 kao javni seminar za učenike i učitelje/nastavnike uz kolegij Fiziološki učinci biljnih spojeva i ekstrakata pod vodstvom prof. dr. sc. Sandre Radić Brkanac, provedene su putem aplikacije MS Teams u stvarnom vremenu, a snimke pripreme pripravaka su postavljene na BUBO platformu.

 • Analizirano je poznavanje Moodle okruženja za visokoškolske nastavnike u e-kolegiju te su održani webinari s uputama za pripremu pitanja i lekcija kao manje poznatih oblika e-kolegija.

 • Kontinuirano se postavljaju materijali na BUBO platformu za poučavanje i učenje u OŠ i SŠ.

SIJEČANJ 2022.

 • Izv. prof. dr. sc. Irena Labak, održala ciklus radionica za visokoškolske nastavnike u Osijeku. Nastavnici su znanje stečeno na ovim radionicama iskoristili za izradu e-kolegija (konstrukcija pitanja različitih kognitivnih razina, aktivno poučavanje/učenje i vrednovanje s naglaskom na istraživačko učenje, odnosno prirodoslovno opismenjavanje učenika – budućih učitelja prirodoslovlja i biologije).

 Druga serija zadataka za provjeru znanja (uključujući pitanja prilagođena darovitim učenicima i učenicima s poteškoćama u razvoju) kreirana je kao upareni zadaci sa zadacima prve serije s ciljem usporedbe postignuća ishoda učenja učenika i konceptualnog razumijevanja prošle i ove školske godine. Umjesto otvorenih pitanja pripremljena su pitanja dvoslojnog karaktera, u kojima je prvi dio zatvorenog tipa s automatskim bodovanjem na BUBO-u kako bi učenici dobili povratnu informaciju o svom znanju, a drugi dio zatvorenog tipa za potrebe detaljnije istraživačke analize studentskog razumijevanja.

 • Kontinuirano se postavljaju materijali na BUBO platformu za poučavanje i učenje u OŠ i SŠ.

VELJAČA 2022.

 • Prof. dr. sc. Petra Korać provela je testiranje sa studentima molekularne biologije kao osnovu za izradu zadataka za darovite učenike 4. razreda srednje škole o intoleranciji na laktozu. Zadatak vezan uz dio rezultata pripremila je pripravnica Sara Perčić uz mentorstvo Žaklin Lukša i recenziju prof. dr. sc. Petra Korać (prikazan je dio zadatka).

 • Prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević i prof. dr. sc.  Mirjana Lenček (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) počele su pohađati specijalizaciju pristupačne komunikacije u digitalnom okruženju s fokusom na lako razumljiv jezik: Course in Accessible Digital Communicati-on: Easy-to-Understand Language, Universitat Autònoma de Barcelona - UAB specijalizacija.

 • Za visokoškolske nastavnike je Tona Radobolja vodila webinar s uputama potrebnim nakon analize poznavanja sustava Merlin za pripremu podrške nastave.

 • Kontinuirano se postavljaju materijali na BUBO platformu za poučavanje i učenje u OŠ i SŠ.

OŽUJAK 2022.

 • Za neke kolegije provedena je na Merlinu na početku semestra provjera pretkoncepcija prije poučavanja.
 • Za visokoškolske nastavnike je Tona Radobolja vodila webinar s uputama za izradu interaktivne podrške učenju u obliku Moodle lekcije.

 • U virtualne učionice je postavljen ROSE upitnik prilagođen prema dr.sc. Diani Garašić prilikom izrade njene doktorske disertacije uz dozvolu autora, s ciljem utvrđivanja promjena u interesima i stavovima učenika nakon 10 godina i promjena nastalih primjenom Kurikuluma nakon 2017. godine.

 • Kontinuirano se postavljaju materijali na BUBO platformu za poučavanje i učenje u OŠ i SŠ.

TRAVANJ 2022.

 • Mr. sc. Gabrijela Marin pripremila je i postavila na BUBO materijale istraživačkih zadataka za učenike osnovnih škola iz predmeta Priroda i Biologija (primjer za 7. razred OŠ). Uz vođenje tijekom malih učeničkih istraživanja prilagođeno prema dominantnoj osobnosti sudjelovalo je 600 učenika.

 • Kontinuirano se postavljaju materijali na BUBO platformu za poučavanje i učenje u OŠ i SŠ.

SVIBANJ 2022.

 • Održane su online BioStudoLogije Velika otkrića molekularne biologije uz razvoj znanstvene misli i okolnosti njenog razvoja, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Petre Korać u sklopu kolegija Genomi.

 • Postavljena je završna provjera za maturante.

 • U sve virtualne učionice postavljene su završne provjere za učenike, za učenike s prilagodbom* i darovite učenike Dodatna provjera znanja ZNAM! (završno).

 • Postavljene su poveznice na anketne upitnike za učenike u virtualnim učionicama.

 • Učiteljima i nastavnicima je upućen podsjetnik za završne projektne aktivnosti uz eksperimentalnu provedbe BUBO materijala.

 • Prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević, prof. dr. sc. Mirjana Lenček obilježile su Međunarodni dan jednostavnog jezika online predavanjem u kojem su podijelile iskustva i saznanja stečena na specijalizaciji.

 •  Postavljaju se završni materijali na BUBO platformu za poučavanje i učenje u OŠ i SŠ.

LIPANJ 2022.

 • Provedene su provjere znanja, a u virtualnim učionicama na BUBO u rješavanju provjere je sudjelovalo 1907 učenika osnovnih škola i 536 učenika srednjih škola – primjer zadatka 2. razreda SŠ.

 • U testiranju darovitosti pod vodstvom Dorotee Vrbanović Lisac sudjelovalo 67 učitelja i nastavnika, a procijenjeno je 1601 učenik. Od 371 učenika razredne nastave za  64 učenika (17,25 %) je potvrđena darovitost, dok je od 1230 učenika predmetne nastave Prirode i Biologije u osnovnoj i srednjoj školi potvrđena darovitost za njih 333 (27,07%).
 • Putem LimeSurvey ili u okviru virtualnih učionica provedeni su anketni upitnici o iskustvima poučavanja i učenja uz BUBO pripremljene materijale:
 • Za sudjelovanje u svim projektnim aktivnostima izdano je 90 potvrda učiteljima i nastavnicima i 2329 pohvalnica učenicima koji su sudjelovali u najvećem dijelu projektnih aktivnosti

 

 

 • Na Odjelu za biologiju 9. lipnja 2022. godine studenti prve godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički,  Odjela za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku održali su vježbe studentima prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija. Cilj vršnjačkog poučavanja je dvojak: studentima prve godine preddiplomskog studija osigurati aktivno i samoregulirano učenje, a studentima prve godine diplomskog studija osigurati primjenu naučenog za odgovorno, samostalno i učinkovito poučavanje i vođenje studenata kroz proces učenja. Vršnjačko poučavanje izvodilo se tijekom održavanja nastave kolegija Anatomija biljaka u dogovoru sa suradnikom kolegija doc.dr.sc. Filipom Stevićem. Pripremu studenata  diplomskog studija u izradi kurikula na razini nastavne jedinice vodila je izv.prof.dr.sc. Irena Labak. Studenti diplomskog studija naučili su studente preddiplomskog studija kako koristiti tehniku konceptualne mape za učenje i (samo)vrednovanje procesa i produkta učenja.

 • Pripremljena je treća serija provjere znanja s dvoslojnim pitanjima, konceptualno uparena s prve dvije serije – primjer uvodnog dijela zadatka za 3. razred SŠ.

 • Na Merlinu je provedena procjena učenja za dio e-kolegija.

SRPANJ 2022.

 • Izrađene su kopije e-kolegija BUBO platforme kako bi se sačuvali istraživački podavci, a omogućilo korištenje izrađenih materijala za daljnja istraživanja i za upotrebu učiteljima i nastavnicima za poučavanje učenika.

 KOLOVOZ 2022.

 • Na BUBO platformi započet je rad na poboljšanjima na temelju prethodnog iskustva i usavršavanja materijala. Na poboljšanjima i korekcijama se kontinuirano radi do kraja projekta.

RUJAN 2022.

 • Upućen je novi poziv učiteljima i nastavnicima za nastavak suradnje.

 • BUBO platforma je ponuđena i otvorena za korištenje zainteresiranim učiteljima.
 • Valerija Begić i Petra Korać provele su kratko istraživanje Radna bilježnica kao podrška ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda. Sudjelovalo je 120 učitelja/nastavnika i 1145 učenika.
 • Predstavljen je dio istraživanja koje će se provoditi u školskoj godini 2022./2023. uz specifične ciljeve nastale kao nadopuna i nadogradnja projektnog plana i provedenog istraživanja uz pripremu doktorskih disertacija studentice Poslijediplomskog znanstvenog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, koje su sudjelovale u pripremi i provedbi istraživanja ovog projekta, a kojima su mentori sudjelovali u projektu: Gabrijela Marin - Podrška učenja pri ponavljanu bioloških nastavnih sadržaja igrama za učenje i istraživanju prilagođenom osobnosti učenika (mentori: prof. dr. sc. Ines Radanović, izv. prof. dr. sc. Slavica Šimić Šašić); Dorotea Vrbanović Lisac - Daroviti učenici u biologiji i području prirodoslovlja (mentori: prof. dr. sc. Ines Radanović, izv. prof. dr. sc. Slavica Šimić Šašić); Ana Skuhala - Primjena Moodle lekcija kao oblika podrške učenja bioloških sadržaja (mentor: prof. dr. sc. Ines Radanović).

 • Pripremljen je uzorak i organizirana kontinuirana edukacija za učitelje uključene u specifična istraživanja (igre za ponavljanje = 750 učenika i 23 učitelja; Moodle lekcije za ponavljanje = 750 učenika i 23 učitelja; daroviti učenici ponavljanje = 750 učenika i 23 učitelja).
 • Provjera znanja iz prethodne godine održana je za starije razrede i nadarene učenike.
 • Nastavlja se unaprjeđenje i dopuna BUBO materijala.

LISTOPAD 2022.

 • Radovi s djelomičnim rezultatima istraživanja pripremljeni su za sudjelovanje u 15 izlaganja na 14. Kongresu biologa u Puli.

 

 

 • Parcijalni rezultati predstavljeni su u 3 izlaganja na 5. Danima odgojnih znanosti u Zagrebu.

 • Nastavlja se unaprjeđenje i dopuna BUBO materijala.

STUDENI 2022.

 • Za neke kolegije pomoću Merlina provedena je provjera pretkoncepcija prije učenja.
 • Pripremljena su pitanja za završnu retencijsku provjeru znanja s dvoslojnim pitanjima drugog konteksta u odnosu na provjeru 2021./2022., ali uz provjeru istih ishoda i istih koncepata, kako bi učenici odmah dobili povratnu informaciju o svom osnovnom znanju, a istraživači, kao i učitelji/nastavnici učenika, dobili dublji uvid za analizu otvorenog dijela odgovora tijekom provjere znanja na kraju školske godine 2022./2023.

 • Nastavlja se unaprjeđenje i dopuna BUBO materijala.

PROSINAC 2022.

 • BioStudoLogije Biljne ljekarne 4 kao javni seminar za učenike i učitelje/nastavnike uz kolegij Fiziološki učinci biljnih spojeva i ekstrakata pod vodstvom prof. dr. sc. Sandre Radić Brkanac, provedene su kontaktno (48 sudionika) na Biološkom odsjeku PMF-a Zagreb i putem aplikacije MS Teams u stvarnom vremenu (67 sudionika).

 • Nastavlja se unaprjeđenje i dopuna BUBO materijala.

SIJEČANJ 2023.

 • Pripremljeni su članci na temelju izlaganja sudionika 14. kongresa biologa i Dana odgojnih znanosti.
 • Za dio kolegija provedena je procjena učenja o Merlinu.
 • BioStudoLogije Ekologija oko nas, kao javni seminar za studente i nastavnike uz kolegij Osnove ekologije pod vodstvom prof. dr. sc. Ivančice Ternjej i izv. prof. dr. sc. Sare Essert, snimljen je na Biološkom odsjeku u Zagrebu uz pristup na platformi BUBO.
 • E-kolegiji su kreirani kao podrška hibridnom učenju uz nastavnički stidij na Merlinu u Osijeku i u Zagrebu .
  • Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije – nastavnički smjer Zagreb 

 

 

 • Biološki odjel, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek 

 • Terenska istraživanja vezana uz posjete, parkovima prirode i nacionalnim parkovima su provedena uz prikaz zimskog aspekta te je dogovoren nastavak snimanja materijala u dogovoru s institucijama (NP Plitvička jezera, PP Papuk) u proljeće i ljeto ove godine.

