U okviru projekta na osnovu različitih projektnih aktivnosti i analizi rezultata istraživanja izrađeni su znanstveni i stručni radovi s kojima su sudionici na projektu sudjelovali na konferencijama ili su objavljeni kao znanstveni ili stručni radovi.

Sudjelovanje na konferencijama

 • 4th International Conference on New Trends in Teaching and Education, 18.-20. 2. 2022. Milano _ Proceedings

Mirjana Lenček, Jelena Kuvač Kraljević, Marija Jozipović: Education of Children with Dyslexia in Croatia: The Role of Easy Language

Mirela Sertić Perić, Dorotea Vrbanović, Gabrijela Marin, Petra Korać, Valerija Begić, Ines Radanović: How to teach biology in an epidemiologically adapted environment – a Croatian example

 • 2. Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija „Suvremene teme u odgoju i obrazovanju“ – STOO 2, In memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević, 20. - 21. 5. 2022. Zagreb _ Program/Metodike nastavnih predmeta

 Ines Radanović, Slavica Šimić Šašić, Mirela Sertić Perić: Prediktori zadovoljstva roditelja online nastavom biologije u epidemiološkim uvjetima

Dorotea Vrbanović Lisac, Gabrijela Marin: Učenje biologije u online prilagođenom okruženju uz podršku učenja učenicima različitih karakteristika

Zrinjka Stančić:  Vpliv pandemije COVID-19 in potresa na inkluzivno izobraževanje na Hrvaškem

 1. Mila Bulić, Gordana Kralj: Prilagodba nastavnih materijala i poučavanja Prirode i društva djeci s teškoćama

 1. Ana Ćaleta, Ivana Porobija, Marijana Šundov, Ilijana Dominović, Mila Bulić: Učenje Prirode i društva u BUBO okružju učenjem otkrivanjem

 1. Vida Bilogrević-Gatolin, Tvrtko Pleić: Interdisciplinarni pristup osvještavanju prehrambenih navika učenika

 1. Ana Skuhala: Korištenje kartica za učenje kao interaktivnog oblika ponavljanja u 5. razredu osnovne škole

 1. Marijana Bastić, Helena Valečić: Kako poučavati o zaštiti prirode u kontekstu globalnih klimatskih promjena

 1. Ozrenka Meštrović, Jasenka Meštrović: Uporaba istraživačkog učenja tijekom poučavanja Biologije u online okruženju

 1. Marina Švelec, Ozrenka Meštrović, Ines Radanović: Učenje o prijenosu tvari prilagođeno učenicima različitog interesa

 1. Mihaela Štargl, Marina Švelec: Učenje o energetskim učincima prehrane živih bića kroz igru

 1. Dorotea Vrbanović Lisac, Gabrijela Marin: Usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda Prirode i Biologije u modelu poučavanja koji uvažava različite profile učenja

 1. Dorotea Vrbanović Lisac: Uspješnost ASIO modela učenja darovitih učenika na nastavi Prirode u 6. razredu

 1. Romana Halapir Franković, Karmela Brčić-Đapić, Filip Babić: Primjeri poučavanja odabranih koncepata iz ekologije

 1. Vlatka Kuhar, Sunčica Remenar: Razumijevanje koncepata vezanih uz usložnjavanje probavnog sustava  i energetsku učinkovitost u 2. razredu gimnazije

 1. Mihaela Marceljak Ilić, Denis Horvat, Kristina Trstenjak Šifković: Razvoj proceduralnog i metakognitivnog znanja učenika u virtualnom okruženju

 1. Mihaela Marceljak Ilić, Denis Horvat, Kristina Trstenjak Šifković: BUBO virtualna učionica za 3. razred gimnazije kao podrška za razvoj metakognitivnih znanja i vještina

 1. Zrinka Pongrac Štimac, Vesna Ančić, Bojana Davda Sirovina, Martina Jarnević: BUBO materijali u poučavanju učenika 4. razreda gimnazije

 1. Valerija Begić, Petra Korać: Radna bilježnica kao podrška ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda

 • 5. Dani obrazovnih znanosti „Kako poticati dobrobit u odgojno-obrazovnom okružju u izazovnim vremenima?“, 19. i 20. 10. 2022.  Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2022.  _ Knjiga sažetaka
 1. Marijana Lenček, Jelena Kuvač Kraljević, Marija Jozipović: Primjena jednostavnog jezika i univerzalnog dizajna u prilagodbi obrazovnih sadržaja za učenike s disleksijom. Kako poticati dobrobit u odgojno-obrazovnom okružju u izazovnim vremenima? /How to foster well-being in educational settings during challenging times?
 2. Ana Skuhala, Ines Radanović: Utjecaj interaktivnog oblika ponavljanja na uspješnost učenja Prirode u 5. razredu osnovne škole

 1. Dorotea Vrbanović Lisac, Ines Radanović, Slavica Šimić Šašić: Prilagodba nastavnog procesa darovitim učenicima u području prirodoslovlja

  Mihaela Marceljak Ilić: Field and practical work with students during Covid 19 pandemia

 • INTED2023, 17th annual International Tehnologi, Education and Development Conference

Sandra Kučina Softić, Tona Radobolja: Educating the Educators - from the perspective of an E-learning Centre

Objavljeni znanstveni i stručni radovi

 • Lenček, M., Kuvač Kraljević, J. i Jozipović, M. (2022). Easy Language in Croatia. International Journal of Childhood Education, 3(1), 1-15. 
 • Jozipović, M., Lenček M., i Kuvač Kraljević, J. (2022). Analiza primjene načela jednostavnog jezika u ispitnim pitanjima za predmet Priroda i društvo tijekom online nastave u pandemijskom vremenu. U: A. Zovko, N. Vukelić i I. Miočić (Ur.) Prema postpandemijskom obrazovanju: kako osnažiti sustav odgoja i obrazovanja? Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet: Rijeka. 

Edukacijski materijali

BUBO materijali za poučavanje i učenje

Razred
Koncept A 
- Energetski učinci prehrane živih bića
Koncept B 
- Prilagodbe živih bića kao posljedice evolucije
Simulacija
terenskog istraživanja
1OŠ 
Energija pokreće – Što nas pokreće?
Prilagodbe biljaka i životinja tijekom godišnjih doba –  Proljeće se budi
Promjene u prirodi u proljeće – Moj drvenasti prijatelj
  
2OŠ 
Prijenos i pretvorba energije – Energija oko nas
Prilagodbe biljaka i životinja promjenama okolišnih uvjeta – Proljeće oko mene
Prirodna baština – Razglednica moga mjesta
  
3OŠ 
Pretvorba energije u svijetu oko mene – Primam i dajem
Potrebe i prilagodbe živih bića  – Što im treba i kako se štite?
Biljke i životinje zavičaja –  U prirodi oko nas
4OŠ 
Energija za rast i razvoj – Što im treba za život?
Povezanost životnih uvjeta i živih bića – Neraskidive veze  
Život u okolišu – Zašto šumi u šumi? 
5OŠ 
Hrana kao izvor energije – Od Sunca do tanjura
Prilagodbe živih bića na život u vodi – Živjeti i opstati u vodi  
Svojstva vode – Koja svojstva krije voda?
6OŠ 
Hranidbeni lanci – Tko je kome hrana?
Utjecaj ciklusa u prirodi na živa bića – Ispočetka ili malo dalje… 
Zaštita prirode – U prirodi oko nas: jučer - danas - sutra 
7OŠ 
Prehrana i zdravlje – Jesi li ono što jedeš?
Prijenos tvari kroz tijelo živih bića –  Kako do tvari potrebnih za život?
Načini kretanja – Kamo ideš?
8OŠ 
Međuodnosi živih bića – Ti meni - ja tebi
Usporedba spolnog i nespolnog razmnožavanja – Možemo sami, a možemo i u dvoje  
Povijesni razvoj živog svijeta – Slijedimo tragove  
1SŠ 
Protjecanje energije u ekosustavu – Lanac, mreža i piramida nas povezuju
Prilagodbe biljnih i životinjskih organizama na specifične uvjete okoliša – Baš mi je dobro tu gdje jesam! 
Usporedba brojnosti vrsta na primjeru nekog ekosustava – Kraj jezera…  
2SŠ 
Usložnjavanje probavnog sustava i energetske potrebe različitih organizama – Što je slično, a što različito kad si gladan?
Prijelaz beskralježnjaka iz vode na kopno –  Tko i kako živi na kopnu?
Sistematizacija organizama na primjeru nekog ekosustava – Koga ja to vidim? 
3SŠ 
Regulacija i održavanje homeostaze – Zašto je važna tjelesna aktivnosti?
Usporedna prilagodbi srodnih organizama tijekom prošlosti i danas – Nalazište kostura na dnu jezera 
Ekstremna staništa – Može li se tu uopće živjeti?  
4SŠ 
Prehrana prilagođena uvjetima u kojima žive pojedine ljudske populacije na Zemlji – Što se kuha oko nas?
Povijesna veza između prehrane i podneblja u kojem žive određene populacije – U arheološkoj ostavi
Dokazi evolucije na teritoriju Hrvatske – Upoznajmo slatkovodne deseteronožne rakove
 • Izrađeni su materijali za poučavanje i učenje u vertikali biološkog obrazovanja (primjer za 5. razred OŠ), koji su objavljivani sukcesivno tijekom školske godine za mogućnost fleksibilne primjene kontaktno u učionici, online na BUBO portalu sustava MoD ili u hibridnom obliku prema preferencijama učitelja/nastavnika.

 • U virtualnim učionicama nalaze se, uz sekcije s materijalima za učenje pojedinog koncepta/teme, sekcije s provjerama znanja, materijalima za ponavljanje i učenje kao i anketni upitnici:

 • Test s otvorenim pitanjima uz svaku temu Kako razmišljam o... nalazi se prije ostalih materijala za učenje i primjenjuje se prije početka učenja (početak školske godine) kao provjera pretkoncepcija uz teme koncepta A i B te teren, a daje uvid o interesu učenika za pojedinu temu i korisnosti učenja pojedinog koncepta
 • Što znam iz prethodnog učenja omogućava provjeru znanja prethodnog razreda otvorenim pitanjima, ali i provjeru retencije znanja nakon učenja uz BUBO u prethodnom razredu
 • Što mislim o… uključuje ankete za procjenu osobnosti Ovaj ili onaj tip - svi smo važni, ali dobro je da se poznajemo! te samoprocjenu vezanu uz darovitost i interes učenika Tko sam ja?
 • Provjera prije učenja uz BUBO sadrži provjeru uz pitanja otvorenog odgovora za zadani koncept s po tri zadatka, u većini provjera to je jedan zadatak za provjeru nužnog reproduktivnog znanja, jedan zadatak za provjeru konceptualnog razumijevanja i primjene znanja te jedan zadatak za provjeru uspješnosti rješavanja problema. Provjera prije učenja uz BUBO služi za učenike koji su poučavani na drugi način pa materijale s BUBO platforme koriste za ponavljanje, kako bi se provjerilo njihovo poznavanje teme prije korištenja BUBO materijala.
 • 3 sekcije uz naziv teme prilagođen učenicima: Tema uz koncept A - Energetski učinci prehrane živih bića, Tema uz koncept B - Prilagodbe živih bića kao posljedice evolucije, Tema uz Terensku nastavu sastoje se od prilagođenih materijala za online ili hibridno poučavanje i učenje prema pripremi i radnim listovima za učenike za temeljnu jedinicu kao i dio Manje ili više učenja i znanja s materijalima za učenike različitog interesa/razine ostvarenosti ishoda/osobnosti
 • Pokušati i uspjeti ću! sadrži materijale namijenjene učenicima s teškoćama za svaku temu (koncept A i B i teren)
 • Znam i želim znati više! sastoji se od prilagođenih interaktivnih online materijala radnih listova izrađenih prema pripremi za poučavanje za svaku temu (koncept A i B i teren), a namijenjenih darovitim i visokozainteresiranim učenicima, iako ih mogu rješavati prema želji i ostali učenici
 • Klikni i nauči! sadrži interaktivne igrice za učenje za ponavljanje za svaku temu (koncept A i B i teren) u skladu s ishodima teme, a koje su prilagođene različitim tipovima osobnosti učenika
 • Na putu do znanja  sastoji se od interaktivnih lekcija za ponavljanje svake teme te u nekim razrednima i interaktivnih kartica za učenje (flashcards) s anketnim upitnicima o mišljenju učenja o korisnosti takvog načina ponavljanja
 • Provjera nakon učenja uz BUBO sadrži provjere uz dvoslojna pitanja koja su klonirana prema zadacima prve provjere pri čemu je zatvoreni dio zadatak osnova za bodovanje, kako bi učenici dobili povratne informacije o ostvarenim rezultatima učenja, a otvoreni dio je namijenjen dubljem uvidu u znanje koje mogu provjeriti učitelji i nastavnici za svoje učenike, a također služi kao osnova za znanstvenu analizu rezultata.
 • BUBO završna provjera znanja kao i Provjera nakon učenja uz BUBO sadrži dvoslojna pitanja konceptualno temeljena na pitanjima prethodnih provjera, ali uz provjeru retencije znanja u drugom kontekstu
 • Vaše mišljenje je važno sadrži anketne upitnike: ROSE (The Relevance of Science Education) uz prilagodbu dr.sc. Diane Garašić koja je dobila dozvolu autora Svein Sjøberg za korištenje, Iskustva učenja prošlih školskih godina i Iskustva učenja uz BUBO materijale.
 • Ako te još zanima… se sastoji od dodatnih materijala za zainteresirane učenike
 • U e-kolegiju Podrška učitelja i nastavnika postavljene su pisane ili video upute i pojašnjenja uz korištenja materijala za poučavanje te ostale informacije potrebne za provedbu nastave.
 • Izrađen je BUBO kanal s video materijalima vezanim uz projektne aktivnosti, koje učitelji i nastavnici kao i njihovi učenici, mogu koristiti kao podrška poučavanju i učenju neovisno o korištenju BUBO platforme. Na kanalu će se nastaviti objavljivati materijali za učenje biologije u vertikali obrazovanja i nakon završetka projektnih aktivnosti.
