Izbornik
 
Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer:...
 

Diplomski sveučilišni studij Kemija...
 
  • trajanje diplomskog sveučilišnog studija Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički je 2 godine nakon čega se stječe akademsko zvanje

Magistar/magistra edukacije kemije

Magister/Magistra chemiae educationis

mag. educ.chem.


Kemija; smjer: nastavnički
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Edukacijska psihologija (45169)
Ljubin Golub, T.
- 90
(45P+45S)
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (45171)
Žnidarec Čučković, A.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Viši praktikum kemije (72853)
Kekez, I.
- 60
(60L)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti - kemija
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine kemija-zimski semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Primijenjena analitička kemija (104330)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(15P+30S)
1 INFO
4.0 Struktura i dinamika molekularnih sustava (104473)
Požar, J.
- 45
(15P+30S)
1 INFO
4.0 Suvremena biokemijska istraživanja i njihova primjena (104331)
Maršavelski, A.
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti - nastava
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine nastava
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Evaluacija u obrazovanju (72869)
Miljković, D.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (72867)
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (72866)
Đuranović, M.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje razredom (72868)
Vidić, T.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (45170)
Tot, D.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Integrirana kemija 1 (72855)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
6.0 Metodika nastave kemije 1 (43960)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Praktikum iz metodike nastave kemije 1 (72879)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(60L)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti - kemija
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine kemija-ljetni semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija (104471)
Požar, J.
- 45
(15P+30S)
2 INFO
4.0 Metaloorganski spojevi i njihova primjena u katalizi (240411)
Pisk, J.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Osnove kemije prirodnih organskih spojeva (104333)
Škalamera, Đ.
- 45
(15P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Osnove kemije prirodnih organskih spojeva (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (213528)
Škalamera, Đ.
- 45
(15P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Temelji fizikalno-organske kemije (104332)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti - nastava
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine nastava
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Evaluacija u obrazovanju (72869)
Miljković, D.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (72867)
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (72866)
Đuranović, M.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje razredom (72868)
Vidić, T.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad (72880)
- 150
(120L+30S)
3 INFO
4.0 Integrirana kemija 2 (72857)
Stilinović, V.; Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Metodika nastave kemije 2 (43966)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Praktikum iz metodike nastave kemije 2 (72856)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(60L)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti - nastava
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine nastava
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Evaluacija u obrazovanju (72869)
Miljković, D.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (72867)
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (72866)
Đuranović, M.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje razredom (72868)
Vidić, T.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad (72882)
- 150
(120L+30S)
4 INFO
10.0 Metodička praksa nastave kemije (72881)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 120
(75L+45S)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti - nastava
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine nastava
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Evaluacija u obrazovanju (72869)
Miljković, D.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (72867)
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (72866)
Đuranović, M.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje razredom (72868)
Vidić, T.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Edukacijska psihologija (45169)
Ljubin Golub, T.
- 90
(45P+45S)
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (45171)
Žnidarec Čučković, A.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Viši praktikum kemije (72853)
Kekez, I.
- 60
(60L)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti - kemija
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine kemija-zimski semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Primijenjena analitička kemija (104330)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(15P+30S)
1 INFO
4.0 Struktura i dinamika molekularnih sustava (104473)
Požar, J.
- 45
(15P+30S)
1 INFO
4.0 Suvremena biokemijska istraživanja i njihova primjena (104331)
Maršavelski, A.
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti - nastava
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine nastava
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Evaluacija u obrazovanju (72869)
Miljković, D.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (72867)
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (72866)
Đuranović, M.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje razredom (72868)
Vidić, T.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (45170)
Tot, D.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Integrirana kemija 1 (72855)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
6.0 Metodika nastave kemije 1 (43960)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Praktikum iz metodike nastave kemije 1 (72879)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(60L)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti - kemija
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine kemija-ljetni semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija (104471)
Požar, J.
- 45
(15P+30S)
2 INFO
4.0 Metaloorganski spojevi i njihova primjena u katalizi (240411)
Pisk, J.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Osnove kemije prirodnih organskih spojeva (104333)
Škalamera, Đ.
- 45
(15P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Osnove kemije prirodnih organskih spojeva (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (213528)
Škalamera, Đ.
- 45
(15P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Temelji fizikalno-organske kemije (104332)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti - nastava
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine nastava
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Evaluacija u obrazovanju (72869)
Miljković, D.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (72867)
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (72866)
Đuranović, M.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad (72880)
- 150
(120L+30S)
3 INFO
4.0 Integrirana kemija 2 (72857)
Stilinović, V.; Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Metodika nastave kemije 2 (43966)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Praktikum iz metodike nastave kemije 2 (72856)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 60
(60L)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti - nastava
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine nastava
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Evaluacija u obrazovanju (72869)
Miljković, D.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (72867)
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (72866)
Đuranović, M.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad (72882)
- 150
(120L+30S)
4 INFO
10.0 Metodička praksa nastave kemije (72881)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
- 120
(75L+45S)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti - nastava
=> DNK-izborni predmeti 1.i 2. godine nastava
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Evaluacija u obrazovanju (72869)
Miljković, D.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (72867)
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (72866)
Đuranović, M.
- 60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu