Projektni timovi i podrška


Pojedinačne projektne aktivnosti podijelit će se između timova (PI je uključen u rad svih timova):

Tim

Aktivnosti na projektu

I

regrutiranje sudionika; inicijalizacija istraživačkih aktivnosti; analiziranje kurikuluma OŠ i SŠ s obzirom na koncepte A i B; koordinacija i konceptualizacija ASIO modela poučavanja i učenja; pregled banke pitanja za ispitivanje znanja učenika OŠ i SS tijekom ASIO-1 i ASIO-2 faza istraživanja; priprema i analiza anketnih upitnika i analiza studentskih ispita (ispitivanje uspješnosti); pregled pripremljenih materijala za nastavu i učenje; koordiniranje i sinkroniziranje rada ostalih timova

PSI

priprema i analiza anketnih upitnika i psihometrijska analiza ispita; smjernice za razvoj metakognitivnih skela unutar odabranih bioloških koncepata; psihološka recenzija pristupačnosti materijala za učenje pojedine dobi učenika; rad na prilagodbi uz individualizaciju učenja prema osobnosti i tipu inteligencije

ERF

smjernice i podrška u razvoju materijala za učenje i recenzija zadataka za učenike i studente s invaliditetom te analiza njihovih rezultata učenja

UP

izrada zadataka i materijala za učenike s poteškoćama

D

izrada zadataka i materijala za darovite učenike

UD

izrada materijala prema univerzalnom dizajnu u okviru instrukcijskog i univerzalnog dizajna

SRCE

sugestije za izradu hibridnih kolegija; smjernice i podrška u razvoju materijala i alata za internetsko učenje i testiranje uspješnosti učenika; sugestije za interaktivne alate poučavanja i učenja; kontrola postavljanja pripremljenih materijala na platformu BUBO/Merlin

ŠKOLA

timovi uz provedbu projekta u školi

PD

priprema banke pitanja i nastavni materijal za nastavu iz predmeta Priroda i društvo za učenike od 1. do 4. razreda OŠ (u dobi od 7 do 10 godina)

P

priprema banke pitanja i nastavni materijali za predmet Priroda za učenike od 5. do 6. razreda OŠ (u dobi od 11 - 12 godina)

priprema banke pitanja i nastavni materijali za predmet Biologija za učenike od 7. do 8. razreda OŠ (u dobi od 13 - 14 godina)

G

priprema banke pitanja i nastavnog materijala za nastavni predmet Biologija za učenike od 1. do 4. razreda SŠ (u dobi od 15 do 18 godina)

F

priprema dijelova hibridnih kolegija za osnovne biološke predmete potrebne za školski rad i kvalitetnu nastavu biologije na razinama OŠ i SŠ; stručna biološka recenzija zadataka i nastavnih materijala

PITANJA

metodička recenzija pitanja i sugestije za unaprjeđenje

M

priprema hibridnih kolegija metodike biologije neophodne za rad u školi i kvalitetnu nastavu biologije na razinama OŠ i SŠ

INTES

izrada interaktivnih sekvenci istraživačkog učenja; priprema tehničke podloge platforme BUBO; sugestije interaktivne prilagodbe pripremljenih materijala za postavljanje na platformu

ILAN

priprema ilustracija i animacija za podršku simulacija istraživanja, zadataka provjere i materijala za učenje

VIA

priprema i snimanje video i audio materijala (tj. video-sekvence terenskih promatranja i mjerenja, video-upute za promatranje/istraživanje učenika, video-snimke promatranja/ istraživanja koji će pružiti alternativni izvor znanja za učenike koji ne mogu sami provesti promatranje/istraživanje, snimke govornih objašnjenja za slabovidne i znakovnog govora za učenike s poteškoćama slušanja)

BUBO

priprema i postavljanje pripremljenih materijala na platformu BUBO/Merlin

METS

pomoć u izradi metakognitivnih skela i druge skele u učenju

IN

prilagodba zadataka prema interesu učenika i samoprocjeni svoje ostvarenosti ishoda

N

poučavanje uz podršku - rad učitelja/nastavnika