 

 • Nastavlja se unaprjeđenje i dopuna BUBO materijala.

VELJAČA 2023.

 • Snimljen je prikaz evolucije i nalaza u Muzeju Krapinskih neandertalaca.
 • Napravljene su preostale snimke terenskih opažanja u zimskom aspektu. U posjećenim ustanovama (NP Kopački rit, NP Paklenica, NP Krka, NP Mljet) vladao je veliki interes i za buduću suradnju u izradi video materijala za poučavanje i učenje.

 • Snimljen je prikaz rada s materijalima pripremljenim uz pomoć Boardmaker 7 programa za stvaranje neograničenih obrazovnih i komunikacijskih materijala podržanih simbolima za učenike s posebnim potrebama. Za potrebe rada u Nastavno-kliničkom Centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kupljena je digitalna verzija Boardmakera. Za potrebe snimanja filma za prikaz korištenja izrađenih materijala dobivena je suglasnost roditelja učenice prvog razreda osnovne škole Leone. Film je mobitelom snimila majka djevojčice. U nastavnoj jedinici iz Prirode i društva "Vremenske prilike i odijevanje zimi" primijenjeni su simboli primjenom Boardmakera, vidljive su prilagodbe tiska i teksta, semantičko pojednostavljivanje uputa i zadataka, povećani razmak između riječi, redaka teksta. U svim rečenicama vidljiva je vizualna podrška primjenom simbola koja olakšava razumijevanje značenja riječi, teksta. Film je snimljen u Kabinetu za edukacijsku podršku, materijale je pripremila Matea Gazilj, mag. educ. rehab. Nakon uvodne šetnje i promatranja promjena u prirodi djevojčica je odgovarala na pitanja, čitala pojednostavljene upute i zadatke, pisala kratke odgovore na kraju retka primjenom personaliziranih listića. Na kraju susreta iskazala je zadovoljstvo pripremljenim materijalima, sve materijale odnijela je kući s namjerom "Želim ponovo čitati".

 • Irena Labak, dr. sc. održala je radionicu Evaluacijski pristupi za aktivno kognitivno i metakognitivno uključivanje studenata u nastavni proces za visokoškolske nastavnike iz Osijeka. Znanja stečena na ovoj radionici poslužit će učiteljima u daljnjem osmišljavanju hibridne nastave koja će osigurati aktivan kognitivni i metakognitivni angažman učenika.

 • Objavljeno je posebno izdanje EdBi-ja na osnovu istraživanja ili primjera dobre prakse nastalih tijekom projekta.

 • Sudjelovanje Tone Radobolje (SRCE) na Međunarodnoj PHP konferenciji omogućiti će osposobljavanje za primjenu aktivnosti učenja i unapređenja Moodle sustava u MoD i Merlin okruženju.
 • Pripremljeni su priručnici (12) s materijalima izrađenim tijekom projekta za korištenje učiteljima i nastavnicima te priručnik za učenike s teškoćama koji su pripremili suradnici s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na osnovu analize materijala izrađenih za provjere znanja i poučavanje.

 • Najavljeno je istraživanje uz poziv zainteresiranim učiteljima razredne nastave 4. razreda Prirode i društva i 5. razreda Prirode, vezano uz korištenje platforme BUBO uz specifične ciljeve nastale kao nadopuna i nadogradnja projektnog plana i provedenog istraživanja uz pripremu doktorske disertacije studentice Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  koja je sudjelovala u pripremi i provedbi istraživanja ovog projekta, a kojoj je jedan mentor sudjelovao u projektu: Ozrenka Meštrović - Prirodoslovno opismenjavanje učitelja razredne nastave  (mentori: izv. prof. dr. sc. Irena Labak, prof. dr. sc. Branko Bognar).
 • Nastavlja se rad u virtualnim učionicama u svrhu poboljšanju i dopune materijala za poučavanje i učenje te pripreme virtualnih učionica za njihovu samoodrživost.
 • Nastavlja se priprema video materijala na YouTube kanalu BUBO za podršku učenja prema ASIO modelu uz simulaciju promatranja i istraživanja kao i simulacija terenskih promatranja i istraživanja.

