Projektni timovi i podrška

Pojedinačne projektne aktivnosti podijelit će se između timova (voditelj je uključen u rad svih timova):

Tim

Aktivnosti na projektu

I

regrutiranje sudionika; inicijalizacija istraživačkih aktivnosti; analiziranje kurikuluma OŠ i SŠ s obzirom na koncepte A i B; koordinacija i konceptualizacija ASIO modela poučavanja i učenja; pregled banke pitanja za ispitivanje znanja učenika OŠ i SS tijekom ASIO-1 i ASIO-2 faza istraživanja; priprema i analiza anketnih upitnika i analiza studentskih ispita (ispitivanje uspješnosti); pregled pripremljenih materijala za nastavu i učenje; koordiniranje i sinkroniziranje rada ostalih timova

PSI

priprema i analiza anketnih upitnika i psihometrijska analiza ispita; smjernice za razvoj metakognitivnih skela unutar odabranih bioloških koncepata; psihološka recenzija pristupačnosti materijala za učenje pojedine dobi učenika; rad na prilagodbi uz individualizaciju učenja prema osobnosti i tipu inteligencije

ERF

smjernice i podrška u razvoju materijala za učenje i recenzija zadataka za učenike i studente s invaliditetom te analiza njihovih rezultata učenja

UP

izrada zadataka i materijala za učenike s poteškoćama

D

izrada zadataka i materijala za darovite učenike

UD

izrada materijala prema univerzalnom dizajnu u okviru instrukcijskog i univerzalnog dizajna, igre za učenje i ponavljanje, metakognitivne skele i druge skele u učenju

SRCE

sugestije za izradu hibridnih kolegija; smjernice i podrška u razvoju materijala i alata za internetsko učenje i testiranje uspješnosti učenika; sugestije za interaktivne alate poučavanja i učenja; kontrola postavljanja pripremljenih materijala na platformu BUBO/Merlin

ŠKOLA

timovi uz provedbu projekta u školi

PD

priprema banke pitanja i nastavni materijal za nastavu iz predmeta Priroda i društvo za učenike od 1. do 4. razreda OŠ (u dobi od 7 do 10 godina)

P

priprema banke pitanja i nastavni materijali za predmet Priroda za učenike od 5. do 6. razreda OŠ (u dobi od 11 - 12 godina)

priprema banke pitanja i nastavni materijali za predmet Biologija za učenike od 7. do 8. razreda OŠ (u dobi od 13 - 14 godina)

G

priprema banke pitanja i nastavnog materijala za nastavni predmet Biologija za učenike od 1. do 4. razreda SŠ (u dobi od 15 do 18 godina)

F

priprema dijelova hibridnih kolegija za osnovne biološke predmete potrebne za školski rad i kvalitetnu nastavu biologije na razinama OŠ i SŠ; stručna biološka recenzija zadataka i nastavnih materijala

PITANJA

metodička recenzija pitanja i sugestije za unaprjeđenje

M

priprema hibridnih kolegija metodike biologije neophodne za rad u školi i kvalitetnu nastavu biologije na razinama OŠ i SŠ

INTES

izrada interaktivnih sekvenci istraživačkog učenja; priprema tehničke podloge platforme BUBO; sugestije interaktivne prilagodbe pripremljenih materijala za postavljanje na platformu

ILAN

priprema ilustracija i animacija za podršku simulacija istraživanja, zadataka provjere i materijala za učenje

VIA

priprema i snimanje video i audio materijala (tj. video-sekvence terenskih promatranja i mjerenja, video-upute za promatranje/istraživanje učenika, video-snimke promatranja/ istraživanja koji će pružiti alternativni izvor znanja za učenike koji ne mogu sami provesti promatranje/istraživanje, snimke govornih objašnjenja za slabovidne i znakovnog govora za učenike s poteškoćama slušanja)

POD

priprema i postavljanje pripremljenih materijala na platformu BUBO/Merlin

IN

prilagodba zadataka prema interesu učenika i samoprocjeni svoje ostvarenosti ishoda

LIK

izrada lekcija za ponavljanje i kartica za učenje

 

Suradnik na projektu 

Tim 

Zadatak u timu 

Mila Bulić  

I, PD 

koordinator PD, voditelj pitanja PD  

Marijana Šundov 

PD 

1OŠ 

Ivana Porobija 

PD 

2OŠ 

Ana Ćaleta 

PD 

3OŠ 

Ilijana Dominović 

PD 

4OŠ 

Lydia Lugar 

I, P 

koordinator P, voditelj pitanja P  

Diana Garašić  

I, P

5OŠ 

Dorotea Domjanović Horvat

P

5OŠ

Marija Žilić 

P

5OŠ

Marijana Bastić  

6OŠ 

Julijana Madaj Prpić 

6OŠ 

Valerija Begić  

I, OŠ

koordinator OŠ, voditelj pitanja OŠ 

Ozrenka Meštrović 

OŠ 

7OŠ 

Jasenka Meštrović 

OŠ 

7OŠ 

Ana Bakarić 

OŠ 

8OŠ 

Mihaela Štargl 

OŠ 

8OŠ 

Žaklin Lukša  

G

koordinator G 

Romana Halapir Franković 

koordinator 1G 

Filip Babić 

1G 

Vlatka Kuhar 

koordinator 2G 

Mihaela Marceljak Ilić 

koordinator 3G

Zrinka Pongrac Štimac  

koordinator 4G, voditelj pitanja G

Mirjana Valjak-Porupski 

UP 

Mateja Srkoč 

UP 

OŠ 

Gabrijela Marin  

I, UD

koordinator UD

Lea Zidar  

UD

Ana Skuhala 

I, LIK

OŠ, G

Martina Vidović  

G

Dorotea Vrbanović Lisac

I, D 

koordinator D, PD, OŠ, G

Slavica Šimić Šašić

PSI

ŠKOLA + F

Mario Dumančić

INTES

ŠKOLA + F

Mirjana Lenček

ERF

disleksija i specifični poremećaji učenja

Zrinjka Stančić

ERF

složene komunikacijske potrebe

Sonja Alimović

ERF

slabovidni

Marina Milković

ERF

gubitak sluha, koordinator ERF

Jelena Kuvač Kraljević

ERF

poremećaji čitanja i pisanja

Tomislav Radošević

ERF

gluhi i nagluhi

Ivana Ivančić Baće

F

e-kolegij: Molekularna biologija i biotehnologija

Ivana Maguire

F

4G simulacija terenskih aktivnosti

Božena Mitić

F

e-kolegij: Morfologija i anatomija biljaka

Mirjana Pavlica

F

e-kolegij: Genetika

Ivančica Ternjej

F

e-kolegij: Osnove ekologije

Renata Matoničkin Kepčija

F

e-kolegij: Beskralješnjaci
Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata

Petra Korać

F

savjetnik D

Silvija Černi

F

e-kolegij: Iskustveno učenje u nastavi mikrobiologije

Siniša Ozimec

F

e-kolegij: Opća botanika i zoologija - Sistematika životinja

Sandra Radić Brkanac

F

e-kolegij: Fiziologija bilja

Tanja Žuna Pfeiffer

F

e-kolegij: Anatomija biljaka

Stablašice

Senka Blažetić

F

e-kolegij: Biokemija 3

Sara Essert

F

e-kolegij: Osnove ekologije 

Anita Galir Balkić

F

e-kolegij: Anatomija i histologija čovjeka

Romana Gračan

F

e-kolegij: Osnove histologije i embriologije

Anđela Grgić

F

e-kolegij: Anatomija i histologija čovjeka

Ljiljana Krstin

F

e-kolegij: Stablašice
Terenska nastava II - botanika

Petar Žutinić

F

e-kolegij: Alge i gljive

Mirta Sudarić Bogojević

F

e-kolegij: Anatomija i histologija čovjeka

Filip Stević

F

e-kolegij: Anatomija biljaka

Terenska nastava II - botanika

Ivana Šola

F

e-kolegij: Morfologija i anatomija biljaka

Dubravka Špoljarić Maronić

F

e-kolegij: Anatomija biljaka

Terenska nastava II - botanika

Marija Babić

F

e-kolegij: Fiziologija bilja

Andreja Lucić

F

e-kolegij: Osnove histologije i embriologije

Kristina Majsec

F

e-kolegij: Genetika

Vesna Gulin

F

e-kolegij: Beskralješnjaci

Robert Mujkić

F

e-kolegij: Anatomija i histologija čovjeka

Irena Labak 

I, M

koordinator F Osijek, recenzija članaka za EdBi BUBO 

e-kolegij: Didaktika 1

Metodika nastave biologije

Didaktika 2

Istraživačka nastava biologije

Pedagogija 1

Damir Sirovina

I, F, M, VIA 

voditelj pitanja F, koordinator F Zagreb; koordinator stručnih bioloških recenzija ŠKOLA, snimanje simulacija istraživanja i promatranja u laboratoriju, recenzija članaka za EdBi BUBO

e-kolegij: Temeljna vještina poučavanja biologije

Metodika nastave biologije

Metodika nastave Prirode

Metodička praksa nastave biologije

Mirela Sertić Perić 

I, F, M

nabava materijala i pribora, snimanje simulacija istraživanja i promatranja, koordinator F Zagreb, metodička recenzija ŠKOLA, recenzija članaka za EdBi BUBO

e-kolegij: Učenje s razumijevanjem uz umrežavanje biološkog znanja

Temeljna vještina poučavanja biologije

Metodika nastave biologije

Metodika nastave Prirode

Metodička praksa nastave biologije

Sandra Kućina Softić

SRCE

stručna podrška i savjeti organizacije BUBO platforme i uz edukacije suradnika za pripremu materijala u Moodle sustavu (BUBO i Merlin)

Tona Radobolja

SRCE

priprema i izrada BUBO platforme i njena koordinacija, edukacije suradnika za pripremu materijala u Moodle sustavu (BUBO i Merlin), podrška u korištenju BUBO platforme

Ivan Šetin

POD

 informatička podrška

Renata Horvat

POD

 održavanje stranice projekta

Zdenka Ivančić

VIA

 podrška pripreme materijala za snimanja

 