 • U sklopu Biblioteke EdBi objavljeni su priručnici za poučavanje na temelju pripremljenih materijala ili njihovih analiza:
 1. Stančić, Z., Lenček, M., Kuvač Kraljević, J., Alimović, S., Milković, M., Radošević, T. (2023) Prilagodbe za učenike s teškoćama u nastavi i učenju biologije - priručnik i prijedlozi za nastavu na primjeru BUBO materijala / ur. Milković, M., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 2. Bulić, M., Šundov, M., Kralj, G., Vrbanović Lisac, D. (2023). Priroda i društvo uz BUBO u 1. razredu osnovne škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 3. Bulić, M., Porobija, I., Kralj, G., Vrbanović Lisac, D. (2023). Priroda i društvo uz BUBO u 2. razredu osnovne škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 4. Bulić, M., Ćaleta, A., Kralj, G., Vrbanović Lisac, D. (2023). Priroda i društvo uz BUBO u 3. razredu osnovne škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 5. Bulić, M., Dominović, I., Kralj, G., Vrbanović Lisac, D. (2023). Priroda i društvo uz BUBO u 4. razredu osnovne škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 6. Garašić, D., Lugar, L., Bilogrević Gatolin, V., Šutak, D., Žilić, M., Vrbanović Lisac, D., Marin, G., Kletečki, N., Bartol Bojić, V., Srkoč, M., Čeliković, M. (2023). Priroda uz BUBO u 5. razredu osnovne škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 7. Bastić, M., Valečić, H., Lugar, L., Vrbanović Lisac, D., Marin, G., Kletečki, N., Srkoč, M., Madaj Prpić, J. (2023). Priroda uz BUBO u 6. razredu osnovne škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 8. Meštrović, O., Meštrović, J., Begić, V., Prnjavorac, J., Vrbanović Lisac, D., Švelec, M., Marin, G., Kletečki, N. (2023). Biologija uz BUBO u 7. razredu osnovne škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 9. Bakarić, A., Mustač, A., Štargl, M., Begić, V., Vrbanović Lisac, D., Švelec, M., Marin, G., Kletečki, N. (2023). Biologija uz BUBO u 8. razredu osnovne škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 10. Halapir Franković, R., Brčić Đapić, K., Babić, F., Vilaj, I., Pongrac Štimac, Z. (2023). Biologija uz BUBO u 1. razredu srednje škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 11. Kuhar, V., Remenar, S., Vilaj, I., Pongrac Štimac, Z. (2023). Biologija uz BUBO u 2. razredu srednje škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 12. Marceljak Ilić, M., Horvat, D., Trstenjak Šifkovič, K., Slatki, M., Vrbanović Lisac, D., Barčić, E., Pongrac Štimac, Z. (2023). Biologija uz BUBO u 3. razredu srednje škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi
 13. Pongrac Štimac, Z., Ančić, V., Sirovina Davda, B., Jarnević, M., Slatki, M., Perčić, S., Lukša, Ž., Maguire, I., Korać, P. (2023). Biologija uz BUBO u 4. razredu srednje škole - Priručnik za poučavanje i učenje / ur. Radanović, I., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, Biblioteka EdBi

Razvijeni e-kolegiji kao podrška hibridnom poučavanju i učenju

 • Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije – nastavnički smjer Zagreb (15 e-kolegija podrške hibridnosg poučavanja: Morfologija i anatomija biljaka, Osnove histologije, Genetika, Izvannastavne aktivnosti u biologiji, Učenje s razumijevanjem uz umrežavanje biološkog znanja, Osnove ekologije, Beskralježnjaci, Iskustveno učenje u nastavi mikrobiologije, Molekularna biologija i biotehnologija, Fiziologija bilja, Temeljna vještina poučavanja biologije, Metodika nastave biologije, Metodika nastave Prirode, Održivi razvoj u nastavi prirodoslovlja, Metodička praksa nastave biologije).
 • Biološki odjel, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek (10 e-kolegija podrške hibridnosg poučavanja: Anatomija i histologija čovjeka, Anatomija biljaka, Terenska nastava II – botanika, Stablašice, Biokemija 3, Pedagogija 1, Didaktika 1, Didaktika 2, Metodika nastave biologije, Istraživačka nastava biologije).