Pohađanje edukacija

 • prof. dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević i prof. dr.sc. Mirjana Lenček (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) završile su pohađanje specijalizacije pristupačne komunikacije u digitalnom okruženju s naglaskom na lako razumljivom jeziku: Course in Accessible Digital Communicati-on: Easy-to-Understand Language, Universitat Autònoma de Barcelona - UAB specijalizacija
 • Tona Radobolja, Zvonko Martinović sudjelovali su u PHP specijalizaciji International PHP Conference, IPC International PHP Conference je najveća međunarodna konferencija o PHP programskom jeziku. Na konferenciji će se raspravljati o raznim temama vezanim uz razvoj PHP-a, razvojne tehnike, sigurnost, UI/UX dizajn i mnoge druge. Sustav Moodle razvijen je u programskom jeziku PHP, tako da će znanje stečeno na konferenciji omogućiti zaposlenicima CEU SRCE razvoj boljih dodataka za sustave temeljene na sustavu Moodle, poboljšanje korisničkog sučelja sustava i povećanje sigurnost sustava.

 

NASTAVAK ISTRAŽIVANJA I KORIŠTENJA IZRAĐENIH MATERIJALA ZA UČENJE BIOLOGIJE

Osim osnovnih projektnih aktivnosti, različita preliminarna i bazična parcijalna istraživanja bila su uključena u provedbu projekta tijekom njegovog trajanja od 2021. do 2023. Za potrebe dopune rezultata doktorskih disertacija u okviru poslijediplomskog znanstvenog programa Istraživanje u obrazovanju u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, kao nastavak istraživanja, a u skladu s projektnim planom, tijekom školske godine 2023./2024. provoditi će se dopuna parcijalnih istraživanja, a ti će materijali i kasnije biti dostupni za korištenje učiteljima. 

 • Dorotea Vrbanović Lisac je izradila stranicu ZNAM I ŽELIM ZNATI VIŠE! izborom materijala izrađenih tijekom projekta, a za potrebe istraživanja učenja darovitih učenika. Cilj istraživanja Utjecaj proširivanja znanja osnovnog učenja na bolje razumijevanje bioloških sadržaja je primjenom izrađenih Skala za procjenu potencijalne darovitosti u području prirodoslovlja te materijala namijenjenim darovitim učenicima povećati kvalitetu poučavanja i učenja za darovite učenike, ali i proširivanje osnovnog učenja za sve učenike razrednog odjela neovisno o darovitosti i zainteresiranosti za biološke sadržaje. Osmišljene aktivnosti usmjerene su prema višim razinama kognitivnih procesa, odnosno prema rješavanju problema, kreativnome, kritičkom mišljenju i znanstvenome načinu razmišljanja čime će se oplemeniti njihov nastavni proces. Pri pripremi zadataka vođena je briga da se podrži iskustveno učenje, učenje otkrivanjem i istraživačko učenje uz metakognitivnu podršku. Primijenjena osnovna ideja poučavanja IN-KO je temeljena na individualnim doprinosima darovitih i visoko zainteresiranih učenika kolektivnom učenju razrednog odjela.  
 • Ana Skuhala izradila je stranicu Na putu do znanja za uvid u ponavljanje učenika primjenom Moodle lekcija izrađenih na platformi BUBO tijekom trajanja projekta. Njeno istraživanje Interaktivno ponavljanje kao podrška učenja bioloških sadržaja usmjereno je u na vođeno ponavljanje i učenje primjenom interaktivnog slijeda pitanja i odgovora uz sadržaje učenja popraćene slikovnim i audiovizualnim sadržajima. Također na taj će se način prilagoditi učenje današnjim generacijama učenika uz online podršku, a samim time i eventualnim uvjetima smanjenih interakcija tijekom razdoblja udaljene nastave i učenja, kao i u slučajevima izostanka učenika s nastave. U skladu s principima međupredmetne teme Učiti kako učiti potiče se samoregulirano učenje, jer istraživačkim aktivnostima i sadržajima za učenje učenici mogu pristupiti i kod kuće.