Suradnja pri izradi materijala za učenje i poučavanje 

Tim 

Podrška u pripremi materijala 

Ana Car

PD, UD

1OŠ, 2OŠ, 3OŠ, 4OŠ 

Zdravka Viduka

PD, UD

1OŠ, 2OŠ, 3OŠ, 4OŠ 

Gordana Kralj

PD, UP

1OŠ, 2OŠ, 3OŠ, 4OŠ 

Damir Bendelja

PD

1OŠ

Dijana Šutak

P

5OŠ 

Vida Bilogrević Gatolin

P

5OŠ 

Maja Čeliković

5OŠ 

Marijana Gudić

P

6OŠ 

Helena Valečić

6OŠ 

Jasna Prnjavorac

OŠ, IN

7OŠ

Anita Mustač

OŠ 

8OŠ 

Karmela Brčić Đapić

G

1G

Sunčica Remenar

G

2G 

Denis Horvat

3G

Kristina Trstenjak Šifkovič

G

3G

Bojana Sirovina Davda

4G 

Martina Jarnević

4G 

Vesna Ančić

4G 

Nataša Kletečki

UP

Matea Svoboda

UD

PD, OŠ, G

Slađana Cvitičanin

UD

G

Valentina Bartol Bojić

UD

UD, LIK PD, OŠ, G

Marina Balažinec

IN

PD1 i PD2

Marina Švelec

IN

OŠ, koordinator IN PD, P, OŠ

Igor Vilaj

IN

1G i 2G, koordinator IN G

Sunčana Kapov

IN

G

Mario Slatki

D, IN

3G i 4G

Sara Perčić

D

4G

Zvonko Martinović

SRCE

podrška u pripremi i održavanju BUBO platforme

Ivana Ida Radanović

VIA

snimanje i montaža edukativnih video materijala

Marija Magda Radanović

ILAN

ilustracije i animacije, logo, ikone za BUBO

Ivan Radanović

POD

BUBO postavljanje materijala, izrada online alata za analizu darovitosti i osobnosti

 

Suradnja u pripremi edukacijskih video materijala za poučavanje i učenje biologije

Snimanje video materijala potrebnih za poučavanje biologije u vertikali školovanja omogućili su fakulteti, javne ustanove, muzeji i druge institucije. U pripremi video materijala sudjelovali su brojni znanstvenici, stručnjaci i studenti te građani, kojima se najiskrenije zahvaljujemo na sudjelovanju, dobroj volji i trudu kojim su nam omogućili da učenicima pripremimo što bolju podršku učenja.

Institucije i stručnjaci koji su sudjelovali u pripremi video materijala i omogućili njihovu izradu:

Institucija

Suradnici u pripremi video materijala

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Ena Barčić, mag. forens.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju, Katedra za arheometriju i metodologiju

doc. dr. sc. Danijela Roksandić

izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak

Slavica Bošnjak, mag. arh.

prof. dr. sc. Aleksandar Durman

Javna ustanova Nacionalni park Krka

mr. sc. Gordana Goreta

dr. sc. Marijana Cukrov

Nikolina Smolić, mag. ed. biol. i kem.

mr. Katia Župan

Javna ustanova Nacionalni park Mljet

Osvin Pečar, mag. biol.

Ivan Sršen, dipl. ing.

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica

dr. sc. Gordan Lukač

Dragica Jović, voditeljica Službe za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost

Natalija Andačić, ravnateljica

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera

Miroslav Turkalj, čuvar prirode

Stjepan Špehar, čuvar prirode

mr. sc. Vlatka Ružić

Javna ustanova Nacionalni park Risnjak

Marin Mikloška, prof.

Mario Antolić, dipl. ing. šum.

Silvija Barbarić, dipl. oec.

Javna ustanova Park prirode Papuk

Goran Radonić, dipl. ing. geol.

Goran Pavić, dipl. ing. geol.

Marko Doboš, mag. oecol. et prot. nat.

Valentina Volf, mag.arh.

Javna ustanova Park prirode Kopački rit

Marija Vereš, mag. biol.

Marin Škoro, mag. biol.

Hrvoje Domazetović, čuvar prirode

Varja Guttert, vodič

Nataša Ciprijanović, vodič

Mate Balog, vodič

Ružica Marušić, rukovoditeljica Odsjeka za prihvat i edukaciju posjetitelja

Ivo Bašić, dipl. oec.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za anatomiju

prof. dr. sc. Zdravko Petanjek

Muzej krapinskih neandertalaca

Jurica Sabol, dipl. ing. geol.

Eduard Vasiljević, dipl. ing. geol.

Lorka Lončar Uvodić, prof.

Natalia Mladineo, mag. geol.

Muzej vučedolske kulture

dr. sc. Mirela Hutinec

dr. sc. Mirna Šuljug

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Dejan Prgić, san. ing.

Zoološki vrt grada Zagreba

Tomislav Krizmanić, edukator

mr. sc. Davorka Maljković, dipl. ing. biol.

Damir Skok, dr. med. vet.