Izbornik
 
Zavod za analitičku kemiju
 
redoviti profesor u trajnom izboru
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Nives Galić +385 1 4606 191 6191 e-mail 101
prof. dr. sc. Predrag Novak +385 1 4606 184 6184 e-mail 128
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić +385 1 4606 199 6199 e-mail 127
prof. dr. sc. Snežana Miljanić +385 1 4606 202 6202 e-mail 327
prof. dr. sc. Sanda Rončević +385 1 4606 182 6182 e-mail -008
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak +385 1 4606 195 6195 e-mail 123
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Adriana Kenđel +385 1 4606 201 6201 e-mail 324
doc. dr. sc. Ivan Nemet +385 1 4606 007 6007 e-mail -007
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
univ. mag. chem. Tea Juračić +385 1 4606 193 e-mail  
mag. chem. David Klarić +385 1 4606 197 6197 e-mail 124
mag. chem. Petra Petrović +385 1 4606 203 6203 e-mail 325
stručni savjetnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Katarina Pičuljan +385 1 4606 007 6007 e-mail -007
viši stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Iva Habinovec +385 1 4606 195 6195 e-mail 123
mag. chem. Marijana Pocrnić +385 1 4606 190 6190 e-mail 124
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Nikolina Beljan +385 1 4606 007 e-mail -009
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Marina Bobanac Marjanović +385 1 4606 180 6180 e-mail 102/I
Irena Crnogaj +385 1 4606 194 6194 e-mail 122/I
Ratko Luketa +385 1 4606 007 6007 e-mail -010
Dijana Maljevac +385 1 4606 194 6194 e-mail 122/I
Barica Škrinjarić +385 1 4606 194 6194 e-mail 122/I
Filomena Zeljko 6180 e-mail 102/I

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Marijan Ahel  
dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić  
dr. sc. Blaženka Gašparović  
dr. sc. Saša Kazazić  
dr. sc. Dario Omanović  
dr. sc. Senka Terzić  

znanstveni savjetnik
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Vilko Smrečki  

viši znanstveni suradnik
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Jelena Parlov Vuković  

naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. prof. dr. sc. Vlasta Drevenkar e-mail  

mentor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Kristina Smokrović +385 1 4606 193 6193 e-mail 123

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Analitička kemija
0,0,0
2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Analitička kemija
0,0,0
2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Analitička kemija
0,0,0
4 prijediplomski INFO
Analitička kemija 1
0,0,0
3 prijediplomski INFO
Analitička kemija 1
0,0,0
3 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Analitička kemija 2
0,0,0
4 prijediplomski INFO
Analitička kemija 2
0,0,0
4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Analitičke metode za proučavanje interakcija liganada i bioloških meta
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Analitika organskih zagađivala
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Analitika tragova elemenata u morskom okolišu
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Biomarkerski organski spojevi u oceanologiji
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Diplomski rad
0,0,0
3 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
10 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Doktorski rad
0,0,0
6 doktorski INFO
Ekstrakcijske tehnike
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Elementna i specijacijska analiza
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Elementna i specijacijska analiza (kolegij izvođen na engleskom jeziku)
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Instrumentalna analitika 1
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Instrumentalne analitičke metode II
0,0,0
2 diplomski INFO
Instrumentna analitika 1
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Instrumentna analitika 2
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Kemijska analiza okoliša
0,0,0
3 prijediplomski INFO
Kemijski seminar I
0,0,0
1 doktorski INFO
Kemijski senzori
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Masena spektrometrija
0,0,0
1 doktorski INFO
Masena spektroskopija
0,0,0
1 doktorski INFO
Oksidacijsko - redukcijski procesi i hipoksija u moru
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Organska geokemija zagađivala
1,1,0
2, 4 diplomski INFO
Organska tvar u moru
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Osnove analitičke kemije
0,0,0
3 prijediplomski INFO
Osnovni praktikum analitičke kemije
0,0,0
3 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum analitičke kemije
0,0,0
3 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum analitičke kemije
0,0,0
3 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum analitičke kemije
0,0,0
3 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Praktikum analitičke kemije 1
0,0,0
3 prijediplomski INFO
Praktikum analitičke kemije 2
0,0,0
4 prijediplomski INFO
Primijenjena analitička kemija
0,0,0
1, 7 diplomski INFO
Primijenjena analitička kemija
0,0,0
7, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Primijenjena vibracijska spektroskopija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Radioanalitičke metode
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Radioanalitičke metode
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Seminar I
0,0,0
2 doktorski INFO
Seminar II
0,0,0
4 doktorski INFO
Seminar III
0,0,0
5 doktorski INFO
Seminar III (javna obrana teme doktorata)
0,0,0
5 doktorski INFO
Spektroskopska strukturna analiza
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Suvremene metode strukturnog NMR-a
0,0,0
1, 3 doktorski INFO
Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Vezani sustavi u analitičkoj kemiji
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Višedimenzijska NMR spektroskopija
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Viši praktikum analitičke kemije 1
0,0,0
1, 3 diplomski INFO
Viši praktikum analitičke kemije 2
0,0,0
2, 4 diplomski INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
1 diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Završni ispit
0,0,0
6 prijediplomski INFO
Znanost u društvu i etika
0,0,0
1 doktorski INFO
AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 
Kontakt
 

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-mail: zak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu