Izbornik
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Kemijski odsjek PMF
 

Misija:

Kemijski odsjek kao sastavnica PMF-a pruža mogućnost visokoškolskog obrazovanja u znanstveno-istraživačkom i nastavnom usmjerenju kemije. Uz to, Odsjek razvija i provodi znanstveno-istraživačke programe koji su integrirani u obrazovni proces. Znanstveni rad Odsjeka pridonosi razvoju kemijske znanosti u svijetu, a služi i podizanju razine prirodoslovlja i tehnologije u Republici Hrvatskoj.

Vizija:

  • Kemijski odsjek prepoznat je kao vodeća institucija koja se odlikuje izvrsnošću kako u znanstvenom radu tako i u obrazovanju.
  • Aktivan partnerski odnos studenata i nastavnika pri obrazovanju prilagođen je osobinama i potrebama svakog studenta s jasno postavljenim obrazovnim ciljevima i odgovornostima.
  • Odsjek se brine da odgovarajućim resursima koji uključuju i najmodernije instrumente održava kvalitetu znanstvenog rada i studijskih programa na najvišoj razini.

Organizacija Kemijskog odsjeka
 

Pročelnik Kemijskog odsjeka: prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

Zamjenica pročelnika i voditeljica Povjerenstva za nastavu: prof. dr. sc. Željka Soldin

Voditeljica administracije: gđa Dolores Matleković (u z. Kristina Vojvodić Kolaković)

 

Ured za studente:

gđa Petra Goričanec Nemet

gđa Ivona Raguž

Uredovno vrijeme za studente: 12-14 sati

Tel. 385 1 4606 035; E-pošta

 

Pomoćnici pročelnika:

Pomoćnica pročelnika za nastavu: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Pomoćnik pročelnika za javnu nabavu i financije: doc. dr. sc. Ivan Kodrin

Pomoćnica pročelnika za znanost: izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković

Pomoćnik pročelnika za opće i tehničke poslove: doc. dr. sc. Nikola Bregović

Pomoćnica pročelnika za međunarodnu suradnju: doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski

Pomoćnik pročelnika za promidžbu i odnose s javnošću: doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

Pomoćnica pročelnika za web stranice: doc. dr. sc. Adriana Kenđel

 

Voditelj Doktorskog studija kemije: prof. dr. sc. Predrag Novak

Zamjenik Voditelja Doktorskog studija kemije: izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša

 

Koordinatori Kemijskog odsjeka:

ECTS koordinatorica: prof. dr. sc. Željka Soldin

ISVU i MOZVAG koordinatorica: prof. dr. sc. Željka Soldin

Zamjenica ISVU i MOZVAG koordinatorice: Petra Goričanec Nemet

Zamjenik ISVU koordinatorice: Mario Bišćan, dipl. ing.

Koordinator za Središnju kemijsku knjižnicu: doc. dr. sc. Ivan Kodrin

Koordinator za e-učenje: doc. dr. sc. Ivica Đilović

Koordinator za kolokvije Kemijskog odsjeka: doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

Koordinatorica osoblja za tenhičku podršku i održavanje: Marina Bobanac Marjanović

 

Studentski voditelji:

Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA (sve godine): prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA, smjer: istraživački: doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: nastavnički: doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij BIOLOGIJA I KEMIJA; KEMIJA I BIOLOGIJA; smjer: nastavnički: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij FIZIKA I KEMIJA; KEMIJA I FIZIKA smjer: nastavnički: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek

 

Informatička podrška: sistem inženjer: Mario Bišćan, dipl. ing.

 

Satničar Kemijskog odsjeka: dr. sc. Danijel Namjesnik

 

Tehnička podrška i održavanje:

Zlatko Capjak (domar), Nevenka Dvojković, Milica Herceg, Barica Silov, Filomena Zeljko, Ružica Odobašić, Kata Jerbić, Ana Dimec, Marijana Keleminović, Irena Golubić, Iva Brekalo

 

Portirska služba:

Milan Keser, Damir Šećibović, Krunoslav Živoder


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

 

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 070
 

E-pošta: ko@chem.pmf.hr

 


Izještaji KO
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu