TEMPHYS

Indirektni utjecaj globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi - TEMPHYS
 

  

 

Šifra projekta: IP-2020-02-7585
Trajanje projekta: 15.02.2021. – 14.02.2025.
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Sredstva: 1.346.995,90 HRK

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ivana Šola

Sažetak:
Ovim projektom istražit ćemo lančanu interakciju između visoke temperature (VT) okoliša, metaboličkih parametara biljaka i fizioloških parametara sisavaca (koji se hrane biljkama izloženim temperaturnom stresu), koristeći ciljani specifični metabolomički pristup za analizu biljaka, in vitro testove biosigurnosti, in vivo testove bioaktivnosti na sisavcima, te statističke analize podataka kako bismo konstruirali model koji pokazuje indirektni (putem biljne prehrane) učinak VT na fiziologiju sisavaca. Naša strategija je identificirati metabolite biljaka koji su promijenjeni pod utjecajem VT, kvantificirati intenzitet promjena i korelirati s promjenama u fiziološkim parametrima miševa koji su konzumirali te biljke. Kao predstavnika biljaka koristit ćemo brokulu (B. oleracea botrytis var. cymosa) u fazi klice i zrele biljke, a kao predstavnika sisavaca miševe Swiss Webster (CFW, Coat Color White (albino), Strain Code: 024 kompanije Charles River). Uz to, za in vitro analizu biološke sigurnosti koristit ćemo stanične kulture humanog hepatocelularnog karcinoma (HepG2) i mišjih embrionalnih fibroblasta (MEF). Rezultatima projekta doprinijet ćemo razjašnjenju da li će fitokemijska sposobnost prilagodbe biljke, kao odgovor na VT (simuliranje globalnog zatopljenja), biti presudna za njenu nutritivnu vrijednost i biološke učinke u sisavaca. S obzirom na sveprisutni učinak globalnog zagrijavanja, rezultati će pridonijeti predviđanjima o prehranom posredovanim neizravnim posljedicama globalnog zagrijavanja na fiziologiju životinja.